- Skytehall må på plass nå

Venstre og Kristelig Folkeparti vil ikke akseptere nye utredninger i skytebanesaken.

Skytebane
Foto: Vibeke Ravndal

Byrådet ønsker å skrinlegge planene om en underjordisk skytehall ved Åsland Pukkverk på grensen til Ski. I stedet vil miljø- og samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp) utrede en hall over bakken samme sted.

Les: Vil skrinlegge skytehall-planer

– Det er ikke aktuelt for oss å være med på enda flere utredninger, sier KrFs gruppeleder Aud Kvalbein.

– Bystyret har vedtatt å bygge skytebane i fjell, og det vil vi gjøre alt vi kan for å få realisert. Denne saken har versert lenge nok, sier Kvalbein.

Aud Kvalbein

KrFs gruppeleder Aud Kvalbein vil ikke ha flere utredninger om skytehall ved Åsland Pukkverk.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Stor prisøkning

Det er kostnadene som gjør at byrådet nok en gang vil utrede andre alternativer. Bystyret har så langt satt av 47 millioner kroner til skytehall, men nye kalkyler viser at prisen kan bli så høy som 85 millioner kroner.

– Vi må ta opp denne saken i budsjettforhandlingene med Høyre og Fremskrittspartiet og gjøre alt vi kan for å få det til, sier Kvalbein.

Kvalbein tror en skytehall over bakken vil bli minst like dyr som en fjellhall, blant annet på grunn av krav til støyisolering. Det samme kom Nordstrand skytterlag fram til da de fikk utredet en skytehall i 2007.

8-10.000 brukere

På spørsmål om 85 millioner kroner til en skytehall er vel anvendte penger, viser Kvalbein til det generalsekretær Ingrid Tollånes i Oslo Idrettskrets sier til Østlandssendingen.

Tollånes sier at skytebanesaken handler om mer enn å gi Nordstand skytterlag en erstatning etter at Prinsdal skytebane ble lagt ned for tre år siden.

Ifølge Tollånes vil en skytehall løse et baneproblem for hele Oslo-regionen og ha mellom åtte og ti tusen potensielle brukere.

Mange skytterlag, flere tusen jegere, politiet og Forsvaret vil ha glede av en fjellhall, som kan være åpen store deler av døgnet uten å plage naboer med skytestøy.

Les: Lamslått over at byrådet ønsker nok en utredning

Moralsk forpliktelse

Venstre og Kristelig Folkeparti var begge med på nedleggelsen av Prinsdal skytebane. Partiene legger ikke skjul på at de føler en moralsk forpliktelse til å skaffe Nordstrand-skytterne en ny bane.

– Vi vil prøve å finne en løsning for Nordstrand skytterlag i budsjettforhandlingene, sier Venstres gruppeleder Ola Elvestuen.