– Det er for slapt på videregående

Student og FrpU-politiker tror mange studenter sliter fordi videregående skole er for slapt i forhold til høgskoler og universiteter.

Julia Brännström

Student og politiker Julia Brännström vil se nærmere på utdanningsløpet.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Ferske tall fra Østfoldhelsa og fylkeskommunen viser at mange studenter sliter i studietiden, og spesielt er jenter utsatt.

18.000 østfoldinger har vært med i undersøkelsen og svart på spørsmål om egen helse.

Det man må gjøre er hovedsakelig i videregående skole, å innrette fagene mer etter hva høgskolen og universitetet gjør.

– Mer puggefag

Student og medlem av Fremskrittspartiets ungdoms sentralstyre, Julia Brännström, mener mye av grunnen kan være at studiespesialiserende fag i videregående skole må tilpasses mer fagene og eksamner ved universiteter og høgskoler.

– Når du går på studiespesialiserende på videregående skole, er kravene til utdanningsløpet et helt annet. Du kan for eksempel ha med deg flere hjelpemidler som kanskje roer ned presset litt. Når du blir student er det mer puggefag, du får sjelden bruke hjelpemidler og mange føler seg ekstra presset, forklarer hun.

En fersk helserapport viser at unge jenter sliter når de begynner å studere og opplever studieårene som krevende å tøffe.

Østfoldinger i alderen 18 til 79 har vært med i undersøkelsen «Østfold helseprofil 2011-2012», som er gjennomført av Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa.


For ni år siden ble samme undersøkelse gjennomført, og det har ikke skjedd noen bedring på de årene.

Brännström studerer selv ved Høgskolen i Østfold og mener det må en endring til.

– Det man må gjøre er hovedsakelig i videregående skole, å innrette fagene mer etter hva høgskolen og universitetet gjør. De er mer rettet inn mot arbeidslivet og de samme kravene bør stilles allerede på videregående skole slik at overgangen blir bedre.

– En annen tilværelse

Studentleder ved Høgskolen i Østfold, Jahnne Feldt Hansen, mener det er viktig at elever fra videregående skole får et innblikk i hva som venter. I sommer ble det arrangert en studieforberedene uke før skolestart der elevene blir forberedt på studentlivet.

Jahnne Feldt Hansen

Jahnne Feldt Hansen, studentleder ved Høgskolen i Østfold, sier det er en tøff overgang.

Foto: Bård Halvorsen /Studentparlamentet

Det er overgang, spesielt for de yngste studentene, å begynne på voksenlivet. Det byr på utfordringer og er krevende og tøft. Det blir en helt annen tilværelse. Det er noe vi jobber mye med, å gjøre den overgangen enklere, så den ikke blir så stor.

Hun forteller at i tillegg til studieforberedende uke, har de fadderordninger, rådgivningstjenste og en rekke arrangementer som skal gjøre at studentene føler seg inkludert.

I blant IT-utdanningen er det egne møter for at jenter i en mannsdominert bransje, skal føle tilhørighet, forklarer studentlederen.