- Selg kjøttet ved grensen!

Nordmenns kjøtthandel i svenske grensebutikker er så stor at det svenske Jordbruksverket oppfordrer bøndene til selv å selge ved grensen.

Grensehandel, kjøttdisk
Foto: Rainer Prang / NRK

NRK Østfold skrev torsdag om en spørreundersøkelse som viser at handelen med kjøttvarer, meieriprodukter og andre matvarer i svenske grensebutikker er mange ganger større enn hva Sverige ekporterer av de samme varene til Norge.

Jordbruksverket mener nå at bøndene selv bør selge kjøttet ved grensen.

Nordby Shopping Center, Svinesund
Foto: Rainer Prang / NRK

Enorm handel

Den omfattende undersøkelse det svenske Jordbruksverket la fram på sitt eget seminar "Livsmedelsbranschen och konkurrensen" i Stockholm onsdag 11. oktober viser at det er en enorm grensehandel med Norge, og at den aksellererer kraftig.

50 svenske grensebutikker har deltatt i undersøkelsen.

- Vi har tatt kontakt med samtlige svenske grensebutikker langs den norsk-svenske grensen, og i de butikkene der vi har fått vite at hovedtyngden er norske kunder har vi foretatt spørreundersøkelser, sier Håkan Loxbo i Jordbruksverkets internasjonale avdeling til NRK.

- Selg kjøttet selv

- Det kan ha betydning for landbruket at de flytter fram sine posisjoner til den norske grense, sier Loxbo til avisen Bohuslänningen.

Håkan Loxbo sier kjøtteksport til Norge går alt for tregt og er for dyrt. Derfor mener Jordbruksverket at bøndene må ta mer direkte del i den eksplosjonsartede handelen som er ved grensen.

- De norske avgiftene er høye, og det gjør svenske jordbruksprodukter vanskelige å selge i broderlandet, sier han.

I følge undersøkelsen Jorbruksverket har gjort selges det 30 000 tonn kjøtt i de 50 butikkene som har deltatt i undersøkelsen årlig, mens det kun eksporteres 5 000 tonn kjøtt fra Sverige til Norge.

Når det gjelder ost er grensehandelen i de 50 butikkene på rundt 4 000 tonn, mens det eksporteres kun 103 tonn ost til Norge årlig.

- Vi i Jordbruksverket er til for våre bønder og da er det selvsagt at vi ønsker at de skal få mest mulig ut av sine produkter i et hett marked, sier  Håkan Loxbo.