Ordkrigen om Hamen trappes opp: - Strømstad har tillatt skipskirkegård i Iddefjorden

Strømstad kommune mener Norge må få bort Hamen, men Fylkesmannen i Østfold mener kommunen kan takke seg selv for problemene med skipsvraket.

Strømstad-ordfører Ronnie Brorsson sa torsdag denne uka at det er skammelig at Norge ikke vil rydde opp etter seg i Hamen-saken.

- Først får skipet vernestatus, fordi det er en kulturskatt.

Deretter trekker man vernestatusen og springer fra ansvaret, sier Brorsson til nrk.no.

Han peker på at skipet har ligget på Hälle med vernestatus i Norge, mens det i Sverige er sett på som et miljøproblem, og han mener det er frekt at Strømstad kommune nå blir sittende med skipsvraket.

- Norske myndigheter burde skamme seg over dette.

Det må være pinlig å overlate et synkende norsk skip til svenske myndigheter, sier Ronnie Brorsson til nrk.no.

Les også:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

- Har ikke noe ansvar

Bjørn Gudevold ved Miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold, sier til nrk.no at norske myndigheter ikke har noe selvstendig ansvar for MS Hamen.

- Forvaltningsmessig sett, og i henhold til gjeldende lovgivning, har norske myndigheter ingen som helst myndighet på svensk side, sier han.

Gudevold leder en gruppe med særskilt ansvar for Iddefjorden.

Gruppen favner begge sider av grensen, og består blant annet av Halden og Strømstad kommuner, Fylkesmannen i Østfold, Västra Götalands län, statlige myndigheter og private aktører.

- Begge sider av Iddefjorden er et såkalt "vannforekomst-område". I denne faggruppen er det gitt uttrykk for bekymring rundt MS Hamen, sier Gudevold.

Les også:

M/S Hamen

LIGGER PÅ OVERTID. MS Hamen, som i Norge var betraktet som kulturskatt og vernet, skulle ha vært flyttet fra sin nåværende ankringsplass på Hälle, på svensk side av Iddefjorden, innen 1. juli i fjor.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Har etablert en skipskirkegård

Men Bjørn Gudevold mener det er mer enn MS Hamen i Iddefjorden, som bør bekymre svenske myndigheter.

- Her står problemene i kø. Det er minst to båter til på Hälle, som har ligget der svært lenge, og som tilsynelatende ikke har annet formål, enn å ruste opp, sier han.

Det ene av de to skipene Gudevold sikter til er en utrangert tråler, og det andre er en slepebåt, som begge har ligget i årevis ved Hälle brygge, der det tidligere var stor aktivitet med å skrote skip.

- Vi snakker rett og slett om at det er etablert en skipskirkegård inne i et naturvernområde.

Jeg minner om at Iddefjorden er beskyttet av EUs Natura 2000-regler, sier Bjørn Gudevold.

I tillegg til de eldre skipene på Hälle har det denne sommeren ankret opp et par andre skip i Iddefjorden.

Disse skal ligge på kortvarig basis, inntil lavkonjunkturen i fraktmarkedet endrer seg.

Rune Karlsson

KAN TILSKITNE HELE FJORDEN. Rune Karlsson frykter at MS Hamen synker og slår rundt. Dermed vil olje og annet ombord i skipet spre seg til hele fjorden, frykter han.

Foto: Privat

- Truer hele fjorden på sikt

Rune Karlsson, som bor på Hälle, har i årevis jobbet for å få MS Hamen vekk.

- Dette skipet tåler ikke en vinter til, og det haster med å få MS Hamen vekk herfra før høststormene kommer, og isen legger seg i fjorden, sier Karlsson til nrk.no.

I vinter sank skipet med akterenden ned under vann, og Karlsson mener det vil ramme også norsk side av fjorden, dersom skipet synker og slår rundt.

- Inne i dette skipet er det oljer og kjemikalier.

Skulle MS Hamen bli liggende på bunnen her, vil forurensning spre seg, sier han.

Han mener at områder på begge sider av fjorden vil bli berørt, og i verste fall for lengre tid.

- Det kan komme til å innvirke på dyre- og plantelivet, samt rekreasjonsmulighetene langs fjorden, sier han.

MS Hamen

OLJE I HULROM. Det er denne sommeren konstatert at det finnes oljeblandet vann i mengder ombord i hulrom på MS Hamen (bildet).

