- Slått og drapstruet på jobben

Hjemmetjenesten refses kraftig i en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Ansatte i hjemmetjenesten.

Illustrasjonsbilde.

Foto: Wiik, Eirill / SCANPIX

Hjemmetjenesten i Oslo får kraftig refs i en ny rapport. Arbeidstilsynet har gjennomgått tilbudet i bydelene, og samtlige har mangler som må rettes opp.

Tidspress og trusler

Hjemmetjenesten sliter med for få ansatte, og de som finnes opplever både fysiske og psykiske utfordringer.

- De aller største punktene man kan si er felles for flere bydeler er at det er helsebelastninger i forhold til tidspress, og også i forhold til ergonomiske forhold og vold og trusler, forteller Tahereh Talebi i Arbeidstilsynet til NRK Østlandssendingen.

Blir slått på jobben

I bydel Alna har ansatte i hjemmetjenesten opplevd både dødstrusler og å bli slått på jobben. Eva Waaler forteller at trusler på jobben er et normalt problem i bydelen.

- Vi har sett på flere tiltak vi kan sette inn for å løse problemene vi har, som at man går to og to til brukerne, eller at man får med seg en leder fra tjenesten ut. Tidligere har vi fått støtte fra Securitas og politiet, sier hun.

Hun forteller også at Alna har fått støtte til å opprette 24 nye stillinger i tjenesten.

- Disse kommer godt med. Tidspresset mange opplever vil kunne bedres med at det kommer flere hender i tjenesten, sier hun.

- Skuffende rapport

Tahereh Talebi bekrefter at hjemmetjenesten har for få ansatte, og hun legger til at nettopp det er et økende problem. Hun forteller også at Arbeidstilsynet er generelt skuffet over rapportens negative konklusjoner.

- Vi synes selvfølgelig dette er skuffende. Det har vært noen forbedringer i enkelte områder, men det er fortsatt mye å ta tak i. Blant annet har vi oppdaget at helsebelastningen i forhold til tidspress har økt. Det synes vi selvsagt ikke noe om, avslutter hun.

Hittil er Grünerløkka den eneste bydelen som har rettet opp manglene, og de resterende bydelene må løse problemene før 15. mars.