- Trolig mange slike i Norge

Beregninger tyder på at det finnes 100.000 ulovlige reptiler i Norge.

Boaslange

Denne krabaten har trolig sett sine dager.

Foto: Odd Vegard Kandal / NRK

Svein A. Fosså

Svein Fosså mener det er på tide å legalisere reptilhold i Norge.

Foto: Privat

Det skjer fra tid til annen, at politiet kommer over reptiler som er ulovlige å ha i Norge. Mandag skjedde det igjen. Politiet i Drammen fant en boaslange i en privatbolig. Siden slangen er så vanlig, ender den trolig sine dager hos veterinæren.

- Slike slanger er ofte vanskelige å få plassert i dyreparker og reptilparker. Derfor er det stor sannsynlighet for at den må avlives, sier seniorrådgiver Mattilsynet i Drammen, Erik Sørlie.

Forbudt i Norge

I Norge er det forbudt å ha slanger og andre reptiler hjemme, mens det er tillatt i de aller felste andre land. En forskrift forbyr innføring og omsetting av eksotiske dyr. Forskriften sier at det er ulovlig å holde de som husdyr, selskapsdyr, eller på noen måte holde de i fangenskap.

Les: Advarer mot lovlige reptiler

Beregninger gjort av Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB) viser at det trolig finnes over 100.000 ulovlige reptiler i Norge. Og mange mener at det må bli lovlig å holde enkelte reptiler på lik linje med andre husdyr.

I midten av januar la Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) fram en vurdering av risiko for dårlig dyrevelferd ved hold av visse arter reptiler og amfibier .

- Myndighetene må ta et valg

Risikovurderingen konkluderer blant annet med at er at det kreves høy kompetanse blant dyreeierne om hold og stell av den enkelte arten for å unngå at dyrene lider.

Generalsekretær i NZB, Svein Fosså mener at konklusjonene i risikovurderingen er såpass klare at norske myndigheter må ta et valg.

- Enten må man tillate enkelte reptiler, eller så må man forby alle kjæledyr, inkludert hund og katt. Men det er klart at man ikke vil forby katter og hunder som har vist seg å være en viktig trivselsfaktor for mange mennesker, sier Fosså.

- Kan ikke styres av frykt

Han tror mye av skepsisen til reptiler i Norge skyldes menneskers frykt for slanger og andre krypdyr.

- Det er ikke slik at gatene skal flomme over av giftige slanger. Politikeres og byråkraters fobi kan ikke gjøre det ulovlig å holde slanger, mener Fosså.

Landbruksdepartementet har ennå ikke tatt stilling til om de vil tillate å ha reptiler som husdyr.

– Vitenskapskomiteen for mattrygghet la i januar 2011 fram en vurdering av risiko for dårlig dyrevelferd ved hold av visse reptiler og amfibier. Rapporten kom på bestilling fra Mattilsynet. Landbruks- og matdepartementet avventer resultatet av Mattilsynets gjennomgang av rapporten, konklusjoner og anbefalinger. Vi vil ta endelig stilling til spørsmålet om hold av slike dyr når vi mottar Mattilsynets konklusjoner, sier statssekretær Ola T. Heggem (Sp) i Landbruks- og matdepartementet.