- Satser på tog, ikke veier

Det kan bli flere togavganger og færre forsinkelser dersom regjeringens forslag til nasjonal transportplan blir vedtatt.

Tog
Foto: Ola Helness / NRK

Det skriver Verdens Gang i dag.

Ifølge avisen blir blir planen for perioden fram til 2019 lagt fram i mars. Der skal regjeringen foreslå store tiltak for jernbanedriften mellom Oslo og de største byene rundt.

Dermed kan togpassasjerene på Østlandet bli de store vinnerne dersom regjeringens forslag til nasjonal transportplan
blir vedtatt.

LES: Togtrøbbelet fortsetter

Rustes opp

Det er togstrekningene Oslo-Halden, Oslo-Skien og Oslo-Lillehammer som kan vente seg et kraftig løft.

I dag utgjør disse linjene et såkalt intercity-triangel rundt hovedstaden hvor det bor 2,4 millioner mennesker. I dag gjennomføres det årlig 3,7 millioner reiser, utenom lokaltrafikken i Oslo, i dette området.

LES: Ny passasjerrekord på Østfoldbanen

NSB og Jernbaneverkets problemer på disse strekningene har vært gjenstand for diskusjon og frustrasjon for togpassasjerene i flere år.

Fylkesordførerne på Østlandet og andre politikere har lenge presset på for en større satsing, og senest i går gikk pendlerforeningen i Østfold ut og krevde tiltak.

- Mange pendlere er i ferd med å bli apatiske og har gitt opp. Nå må noe gjøres. Og det hjelper ikke med nye tog i 2012. Det blir ikke flere skinner å kjøre på av den grunn, sa pendler Willy Frantzen til NRK.

LES: - 10 000 pendlere lider

Mer midler

Regjeringen vil gi NSB mer midler til å kjøre tog for, men sier samtidig at det ikke vil bli noen satsing på lyntog de neste ti årene.

LES OGSÅ: Teknikken svikter hos NSB

Nybygging skal derimot planlegges med tanke på at slike tog skal kunne kjøre på disse toglinjene i framtiden.

Satsingen på nye bilveier blir derimot mindre, pengene skal i stedet brukes til vedlikehold av eksisterende veier.

For veitrafikken skal en del penger brukes på sikkerhet. Målet er at antall trafikkdrepte skal ned med en tredel innen 2020.