Hopp til innhold

- Utfordringene skal løses innen 2023

Fylkesordfører Ole Haabeth setter sin lit til at InterCity-triangelet kommer i transportplanen som skal behandles til våren.

Fylkesordfører Ole Haabeth

Fylkesordfører Ole Haabeth.

Foto: NRK

Fylkesordfører Ole Haabeth mener det er helt nødvendig å bygge ut jernbanen raskt.

Han setter sin lit til at InterCity-triangelet kommer i transportplanen som skal behandles til våren og at det kan bygges ut innen 2023.

– Det må stå noe der og jeg er helt sikker på at det står noe der. Det jeg er redd for er at man bare tar opp det indre triangelet, altså for Østfolds vedkommende bare til Fredrikstad. Det er ikke en løsning på utfordringene våre, sier han til NRK.

– Det må helt til Halden?

– Det må helt til Halden. Vi må også se på hvordan vi kan komme videre ned til Sverige sånn at vi for dobbeltspor hele veien og kan få gods ut og inn av landet, svarer Haabeth.

(Teksten fortsetter under bildet)

Sprengt kapasitet på Østfoldbanen

Sprent kapasitet på Østfoldbanen i rushtiden.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Vi har satt det på dagsorden

Strekningsleder i NSB, Terje Andersen, er direkte bekymret for fremtiden til Østfoldbanen. Med halvannen million reisende i året er kapasiteten på Østfoldbanen nærmest sprengt i rushtiden.

Nå forventer NSB en dobling i antall passasjerer i løpet av ti år. Leder i pendlerforeningen i Østfold, Willy Frantzen, mener politikerne har forsømt seg.

Haabeth er enig i at jernbaneutbyggingen i Østfold har vært forsømt i mange år. Han opplever likevel at politikerne har satt saken på dagsorden.

– Jeg opplever at vi virkelig har satt det på dagsorden og at vi har forent hele Østlandet i kravet om å bygge ut Inter City-triangelet, påpeker han.

(Teksten fortsetter under bildet)

Terje Andersen, strekningsleder for Østfoldbanen

Terje Andersen er strekningsleder i NSB Østfoldbanen.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Vi krever utbygging innen 2023

Haabeth sier utfordringen skal løses innen 2023, forutsatt at de får gjennomslag. Han sier Østfold-politikerne nå jobber spesielt mot regjeringspartiene, men også mot enkeltstatsråder.

Han trekker spesielt frem Høyre og mener det var trist at Erna Solberg gikk ut og mente at InterCity-triangelet først kunne stå ferdig i 2030.

– Hva kan dere Østfold-politikere kreve av rikspolitikerne får å få fortgang i dette?

– Vi krever at banen til Halden skal bygges ut innen 2023, både for å frakte personer, men ikke minst også godset som stort sett kjøres på vei i dag, sier Haabeth.

– Ja, jeg må tro på det, svarer han.