Hopp til innhold

- Slutt på brannsamarbeid i Halden

- Våre saker blir trenert av brannsjefen og kommuneadministrasjonen, sier Kirsti Rørmyr i Fagforbundet.

Kirsti Rørmyr, Fagforbundet Halden kommune

Kirsti Rørmyr i Fagforbundet i Halden mener at kommuneledelsen må ta grep overfor dem som gjør livet vanskelig for de tillitsvalgte.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fagforeningene Delta og Fagforbundet i Halden trekker seg fra alt samarbeid i brannsektoren i kommunen.

Trekker seg fra samarbeid

- Hovedproblemet er at saker Fagforbundet tar opp treneres av brannsjefen og administrasjonen, sier Kirsti Rørmyr i Fagforbundet.

De to fagforeningene trekker seg fra samarbeidet med brannsektoren i Halden på grunn av ubehageligheter knyttet til det å være tillitsvalgt.

- Det er oppsiktsvekkende at både den forrige plasstillitsvalgte har trukket seg og at dagens tillitsvalgte er sykemeldt, og i tillegg til det har også vår representant i hovedarbeidsmiljøutvalget trukket seg på bakgrunn av forholdene ved brannstasjonen og uryddig oppførsel i den forbindelse, sier Rørmyr.

- Uryddig fra ledelsens side

Hun er opprørt over at det i flere saker hvor man har kommet til enighet om at noe må gjøres, ikke skjer noen ting eller at sakene blir omgjort av ledelsen

- Dette er så uryddig gjort fra ledelsens side at vi måtte trekke oss fra hele samarbeidsutvalget, sier Rørmyr.

Nå krever hun at adminsitrasjonen i Halden kommune tar grep om situasjonen.

- Kommuneledelsen - kommunalsjefen eller rådmannen - må gjøre noe med situasjonen og sette på plass disse lederne vi hele tiden sliter med å forholde oss til, sier Rørmyr.

Skal ha møte

Kommunalsjef Åsmund Bråtekas sier at partene har blitt enige om å møtes.

- Nå er det sånn at jeg har snakket med de tilitsvalgte i samarbeidsutvalget, og vi har avtalt et møte. Der skal vi snakke sammen om saken og få tatt saken internt. Jeg har stor tiltro til utvalgets medlemmer og tror at vi kan få gode resultater av å settes oss ned og snakke sammen øye for øye, sier han.

Tror på løsning

Bråtekas tror ikke at samarbeidet i Halden er endelig over.

- Jeg har hatt godt samarbeid med alle i samarbeidsutvalget, og jeg har vondt for å tro at vi ikke skal klare å finne tilbake til det gode samarbeidet vi hadde før sommeren, og det tror jeg også de tillitsvalgte vil være med på, sier Bråtekas.