- Trist med Kvarmes nei

- Det er synd at det fortsatt diskrimineres i Oslo bispedømme, sier byrådsleder Erling Lae.

Erling Lae misliker Kvarmes nei til homofil prest
Foto: NRK/Scanpix

I går kom det frem at Oslo-biskop Ole Christian Kvarme stoppet ansettelsen av en homofil vikarprest i Bryn kirke i Bærum.

Mens det er bisperådet som ansetter i faste stillinger, er det Kvarme selv som har ansvaret for å ansette folk i korte vikariater.

Byrådsleder Erling Lae misliker at biskopen ikke følger flertallet i bisperådet.

- Dette er veldig vanskelig å skjønne noe av, fordi det betyr at det er greit å ansette homofile prester siden flertallet mener det i bispedømmet, mens det ikke er greit å ansette vikarer siden det er noe Kvarme gjør selv, sier byrådslederen.

Kvarme grep inn

 

Svein Josefsen
Foto: NRK

Bakgrunnen for reaksjonen er at homofile Svein Josefsen ble hindret i å gjenoppta prestekallet etter seks år og to tunge hjerteoperasjoner. Han var blitt lovet vikarjobb i ett år ved Bryn kirke i Bærum, men i tolvte time stoppet Kvarme ansettelsen fordi Josefsen lever i homofilt partnerskap.

- Det betyr jo at det er en romsligere praksis når man ansetter en prest enn når man ansetter en vikar, altså betyr det at synden er til å leve med i det ene tilfellet, men ikke i det andre tilfellet, og det er det jo ingen utenforstående som skjønner noen ting av, sier Lae.

- Jeg synes det er litt synd at det fortsatt diskrimineres i dette bispedømmet, og jeg synes det er litt synd at ikke flertallets syn også her kan være avgjørende, legger han til.