- Uverdige forhold i Råde

Råde sykehjem får kritikk av egne ansatte.

Pasientene ved Råde sykehjem får feil medisiner og må ligge i sengen helt til klokken 12. Det kommer frem i en rapport fire ansatte ved sykehjemet har utarbeidet, skriver Moss avis.

Bekymringsmeldingen gjelder de to avdelingene i den gamle delen av sykehjemmet. I den nye delen av sykehjemmet er det høyere sykepleierdekning og dermed bedre forhold, sier Cecilie Bakke Kristoffersen. Hun er en av de fire som har skrevet brevet.

De siste ukene har det vært en kraftig økning i sykepleierfaglige oppgaver ved disse to avdelingene og det har skapt problemer.

Faglig uforsvarlig

- Pasienter får feil medisiner, noe som kan gi særdeles uheldige konsekvenser.

- Diabetikere har fått insulin til feil tidspunkt, og i visse tilfeller er det også blitt glemt å gi dem insulin.

- Stress på jobben fører også til mangelfull behandling. Tannstell er blitt hoppet over, pasientene har måttet ligge i sengene sine helt til kl. 12 før de har blitt stelt, og ofte har de ikke fått frokost før kl. 10-10.30. Det er komplett kaos rundt og under samtlige måltider.

Dette er noen av tingene de ansatte lister opp i sin bekymringsmelding, som de mener er faglig uforsvarlig.

Lav bemanning

De ansatte mener at det er for lav bemanning i forhold til arbeidsoppgavene, og at dette er årsaken til at situasjonen er blitt slik.

Resultatet blir at pasientene ikke får dekket sine lovpålagte behov, skriver sykepleier Andreas Brombach, hjelpepleier Einar Longva, sykepleier Cecilie Bakke Kristoffersen og hjelpepleier Bjørg-Eva Løken i bekymringsmeldingen.

Kan føre til sykemeldinger

– Det blir store belastninger på sykepleiernes rygger og kropper når én ansatt må stelle pasienter alene mens behovet tilsier at det burde ha vært to ansatte til å utføre dette. Dette vil innen kort tid føre til sykemeldinger og kanskje oppsigelser, skriver de.

For å rette på situasjonen, mener de det er helt nødvendig å øke grunnbemanningen på 2 grupper med minst én pleier på dagtid og én pleier på kveldstid.

– Det er et krav at det blir ansatt ytterligere én sykepleier i 100 prosent stilling, samt at ansatte som allerede jobber der, blir tilbudt økte stillinger, skriver de.

Lovet skriftlig svar

Bakke sier at ledelsen ved sykehjemmet har tatt bekymringsmeldingen på alvor og ser positivt på at ansatte har tatt opp saken.

Politikerne i Råde lover nå også å se på saken.

– Det er bra at ansatte sier fra, slik at vi kan få rettet opp situasjonen hvis det er for få ansatte der, sier ordfører Kjell Løkke til Moss avis.

– Jeg ser ikke bort fra at vi har fått en mer pleietrengende pasientgruppe ved sykehjemmet nå som vi har tatt tilbake de eldre som vi tidligere leide sykehjemsplasser til utenfor bygda, sier Løkke.