- Staten må sende afghanerne hjem

Byrådsleder Erling Lae etterlyser inngripen fra staten etter at de fleste sultetreikende afghanerne nå er tilbake ved Oslo domkirke.

Flere av de sultestreikende som ble fjernet fra domkirken, vendte tilbake senere på dagen.
Foto: Morten Holm / Scanpix

Lae var en av de som senest i går ba politiet gripe inn overfor afghanerene.

- Når dagens aksjon ikke har gitt resultater må det gjøres noe snarest, sier Lae.

Lae mener sultestreiken setter liv og helse i fare.

- Vi så at flere av de sultestreikende nå kunne få varige men, og sa klart i fra om at vi mente dette var uforsvarlig. Så jeg forstår at politiet fjernet de sultestreikende.

- Regjeringen må ta ansvar

Ettersom flesteparten av de sultestreikende afghanerne nå er tilbake ved domkirken, mener Lae at utlendingemyndighetene må på banen og at regjeringen også må vise seg frem.

Ut fra bekymring for liv og helse valgte Oslo politidistrikt fredag morgen å etterkomme anmodningen fra domprosten og Oslo kommune.

- Politiet gjennomførte fjerningen etter anmodning fra domprosten og Oslo kommune ved byrådslederen, ut fra hensynet til de sultestreikendes liv og helse, sier visepolitimester og ordenssjef Roger Andresen ved Oslo politidistrikt.

- Folk ble lagt i bakken

Under aksjonen la politiet vekt på å opptre skånsomt mot de sultestreikende og støtteaktivister på stedet. Alle som ønsket det kunne forlate stedet frivillig. De sultestreikende som valgte å ikke forlate stedet, ble kjørt til Legevakten for helsekontroll.

- Fjerningen ble foretatt på en skånsom måte. Dette var politiets klare intensjon forut for aksjonen, og det holdt vi fast ved. Politiet fulgte hele veien en ikke-konfronterende linje, både overfor de sultestreikende og deres støttespillere, sier Roger Andresen.

Dette er imidlertid ikke asylsøkerne enige i.

- Folk ble lagt i bakken og armene tvunget bak på ryggen. Selv ble jeg lagt på magen og satt på håndjern, forteller Zahir Athari.

Kan bli fjernet igjen 

Etter fjerningen ble om lag 30 sultestreikende afghanere fraktet i busser til Legevakten for sjekk. Noen av disse ble kjørt videre til Ullevål sykehus for eventuell videre behandling.

- Vi registrerer at flere av de sultestreikende og støttespillere har tatt seg tilbake til parken rundt Domkirken. Vi tar dette til etterretning, og vil vurdere saken fortløpende dersom det blir en reetablering av den totale situasjonen slik den var da vi fikk anmodningen, spesielt med hensyn til liv og helse, sier Roger Andresen.