- Vil ødelegge unik natur for all framtid

Uenigheten rundt en ny og raskere E16 fortsetter. Planene for hovedfartsåren mellom Oslo og Bergen kan komme til å ødelegge unik natur. Det mener en biolog.

Viggo Ree

Biologen Viggo Ree mener Norge vil bryte internasjonale avtaler dersom ny E16 legges over våtmarksområder.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

I går var det stort oppmøte av statssekretærer, fagfolk og byråkrater langs E16 i Buskerud. Veien mellom Oslo og Bergen hvor pendlere og hytteturister nå står i stampe på utfartsdagene, har vært diskutert i lang tid.

Regjeringen ønsker fortgang i planene som kan forkorte kjøretiden for bilistene.

Befaring nye E16

Statssekretærene Per-Willy Amundsen og Bård Hoksrud er blant politikerne som lærte mer om traseer og problemer ved ny E16.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Hensikten med synfaringen var å få innsikt i alle protestene og innsigelsene som har kommet mot de ulike forslagene til ny trase.

Veldig bekymra

Viggo Ree, biolog og naturverner står midt i traseen hvor en ny E16 kan komme til å gå. Han er bekymra for dyrelivet og våtmarksområdene rundt Storelva og helgelandsmoen.

– Jeg er veldig bekymra, for dette er noe av den fineste våtmarksnaturen vi har i hele Norge. Og denne unike naturen er en del av Ramsar-konvensjonen, så vi er forpliktet til å forvalte dette, sier Ree.

Norge var et av de første landene i verden som ratifiserte den internasjonale Ramsar-avtalen for å ta vare på unike våtmarksområder.

– Det er et veldig komplisert og mangfoldig våtmarkssystem. Ikke bare fugler, men våtmarksplanter, insekter, krypdyr og amfibier. Det er et fantastisk biologisk mangfold her, forteller biologen.

Kan avlaste veksten på Østlandet

Ny E16 ver 2

Kartet viser de fire mulige trasevalgene. Hole kommune ønsker den grønne, med tunnel, for å verne matjorda. Ringerike ønsker den blå, for å fremme næringsutvikling.

Foto: Statens vegvesen

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, er blant politikerne som får innføring i ny E16 mellom Skaret og Hønefoss. Han er også veldig opptatt av Ringeriksbanen snart må bygges.

Togstrekningen mellom Sandvika i Akershus og Hønefoss i Buskerud har vært diskutert siden 1858, og vil forkorte Bergensbanen med 60 kilometer.

– Ringerike har muligheten til å ta mye av befolkningsveksten i Oslo og Akershus. Dette er utrolig viktige strekninger, sier Hoksrud. Og legger til at over 150 år med diskusjoner må krones med suksess.

Men biolog og naturverner Viggo Ree mener at både ny E16 og bygging av Ringeriksbanen vil ødelegge våtmarksområdene.

– Mange av de fantastiske kvalitetene i naturen her vil bli forringet og ødelagt for all framtid.

Les også: Har jobbet med dette i 150 år

Lang kamp om ny E16

Det er strid om hvor en ny E16 skal bane seg vei. Klagene har vært mange etter at Statens vegvesen la fram fire ulike trasevalg i fjor.

Fylkesmannen godtar ingen av forslagene, det gjør heller ikke Jernbaneverket. Og heller ikke Ringerike og Hole kommune er enige.

Nå er det opptil den nye regjeringen hvor en eventuell ny E16 skal gå. Og den foreslår å sette av 20 millioner kroner for å få fortgang i planleggingen av veien og for å se på om Ringeriksbanen kan bygges delvis i samme trase.

Tidligst mulig byggestart kan da bli mellom 2018 og 2023.