Foto: Privat

- Mindre bekymret for oljen

Bjørn Gudevold hos Fylkesmannen i Østfold er mindre bekymret for olje fra MS Hamen og de øvrige skipene på Hälle, enn han er for andre forurensningkilder ombord i skipene.

- Oljen er nedbrytbar i langt større grad enn for eksempel tungmetaller og andre kjemiske stoffer, som kan befinne seg ombord i de skipene vi ser på Hälle-siden, sier Gudevold.

Han forteller at et viktig punkt i arbeidsgruppen har vært at skipsvrak i Iddefjorden skal saneres.

Fylkesmannen i Østfold har skrevet bekymringsmelding om forholdet.

- Det er det eneste vi kan gjøre, når et felles miljøområde er truet, sier han.

Bekymringsmeldingen er, i følge Gudevold, sendt til Strømstad kommune og Västra Götalands län.

- Vi kommer til å følge opp denne saken overfor den myndighet, som har dette ansvaret, sier han.

- For slapp håndtering

Rune Karlsson har lenge pekt på at Strømstad kommune har vært for slappe med å stille krav til MS Hamens eiere.

Kommunen kan nå bli anmeldt av grunneiere i området, fordi man ikke har tatt tak i Hamen-saken tidligere.

Leder for Miljønemda i Strømstad kommune, Lena Martinsson, avviser dette overfor nrk.no.

- Vi har stilt krav, og ilagt bøter.

Eierne av Hamen har anket dette, og saken ligger nå hos Miljødomstolen i Vänersborgs tingsrett, sier hun.

Rune Karlsson, og andre fastboende og ferierende på svensk side av iddefjorden er ikke fornøyd med at så mange myndighetsinstanser blandes inn i saken.

Han mener at det er en av årsakene til at saken har dratt ut i langdrag.

- Kommunen, og miljømyndigheter i begge land, burde ha grepet inn og tvunget igjennom flytting av skipet for lengst, sier han.

- For mange involverte

Da NRK i forrige uke snakket med den svenske Kystvakta om deres ansvar saken, fikk vi vite at Kystvakta kun hadde ansvar for å rydde opp etter søl fra MS Hamen.

Derfra ble det pekt videre til den svenske Transportstyrelsen.

Hos Transportstyrelsen i Gøteborg, som har hånd om svenske skips oppfølging av lover og regler, ble det slått fast at der i gården hadde de kun ansvar for skip under svensk flagg.

Fra Transportstyrelsen ble det pekt til Strømstad kommune.

- Jeg synes det er alt for mange myndigheter involvert, og derfor kan miljøkriminelle "trille ball" fram og tilbake mellom ulike myndigheter uten at man fatter vedtak, sier leder for Miljønemda i Strømstad kommune, Lena Martinsson til nrk.no.

I forbindelse med skipene i Iddefjorden er det Strømstad kommune, som har kontrolltilsynet.

Men Västra Götalands län har også en finger med i spillet, i og med at det er en grensefjord og et Natura 2000-område.

- Vi skal gjøre alt det vi kan, for å få løst dette problemet.

Nå håper jeg på at påtrykk både fra Strømstad kommune og norske myndigheter sammen, skal føre til at denne saken løses raskt, sier Lena Martinsson til nrk.no.

Vernet i Norge - miljøproblem i Sverige

Den gamle, norske frakteskuta MS Hamen, som i Norge inntil nylig var betraktet som kulturskatt og var vernet, skulle ha vært flyttet fra sin nåværende ankringsplass på Hälle - på svensk side av Iddefjorden, innen 1. juli i fjor.

Strømstad kommune forlenget fristen, fordi det var en konflikt mellom Stiftelsen MS Hamen - som eier skipet, og riksantikvaren i Norge om bruk av statlig bevilgede oppussingsmidler.

Fristen fra kommunen ble forlenget til 1. november i fjor, men eierne av skipet nektet deretter å flytte båten, og kommunen ila en månedlig bot på 30 000 svenske kroner.

Dette godtok ikke de norske eierne, og saken ble først anket til Länsstyrelsen i Västra Götaland, som tok parti for Strömstad kommune og ville ha skipet fjernet fra Iddefjorden innen 1. mai i år.

Etter dette anket stiftelsen til Vänersborgs Tingsretts Miljødomstol, der saken fortsatt ligger.