- Viktig å få redusert innavl

For første gang er en svensk forvaltningsplan for ulv presentert. Redusert innavl kan gi mer jakt.

Ulv

TRUET ART. De vanligste innavlsskadene kan man ikke se. Det handler om ting som påvirker reproduksjonen negativt, eller hindrer overlevelse den første tiden, inkludert fosteroverlevelse, ifølge forskerne.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Den skandinaviske ulvebestanden har innavlsproblemer, og manglende utveksling med andre bestander.

Felling av innvandrerulver kan derfor ødelegge muligheten for sårt trengt genetisk variasjon.

Nå har det svenske Naturvårdsverket levert en fersk forvaltningsplan for ulv.

Det er første gang det er presentert en slik plan i Sverige.

Les også:

To hovedmål

På bakgrunn av de beslutninger, som er fattet i den svenske riksdagen og regjeringen, har Naturvårdsverket formulert to overgripende mål for ulveforvaltning.

Det ene er at det skal finnes en langsiktig og livskraftig ulvebestand med god sjanse for å overleve.

Det andre overgripende målet er at det skal legges tilrette for sameksistens mellom mennesker og ulv, heter det fra Naturvårdsverket.

- Ulveforvaltning handler både om dyr og mennesker. Oppfatningen av ulv er ensrettet, og det å redusere denne oppfatningen er en stor utfordringen, Ruona Burman, viltsamordner på Naturvårdsverket.

Les også:


Mindre innavl kan gi mer jakt

Ulver

OMFATTENDE MISDANNELSER. Forskerne har oppdaget omfattende misdannelser, som sannsynligvis er genetiske, både på skjelett og andre organer. I dag står ulven oppført som 'direkte truet' på den nasjonale rødlista både i Norge og Sverige.

Foto: Scanpix

Planen fra Naturvårsverket skal danne grunnalget for et aktivt arbeide med å få redusert den kraftige innavlen i den skandinaviske ulvebestanden.

Ulvestammene i Norge og Sverige er svært utsatt på grunn av innavl. For å unngå dette må bestanden vitaliseres gjennom tilførsel av nytt blod.

Enkelte innvandrede ulver fra Russland og Finland har bidratt til endring i genene, men det er langt frem til at den skandinaviske ulvestammen er "frisk".

-Å redusere innavlen i ulvestammen er en viktig målsetning for ulveforvaltningen i Sverige.

Det er et av de tiltakene vi legger vekt på i forvaltningsplanen. Uten at vi får på plass dette, er det vanskelig å få på plass bestandsregulerende tiltak som jakt, sier Ruona Burman.

Naturvårdsverket sier at suksess i arbeidet øker mulighetene for å gjeninnføre jakt på ulv.

Les også: