- Uheldig ishallgransking

KPMG, som skal granske ishallbråket i Halden, viser seg å være revisor for ISS, som stod for utbyggingen av ishallen.

Halden ishall

GRANSKERE I DOBBELTROLLE? KPMG, som gransker ishallbråket i Halden, kan ha havnet i en mulig dobbeltrolle. KPMG ER også revisor for ISS, som har hatt hånd om utbyggingen av ishallen de siste tre årene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ishallbråket i Halden ser ikke ut til å ha noen ende.

Nå viser det seg at KPMG, som skal granske ishallbråket, også er revisor for ISS, som stod for utbyggingen av ishallen.

- Dette er en meget uheldig dobbeltrolle.

Det kan bli vanskelig å stole på resultatet av granskingen, mener blant annet etikkansvarlig i Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO, Erik Lundeby.

Les også:

Uheldig med rolleblanding

KPMG, som gransker ishallbråket i Halden, kan ha havnet i en mulig dobbeltrolle.

KPMG er revisor for selskapet ISS, som stod for utbyggingen av ishallen, og har gjort flere avtaler med kommunen, det har vært rettet kritikk mot.

En avtale er blant annet er klaget inn til KOFA, som et ulovlig offentlig innkjøp, men kommunen ble frikjent av KOFA for dette.

- Særlig når det skal ryddes opp i mulig kritikkverdige forhold, er det bedre å være litt for forsiktig når det gjelder rolleblanding, og litt for nøye med rene linjer, enn omvendt.

Jeg vil generelt råde folk til å være nøye med rolleblandinger og rene linjer, sier Erik Lundeby til NRK.no.

Les også:

Nekter å snakke

Revisjonsselskapet KPMG, som er leid inn av Halden kommune for å granske hva som skjedde under utbyggingen av Halden ishall, vil ikke snakke med NRK om saken.

KPMG sier de har vurdert om de er inhabile eller ikke, og har trukket den slutningen at de ikke er inhabile.

KPMG var det ene av to selskaper, som stod igjen med et tilbud til Halden kommune, da det ble utlyst et granskingsoppdrag for ishall-saken av kommunen tidligere i år.

I følge kommunens utlysning av anbudet, skal kontrakten være verdt 300 000 kroner.

KPMG har i flere uker gjennomgått dokumenter og vedtak i saken, og har hatt både politikere, administrativt ansatte i kommunen og andre inne til intervjuer.

KPMG skal ha revisjonsrapporten ferdig den 30. november i år.

Les også:

- Problematisk å granske egne kunder

Erik Lundeby sier at KPMGs egenvurdering av habilitet eller ei, uansett kan ende opp med kritikk fra utenforstående.

- Men her handler det jo også om, at resultatet av granskingen som kommer skal være hevet over enhver kritikk.

Da må man kanskje være litt mer forsiktig enn det et slikt internt regelverk tilsier, for å forebygge den kritikken, sier han.

Asmund Krohn, som foreleser ved revisorstudiet ved Høgskolen i Østfold, sier på generelt grunnlag at en situasjon som dette kan være problematisk.

- Det er mulig det her foreligger en rapport som er meget troverdig, sett fra et faktisk ståsted.

Men så er spørsmålet hvordan omgivelsene oppfatter dette, siden granskerne kanskje kommer inn i den rollen at de gransker en av sine egne kunder, sier Krohn til NRK.no.

Les også:

Opposisjonspolitikere i Halden

ÅPEN HØRING. Thor Edquist (i front) var en av flere politikere, som tidligere i år tok til orde for en åpen høring av ishall-saken, der publikum og presse kunne være tilstede.

Foto: TV

- Veldig uheldig

Høyre er et av partiene, som tidligere i år har tatt til orde for at hele ishall-saken skulle få en offentlig høring, slik at presse og publikum kunne være tilstede.

Høyre har kritisert Ap, SV og Krf - som før valget i høst utgjorde flertallet i Halden kommunestyre, for å legge til rette for en gransking, som ville bidra til å tåkelegge at politiske vedtak i kommunen ikke var fulgt opp, og at administrasjonen ikke hadde gjort jobben sin.

- Dette er en veldig uheldig sak.

Jeg vil ta opp det som nå er avdekket med hensyn til KPMG og granskingen i det første gruppemøtet vi nå skal gjennomføre.

Så får vi se etter det, hva vi beslutter oss for å gjøre, sier Høyres ordfører Thor Edquist til NRK.no.

Politianmeldelser, bokettersyn og gransking

For få dager siden ble det kjent at alt arbeid med Halden ishall nå er ferdig, og bygget har fått permanent brukstillatelse.

Ishallen ble stengt høsten 2009, og dermed hadde ikke eliteserielaget Comet noe sted å spille og trene. Klubben gikk samme høst konkurs.

Det har haglet med beskyldninger i ishall-saken.

Halden Arbeiderpartis tidligere ordfører Per-Kristian Dahl har sagt at ishall-saken er en sak som grenser opp mot skandale, og det er hevdet fra rådmann Per Egil Pedersen og ISS at byggeprosessen har vært helt ute av kontroll.

Det skal både ha vært bygget for mye mer enn det var bevilget av kommunestyret, og det skal ifølge Halden Arbeiderparti være bygget i ishallen på tvers av tegninger for hallen.

Motsatt har det vært hevdet at ishall-prosjektet har vært torpedert av Halden Arbeiderparti, og at Halden ishall aldri skulle ha vært stengt.

Den tidligere byggelederen i ishallen, Thor-Ivar Engebretsen - som jobbet for ISS - ble av sin arbeidsgiver krevd for 13 millioner kroner i sakens anledning.

Han på sin side anmeldte ISS for falsk anmeldelse. Politiet henla begge saker tidligere i 2011.

Ishallen har også hatt bokettersyn fra Skatt Øst, og ropene om gransking har runget fra flere hold med litt ulikt innhold.

- Vurderte ikke habilitetsspørsmålet

Det var Halden kommunes formannskapssekretær Martin Vik, som i samarbeide med kommunens innkjøpsavlling bestemte at oppdraget skulle gå til KPMG.

- På det tidspunktet var vi ikke klar over at KPMG var revisor for ISS, sier Vik til Halden Arbeiderblad.

Vik innrømmer at kommunen ikke har vurdert habilitetsspørsmålet.

- Men jeg er kjent med at KPMG har foretatt en egen vurdering av dette. Men det får KPMG svare for selv, sier Martin Vik til avisen.

Han sier at Halden kommune og KPMG har en felles forståelse av granskningsoppdraget, og hva som skal granskes i ishallsaken.