Ansatte og pasienter slått ut av omgangssyke

Bare på lungeposten er 16 ansatte og pasienter rammet av viruset som gir diaré, oppkast og magesmerter.

Avdelingssjef ved indremedisin på Sykehuset Østfold, Heidi Sirnes

- Vi gjør alt vi kan nå for å henstille om å forsterke hygieniske tiltak ved sykehuset, sier avdelingssjef ved indremedisin, Heidi Sirnes.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Ved sykehjemmet Onsøyheimen og sykehuset i Fredrikstad er både ansatte og pasienter slått ut av det hissige Noroviruset.

Det var julaften ledelsen ved Sykehuset Østfold valgte å stenge lungeavdelingen etter at det ble avdekket sju tilfeller av omgangssyke.

Tar ikke imot flere pasienter

Lungeposten ved Sykehuset Østfold tar nå ikke imot flere pasienter, og ingen ved avdelingen får lov til å bevege seg rundt på sykehuset.

Lungepasienter blir i stedet lagt på andre sengeposter. Det sier Avdelingssjef ved indremedisin, Heidi Sirnes.

- Det er fremdeles pasienter der som var der før vi stengte, og det har kommet flere til denne avdelingen, men samtlige hadde allerede symptomer på virus. Lungepasientene ligger nå på andre sengeposter i avdelingen, sier Sirnes til NRK Østfold.

- Utfordrende når både ansatte og pasienter blir syke

Det var om ettermiddagen på julaften at sykehusledelsen bestemte seg for å isolere lungeposten som følge av omgangssyken som smittet både ansatte og pasienter.

- Hvert år bruker vi å ha utbrudd av omgangssyke. Utfordringen er når både ansatte og pasienter blir syke, sier Sirnes.

Sykehuset er nå ekstra opptatt av god hygiene, som er avgjørende for ikke å spre omgangssyken til andre avdelinger.

- Vi gjør alt vi kan nå for å henstille om å forsterke hygieniske tiltak ved sykehuset, sier Sirnes.

Det er ingen behandling som biter på Noroviruset når sykdommen først har brutt ut i kroppen. Det er bare å la det "brenne ut" i kroppen. Det gode med det, er at det stort sett er over på få dager.