- Selg eiendommer og få kommunen på rett kjøl!

Halden kommune har eiendommer verdt flere hundre millioner som kan selges, mener Fremskrittspartiet i Halden.

Per Egil Evensen, Frp Halden

INGEN HANDLINGSVILJE, INGEN OVERSIKT. Frps Per Egil Evensen mener eiendommer kan selges unna for å få Halden kommune på rett kjøl. Evensen er sjokkert over manglende oversikt, når det gjelder kommunal eiendomsmasse.

Foto: Kjetil Berg

Fremskrittspartiet i Halden krever at kommunale eiendommer selges for å få kuttet ned på gjeld, kassekreditt og gjeldsrenter.

– Millioner av kroner som nå går til bankene i renter, ville kunne bli brukt på annen drift i kommunen, sier Frps Per Egil Evensen til NRK.

Les også:

Tall fra Arbeidsgruppen for flerbrukshall på Remmen

STORE PENGER (Tall angitt i 1000). Arbeidsgruppen for Fleridrettshall på Remmen peker på muligheter for å omsette kommunal eiendom.

Foto: Faksimile rapport Arbeidsgruppen for flerbrukshall på Remmen

Utvalg peker på milliongevinst

Halden kommune står på ROBEK-listen over vanstyrte kommuner med dårlig økonomi. Parallelt med dette har byen to eliteserielag i håndball og et stort behov for en hall til disse klubbene som nå spiller på dispensasjon i dame- og herreseriene, samt hallkapasitet til annen idrett.

Men kommunen sliter med overforbruk og gjeld, og som ROBEK-kommune må Halden ha godkjenning av Fylkesmannen i Østfold for å kunne inngå langsiktige leieavtaler og ta opp lån.

Et utvalg kommunestyret har nedsatt (Arbeidsgruppen for Fleridrettshall på Remmen) med politikere og folk fra idrettsrådet i Halden, peker i en rapport konkret på at salg av kommunale eiendommer kan gi en potensiell gevinst på 290 millioner kroner.

Utvalget mener eiendommene kan selges til et kommunalt eiendomsselskap og at inntektene derfra vil bidra til at akkumulert underskudd i kommunen vaskes bort, og at man dermed står friere til å bidra med en kommunal garanti til en slik flerbrukshall for idretten.

– Dermed vil Halden kommune bli herre i eget hus, og slippe å spørre Fylkesmannen i Østfold om å få bruke penger, sier Evensen.

Les også:

Halden sentrum sett fra Fredriksten fgestning

EIER MYE. Halden kommune eier mange bygg i kommunen, samt leier et stort volum av den kommunale pensjonskassen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Sjokkert over mangel på takst

Fra "Arbeidsgruppen for Fleridrettshall på Remmen" heter det at aktuelle kommunale eiendommer som kan selges unna, har en mulig markedsverdi på 395 millioner kroner.

Men i Halden kommune har man ikke noen god oversikt over hva eiendomsmassen har av verdi.

– Jeg ledet for ti år siden det såkalte ØKON-utvalget, og da startet vi opp med en prosess for å kartlegge kommunale eiendommer. Den jobben har åpenbart gått i vasken, og jeg synes det er rart at en kommunal administrasjon - som i et hvilket som helst stort firma - ikke har en oversikt over hvilken kapital og hvilke eiendommer man sitter med, og hva disse kan være verdt, sier Per Egil Evensen til NRK.

Foruten kontor- og annen næringseiendom har Halden kommune 127 kommunale leiligheter, og i tillegg eies 215 andeler i borettslag. Leilighetene tildeles vanskeligstilte på boligmarkedet.

Martin Vik, som er informasjonsleder i Halden kommune, bekrefter at det ikke finnes takst for eiendomsmassen.

– Vi har per i dag ikke en reell takstverdi av bygningsmassen.Vi vurderer per nå ikke et kommunalt eiendomsselskap, og har heller ikke hatt en utredning på dette, sier Vik som legger til at Halden kommune foretar løpende salg av leiligheter som har sin forankring i vedtatt budsjett.

Les også:

Ingen begeistring hos ordfører

Thor Edquist (H)

BEKREFTER MANGLER. - Det er ikke reell takstverdi av hele bygningsmassen. Veldig mye er imidlertid allerede solgt til HKP. Her sliter vi å komme oss ut av eksisternde evigvarende leieavtaler, og i mangel av kontanter må vi påregne å overlate flere kommunale bygninger til HKP for å komme oss ut av de leieavtalene kommunen idag ikke behøver, sier Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK

Forslagene om å selge unna, vekker ingen umiddelbar begeistring hos Høyres ordfører Thor Edquist.

– Inntekter fra salg av eiendom kan ikke brukes til nedbetaling av akkumulert underskudd. Kun til å nedbetale gjeld, noe som fører til noe mindre renter på driftsbudsjettet. Det foregår jevnlig salg av kommunal eiendom. Kommunen eier for eksempel mange leiligheter, men det er dårlig butikk å selge alle, for da må vi i så fall leie de tilbake. Dette fordi en kommune på Haldens størrelse må ha en del kommunale leiligheter til rådighet, sier Edquist til NRK.

Hva er det mest positive og det mest negative ved å få gjort slikt salg av eiendom, slik du som ordfører ser det?

- Salg av eiendom vi ikke behøver, gir inntekter som kan redusere gjeld og det gir mindre vedlikeholdsutgifter. Men eiendom selges fortløpende i Halden kommune. Mye eiendom er allerede solgt til Halden kommunale pensjonskasse, noe som har ført til store driftsutgifter for kommunen fordi vi i dag har uoppsigelige leiekontrakter. Hvis vi selger noe vi må ha, må eiendommen leies tilbake og vi får enda høyere driftsutgifter, sier Edquist.

Hva tror du grunnen kan være til at det er fra en slik arbeidsgruppe dette forslaget kommer, og at det ikke kommer fra dere i posisjonen eller administrasjonen?

– Fordi vi er forpliktet til å drive en ansvarlig økonomisk politikk, sier ordføreren.

- Må kunne ha to tanker i hodet samtidig

I Halden er det Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti som utgjør flertallet, ofte støttet av Miljøpartiet De Grønne, mens Arbeiderpartiet, SV, Frp og Pensjonistpartiet er opposisjonen.

Opposisjonspartiene mener det overfokuseres på ROBEK-medlemskapet og kutt i antallet ansatte, mens det tenkes for lite kreativt og nytt.

– Det må gå an å jobbe for salg av eiendom og samtidig se på hvordan vi kan få driftsnivået og antallet ansatte ned på et nivå som i sammenlignbare kommuner, sier Per Egil Evensen og tilføyer:

- Vi har en ordfører som setter foten ned i flere saker. Halden Frp har i mange år anført at man kan gjøre finanspolitiske transaksjoner med basis i kommunens eiendomsmasse. Her kan det være snakk om sale/leaseback-avtaler. Det er mulig å realisere meget store beløp som gevinst i kommunen. Dette kan således brukes til flerbrukshall og samtidig nedbetale gjeld, sier Evensen.

– Det er ikke snakk om beste måte eller dårligste måte. Vi er på Robek inntil vi via driften har gått med like mye overskudd som vi har i opparbeidet underskudd. Dette er ikke noe valg vi har, sier ordfører Edquist.