- SFO koster mer enn barnehagen

I to av tre kommuner i Oslo og Akershus koster det mer å ha et barn i SFO enn i barnehage.

SFO
Foto: Tina Brock / NRK

I en undersøkelse Forbrukerrådet legger fram i dag, kommer det fram at to av tre kommuner i Oslo og Akershus har SFO som koster mer enn maksprisen for barnehage.

Det er langt over gjennomsnittet for hele landet, sier regiondirektør i Forbrukerrådet Terje Killi:

- I snitt så ligger de markert høyere. Snittet for en SFO-plass er 1900 kroner per måned.

6000 mer i året

Snittet for en SFO-plass i Oslo og Akershus er 2400. En differanse på 500 kroner.

- Det er 6000 kroner mer i året, og det er mye penger, sier Killi.

Men det er store forskjeller mellom kommunene; dyrest er Skedsmo hvor det koster 2778 kroner å ha et barn i SFO hver måned, mens Aurskog-Høland er billigst med 1800.

Også Oslo ligger litt over barnehagens makspris på 2330 kroner i måneden. Terje Killi er skeptisk til at det er så stor forskjeller i pris.

- Vi ser at det er behov for en gjennomgang av hvordan man beregner pris i SFO, sier han.

Ingen makspris

Det er i dag ingen makspris på SFO, eller fastlagte retningslinjer for hva slags innhold Skolefritidsordningen skal ha.

- SFO er for familier i Oslo og Akershus kanskje den dyreste kommunale tjenesten de har, sier Killi.

At det da ikke er en klarere forståelse, og retningslinjer sentralt for hva en SFO-plass representerer av kvalitet og innhold, stiller forbrukerrådet seg undrende til.

- Det er en av tingene vi ber om at kommer plass etter denne undersøkelsen, sier Killi.