- Trafikkskolen går i glemmeboken

Over 200 ungdommer skades hvert år i trafikken i Østfold, og kjørelærer Arvid Dahl mener det er på tide med kjørebegrensninger for unge bilførere.

Bil i fart
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

- Unge bilførere glemmer i visse situasjoner alt de har lært på trafikkskolen, sier kjørelærer Arvid Dahl i Fredrikstad.

Ønsker begrensninger for ungdom

Nå er det børstet støv av gamle tiltak som aldersgraderte førerkort, begrensninger i når og hvor ungdommer kan kjøre og hvor mange passasjerer de kan ha.

- To gutter sammen i samme bil eller i hver sin bil, er noen ganger dynamitt. Da forsvinner ofte alt som er lært og alle holdninger, og da kommer spenningen, og adrenalinet går til topps. Da kan vi få tragiske ulykker som resultat, sier Dahl.

Antall trafikkskadde Østfold-ungdommer ligger hvert år på mellom 200 og 280, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå, og hvert år dør mellom en og 10.

Denne uken har både politi og Trygg Trafikk krevd omfattende tiltak.

De vil begrense når og hvor ungdommer kan kjøre bil. Det støtter kjørelærer Dahl:

- Jeg tror nok det blir en kombinasjon av det med å styrke holdninger og lage noen restriksjoner. Summen av det vil kanskje gi et bedre resultat enn hva vi har i dag, sier Dahl.