- Vil frata rådmannen makt

Halden Arbeiderpartis ny ordførerkandidat mener rådmannen har for mye makt.

Kirsti Rørmyr (t.h.) og Gudrun Haabeth Grindaker

KAN FÅ MINDRE MAKT. Dersom Kirsti Rørmyr (t.v.) blir ordfører i Halden fra høsten 2015, vil Gudrun Haabeth Grindakers makt som rådmann bli redusert.

Foto: NRK / NRK

I Halden er det Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet som utgjør det politiske flertallet.

Etter kommunevalget i 2011 er det fra posisjonspartiene gitt rådmannen rammer, og det er forutsatt at det gjennomføres tiltak slik at politiske mål nås uten ytterligere innblanding fra politikerne.

- Rådmannen i Halden har for mye makt, sier Kirsti Rørmyr – som i dag er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, og som har takket ja til å være Halden Arbeiderpartis ordførerkandidat i 2015.

Les også:

Må ta over styringen

Fra politikere i dagens posisjon er det hevdet at det tidligere flertallet med Halden Arbeiderparti , SV og Krf hadde et «uheldig samrøre» mellom politikere og administrasjon, og man har ønsket et klart skille.

Flertallspartiene vil at rådmannen skal være en form for «administrerende direktør» og ønsker at styret – bestående av politikerne, ikke skal blande seg inn i den daglige driften.

– Jeg mener at rådmannen må få redusert sin makt i forhold til det som er gitt henne i dag. Prinsippsaker er politikk, og det er det vi politikere som skal ta oss av. Detaljer er saksbehandling, og det må rådmannen ta hånd om, sier Rørmyr til NRK.

Hun mener det er delegert alt for mange fullmakter til dagens rådmann Gudrun Haabeth Grindaker og at det er feil.

– Retningen for hvordan samfunnet skal styres må være politikernes oppgave, sier Rørmyr.

Les også:

- Nødvendig med ryddig rollefordeling

Til Halden Arbeiderblad har Kirsti Rørmyr sagt, at "vi må ta tilbake politikken, og ikke bare sende ansvar til rådmannen".

Betyr det at du vil tilbake til det, som nåværende posisjon kaller "uheldig samrøre" fra før i tiden, - der politikere skal ha blandet seg inn i pågående saksbehandling og pågående saker?

– Det er vår jobb som politikere å ta politiske valg, og det er vår jobb å peke ut retningen, og det er vår jobb å prioritere. Så er det rådmannen sin jobb å sette vedtakene ut i livet, sier Rørmyr.

Hvor går grensen for det som er "å ta politikken tilbake" og "uheldig samrøre", slik du oppfatter det?

– Jeg er opptatt av en ryddig rollefordeling, både i kommunestyret, i de ulike utvalgene, og mellom politikerne og rådmannen, sier hun.

Les også:

Lover å opptre profesjonelt

Det er ingen hemmelighet at rådmannens gjennomføring av slankeprosessen for Halden kommune, der 80-100 årsverk er foreslått fjernet, har irritert Fagforbundet og at Kirsti Rørmyr er misfornøyd med hvordan gjennomføringen av nedbemanningsprosessen er lagt opp.

Rørmyr har hevdet at rådmann Gudrun Haabeth Grindaker leter på feil sted, når det ikke gis garantier mot at fast ansatte i Halden kommune kan komme på kuttlisten. På vegne av sine medlemmer i Fagforbundet har Rørmyr varslet «et maratonløp i norske rettsaler» for hver eneste oppsigelse av en fast ansatt hun blir kjent med blant egne medlemmer.

Om klimaet underveis mellom rådmannsstaben og tillitsvalgte i den løpende slankeprosessen Halden kommune er inne i kommer til å påvirke forholdet mellom henne selv som ordførerkandidat og rådmannen, sier hun

– Nei, jeg stiller strenge krav til meg selv og er opptatt å skille de ulike rollene. I dag er jeg hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, og når jeg møter rådmannen, så forventer jeg at hun møter meg som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. Jeg forventer også at rådmannen er profesjonell i forhold til dette, sier Kirsti Rørmyr til NRK.

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker svarer ikke på NRKs spørsmål til hva slags forhold hun har til Rørmyr eller om hun frykter å bli fratatt makt med Fagforbundets nåværende leder som en eventuell ordfører.

– Som rådmann har jeg ambisjoner om et godt forhold til byens folkevalgte helt uavhengig av partitilhørighet, og jeg ønsker alle partier og ordførerkandidater et godt valg i 2015, sier rådmann Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.