- Vi ha slutt på støysakene

Halden kommune trommer sammen ansatte fra teknisk etat, fylkesmannen og byggebransjen, for å få slutt på krangling i byggesaker.

Gravemaskin

MYE TURBULENS I BYGGESAKENE. I 2010 skrev representanter fra byggenæringen under på et felles brev, der de rettet et krav til kommunen om endringer i teknisk etat.

Foto: Rainer Prang / NRK

Torsdag denne uka arrangerer Halden kommune et fellesmøte mellom ansatte i teknisk etat, fylkesmannen og byggebransjen.

Møtet skal blant annet inneholde en gjennomgang av hvordan regelverket håndheves av andre kommuner, hos Østfold fylkeskommune og hos Fylkesmannen i Østfold.

- Jeg synes det er så alt for mye støy rundt en del byggesaker i Halden.

Nå håper jeg at et slikt fellesmøte kan bidra til mer lik forståelse av saker mellom fylkesmannen, kommunen og aktørene i byggebransjen, sier Halden-ordfører Thor Edquist (H) til NRK.no.

Les også:

Hyttetomt Femsjøen

ENKELTSAK SOM HAR SKAPT BRÅK. Fylkesmannen har slaktet Halden kommunes behandling av 'Hyttesaken i Femsjøen', og kalt den kritikkverdig og dårlig.

Foto: Privat

Kritisert for forskjellsbehandling

Gjennom årene har Halden kommunes tekniske etat kommet i fokus en rekke ganger i saker, der innbyggere eller involverte i byggebransjen har hevdet at det foregår forskjellsbehandling, og det er hevdet at teknisk etat er et problem for utviklingen i byen.

I en gjennomgang Østfold kommunerevisjon gjorde i 2009 av saker fra 2008, slo revisjonen fast at Halden kommune verken fulgte loven eller at det var likhet i saksbehandlingen fra ansatt til ansatt.

I 2010 skrev representanter fra byggenæringen under på et felles brev, der de rettet et krav til kommunen om endringer.

Det ble hevdet at byutviklingen i Halden var i ferd med å stanse opp, og at kommunens tekniske etat var bremseklossen.

Uten sentrumsplan

- Noe av bråket skyldes mangel på sentrumsplan, noe Halden er nesten alene om i Norge å ikke ha.

Noe skyldes historikk, og noe skyldes ulike tolkninger av plan- og reguleringsbestemmelsene av de forskjellige aktørene og kommunen, sier Edquist.

Ifølge ham ligger mye uregulert i Halden, som følge av fravær av sentrumsplan.

- Jeg tror at mye støy rundt enkeltsaker blir borte, når vi får ferdig en sentrumsplan. Dette er en prioritert oppgave for oss å få på plass, sier Thor Edquist.

Les også:

Thor Edquist (H)

FOR MYE POLITIKK I BYGGESAKENE. - Jeg synes det er så alt for mye støy rundt en del byggesaker i Halden. Min mening er at politikerne har blandet seg alt for mye inn i prosessene, sier Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Må gjøre ting riktig fra bunnen av

- Målet vårt må være like effektive som andre kommuner, der man i regulerte områder nærmest kan få byggetillatelse på dagen, sier ordføreren i Halden.

Han er opptatt av at det har vært en rekke vedtak om godkjenninger i Halden kommune, som fylkesmannen i ettertid har sagt nei til.

Dette har dels skapt et dårlig forhold mellom kommunen og innbyggerne, som dermed føler at de er lurt av Halden kommune, og dels har sakene skapt mye merarbeid, når fylkesmannen også må bruke tid på sakene.

- Ofte har det vært slik at administrasjonen innstiller på avslag i konkrete saker, men politikerne har gått imot aministrasjonen, og sagt "ja". Så kommer fylkesmannen inn i etterkant og overstyrer, og det blir et avslag.

Dette møtet tar sikte på å få en gjennomgang av regelverket og hvordan det blir praktisert, og fylkemannens representanter skal redegjøre for hva de ser på, når de stopper ting, sier Edquist.

Han har ikke inntrykk av at det er så mye støy rundt byggesaker i andre kommuner, som det det er i Halden.

- Vi har avet en hel del vanskelige saker, som fortsatt skaper støy. Etter dette møtet håper jeg vi får mindre støy i enkeltsaker, hvis ting gjøres riktig fra bunnen av, sier han.

Les også:

- Mye politikk i byggesakene

Edquist mener det gjennom årene har vært drevet alt for mye politikk i forbindelse med byggesaker i Halden.

- Politikere har hatt for mye makt, men det blir borte når vi får en godkjent en sentrumsplan, sier han.

Når Halden kommune nå inviterer til åpent møte vedrørende plan- og reguleringssaker, regner han med god oppslutning både fra byggebransjen og fra byens egne politikere.

Edquist sier hans inntrykk er at politikere i Halden har kommet mye tidligere inn i byggesakene, enn det som er vanlig andre steder.

- Derfor håper jeg at vi får med oss en av nabokommunene på dette møtet vi nå arrangerer, slik at vi får klart for oss hvordan ting gjøres utenfor Haldens kommunegrenser, sier han.