- Sykehusforbedringer tar måneder

Det vil ta flere måneder før akuttmottaket ved sykehuset i Fredrikstad fungerer tilfredsstillende, sier direktøren i Sykehuset Østfold.

Administerende direktør ved Sykehuset Østfold, Leiv Kvale
Foto: Tobias S. Martinsen / NRK

Ledelsen ved Sykehuset Østfold forstår at de ansatte er frustrert over forholdene ved akuttmottaket ved sykehuset i Fredrikstad.

- Forsvarlig, men ikke tilfredsstillende

Sykehusdirektør Leif Kvale sier at det jobbes på spreng for å gjøre forholdene bedre.

- For det første vi ljeg si at driften som den er i dag er forsvarlig, men fra å ha en forsvarlig drift til å ha en drift som vi er tilfreds med på vegne av våre pasienter og ansatte, er noe ganske annet, sier Kvale.

- Tar mer enn et par måneder

Han forteller at flere tiltak er underveis. Blant annet skal sykehuset ha en pasientkoordinator tilstede syv dager i uken for å spore opp hver ledige plass i sykehuset.

- Vi arbeider med å få på plass en overlege som skal ha sin tjeneste i akuttmotatket og ta et systemansvar for dette. Så arbeider vi med kortere liggetider og rutiner for utskriving av pasientene. Disse tingene tar mer enn et par måneder å få på plass, sier Kvale.