- Somler i strandsonen

Oslofjordens Friluftsråd refser Halden kommunes sommel i Svalerødkilen, som kan ha bidratt til nedbygging av strandsonen.

Svalerødkilen, Halden

NATURPERLE I HALDEN. Svalerødkilen i Halden er en av de få stedene på Halden kommunes kystlinje med rent havvann. I bakgrunn skimtes Singlefjorden ut mot åpne havet.

Foto: Privat

- Treghet i Halden kommune kan ha bidratt til nedbygging og hindring av fri ferdsel i strandsonen, sier Kjetil Johannessen i Oslofjorden Friluftsråd til NRK.no.

I Svalerødkilen har et fritidshus 50 meter fra havet vært benyttet som helårsbolig i 20 år uten å være regulert etter reglene, og eierne av huset har ifølge Oslofjordens Friluftsråd, naboer og velforening sperret for fri ferdsel i området.

Det er også gjennomført en rekke byggetiltak på eiendommen Svalerødkilen bad, det aldri er søkt om.

Naboer forteller til NRK at de har protestert på at de ikke er varslet om byggetiltakene gjennom flere år, men kommunen har først nylig grepet inn i saken.

- Vi har 30 medlemskommuner i Oslofjordens Friluftsråd (OF), og jeg kan trygt si at dette er en spesiell sak, sier Kjetil Johannessen hos OF.Sjikanøse stengsler

Svalerødkilen, Halden

TETT MED HYTTER. Hyttene ligger tett i tett i Svalerødkilen, og på solrike dager er det trangt om plassen på svabergene. Gamle Svalerødkilen bad midt i bildet.

Foto: Privat

Oslofjordens Friluftsråd (OF) var i desember 2008 på befaring i Svalerødkilen. Bakgrunnen var henvendelser fra lokalbefokningen i Svalrødkilen, som tok opp tiltak i strandsonen og arealbruken i området.

Under befaringen erfarte OF at det var utført flere tiltak av privatiserende karakter i strandsonen rundt det tidligere Svalerødkilen bad, slik som plattinger, båtfester og gjerder.

"Vi har erfart at det lokalt er tvil om disse tiltakene er omsøkt og godkjent. Mange kommuner har gått gjennom sin strandsone, og OF ser behov for at Halden kommune kartlegger utførte tiltak for å avklare om disse er omsøkt", skrev Oslofjordens Friluftsråd i et brev til Halden kommune etter befaringen.

Halden kommune bekrefter overfor NRK.no at det aldri er søkt om byggetillatelse for flere av tiltakene på den aktuelle eiendommen.

Enhetsleder i Teknisk Etat i Halden kommune, Asbjørn Montelius, skriver i epost til NRK.no at tiltakshaver nå har søkt, og at kommunen vurderer å godkjenne tiltakene i ettertid.

Kommunen har et stort ansvar

Asbjørn Montelius skriver til NRK.no at det tidligere Svalerødkilen bad har vært bebodd de siste 20 årene, som helårsbolig. Han forteller at slik boligen er bebodd, som en vertikaltdelt tomannsbolig, har den aldri blitt godkjent.

- Det foreligger ingen tillatelse til bruksendring til tomannsbolig. Eierne av eiendommen har innlevert søknad om bruksendring, og holder i disse dager på å utarbeide dispensasjonssøknad.

Kommunen vil på vanlig måte ta søknadene under behandling når de er komplette, skriver Montelius i sin epost.

Reglene for planpraksis og dispensasjonspraksis i strandsonen er betydelig skjerpet gjennom årene, og senest i 2011.

I følge regelverket har kommunen, som ansvarlig plan- og byggesaksmyndighet, plikt til nøye å følge med på hva som skjer i strandsonen og sørge for at plan- og bygningsloven håndheves.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

- Hørte aldri noe fra kommunen

Nær der det tidligere sommerhotellet og pensjonatet Svalerødkilen bad ligger, er det en attraktiv odde og sandstrand, som tidligere har blitt mye brukt av lokalbefolkning og hyttefolk.

- Det er i denne forbindelse også utført flere tiltak på eiendommen, og vi anbefalte kommunen etter befaringen å se spesielt på allmennhetens bruk og rettigheter av tidligere badeodde og sandstrand, da vi har fått meldinger om at folk i dag bortvises fra området.

Vi hørte aldri noe tilbake fra Halden kommune, sier Kjetil Johannessen.

Kay Bjørgengen, som er den ene av to beboere på Svalrødkilen bad, sier til NRK.no, at han ikke har gjort noe for å stenge folk ute, men snarere har satt i gang tlltak, for å gjøre det greit for folk å ferdes på stedet.

- Jeg har til og med laget en egen sti her, der det før var gjørmete og vanskelig for folk å ta seg fram, sier Bjørgenen.

Han bekrefter overfor NRK.no at han har bodd på stedet i rundt 20 år, og at det aldri er søkt om en del av de tiltakene som er utført på eiendommen.

Svalerødkilen, Halden

POPULÆR BADESTRAND. Mange hyttefolk, tilreisende og fastboende søker seg til havet i Svalerødkilen på varme dager.

Foto: Privat

- Uheldig at enkelte tar seg til rette

Halden kommunes Asbjørn Montelius hevder overfor NRK.no at kommunen har et spesielt fokus på Svalerødkilen, og han hevder kommunen har grepet inn i de ulovlighetene som er oppdaget på stedet.

- Svalerødkilen er på grunn av beliggenheten i strandsonen, et av områdene som vi fokuserer på med tanke på kontroll av tiltak etter plan- og bygningsloven, skriver Asbjørn Montelius.

NRK har via epost spurt Monetelius om han mener 20 års reaksjonstid på manglende tillatelse for å dele boligen opp som tomannsbolig er raskt nok, men har ikke fått svar.

- Det er veldig viktig her at kommunen etterser at plan- og bygningsloven etterfølges i strandsonen.

Vi synes det er riktig at blir en slags likhet for loven, og det gir en veldig uheldig presendsvirkning hvis folk tar seg til rette i strandsonen, sier Kjetil Johannessen i Oslofjordens Friluftsråd til NRK.no.