- Reagerer med forferdelse

Stortingspolitiker Martin Engeset (H) reagerer med forferdelse på at flertallsmakten skal kontrollere seg selv i Halden kommune de neste fire årene.

Martin Engeset

- Vanligvis er det opposisjonen som styrer kontrollutvalget i kommunen, slik at den kan være en vaktbikkje for innbyggerne, og sørge for at spillets regler følges. Slik blir det ikke i Halden i de neste fire årene, sier Høyres Martin Engeset til NRK.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

- Jeg har aldri hørt om noen kommune som praktiserer en slik løsning, sier Engset (H), som selv var leder for kontrollutvalget i Østfold fylkeskommune, da han satt i opposisjon.

Han mener et kontrollutvalg skal være en vaktbikkje for innbyggerne, og at utvalget skal påse at lover og spilleregler følges, men at man ikke kan være trygge på at det skjer i Halden kommune nå.

-  Når man har et politisk flertall bestående av Arbeiderpartiet, SV og Krf. i kommunestyret, og Arbeiderpartiet har flertallet i kontrollutvalget med to av tre representanter, kan man ikke føle seg trygg, når makta skal overvåke seg selv i Halden de neste fire årene, sier Engeset til NRK.  

Halden kommunestyre

Det ble et verbalt slagsmål med beskyldninger om renkespill og tapt demokrati i Halden kommunestyre torsdag. Her diskuterer fra venstre Svein Olaussen (Ap), Mons Hvattum (SV) , Henrik Rød (Frp) og Morten Christoffersen (Krf).

Foto: Anne-Berit Tangen, Halden Dagblad

Beskyldninger om avtalt spill

Det brøt ut hard ordkrig i Halden kommunestyre torsdag da man skulle velge representanter til kontrollutvalget.
 
Før valget av representanter til kontrollutvalget var det et enstemmig kommunestyre som gikk inn for at opposisjonen skulle ha tre av de fem utvalgsmedlemmene, og utvalget ble i samme vedtak kuttet fra sju til fem medlemmer.

På forhånd hadde de seks opposisjonspartiene Rødt, FrP, Høyre, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne vært enige om at Høire skulle ha lederrollen i kontrollutvalget.

- Rett forut før kommunestyremøtet startet opplyste Rødt, som inntil torsdag var betraktet som en del opposisjonen, at de ville fremme forslag om leder fra sitt eget parti, og det ble klart for oss at de hadde vært i kontakt med Ap og SV som sitter i posisjon sammen med Krf., sier Høyres Carl-Victor Sundling til NRK.

Rødt opplyste at de ikke hadde tillit til Høyres kandidat, tidligere ordfører Carsten Dybevig, og at de ikke kunne stemme på ham. 

 Da saken ble debattert i kommunestyret ble det etter hvert klart at Rødt ville fremme sin egen representant, Ann Kristin Grødahl, som leder for kontrollutvalget, og at de ville få støtte fra SV og Ap. 

Valgteknisk samarbeide Halden kommune

Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Senterpartiet inngikk den 7. oktober i år et valgteknisk samarbeide. For hvert utvalg partiene ble enige om hvem de enkelte partiene skulle ha representanter i, signerte partienes representanter på møtet 7. oktober med sin underskrift. Også kontrollutvalget var omfattet av den valgtekniske samarbeidsavtalen, og alle seks partier skrev under.

- Ikke til sengs med Ap eller de borgerlige

Opposisjonens forslag om tidligere Høyre-ordfører Carsten Dybevik som leder av kontrollutvalget var helt uaktuelt for flertallet. 

Partiet Rødt, som har kun en representant i kommunestyret,  forsto at de kunne få ledervervet i kontrollutvalget ved å skifte side under valget torsdag.

- Vi står som et selvstendig parti, og vil bruke våre muligheter. Vi har verken gått til sengs med Arbeiderpartiet eller de borgerlige, sier partiets kommunestyrerepresentant Jahn Thore Harlyng til NRK. 

Han sier til Halden Dagblad at Rødt hele tiden vært veldig bevisste på at de ønsket å fremme en leder til Kontrollutvalget fra eget parti.

Av dokumenter NRK har hatt tilgang til viser det seg at Rødt, på lik linje med alle de øvrige opposisjonspartiene,  har signert ved hvert av de utvalgene opposisjonspartiene gjennom det valgtekniske samarbeidet var enige om å delta i den 7. oktober i år.

For kontrollutvalgets del har alle seks opposisjonspartiers tilstedeværende representanter signert på at Carsten Dybevig (H) skulle være nr. 1, Ann Kristin Grødahl (Rødt) nr. 2 og Karl Erik Hovland (Frp) nr. 3 av de faste representantene.

- Helt uvanlig praksis

Martin Engset avviser overfor NRK at hans uttalelser om at Halden kommunes håndtering av kontrollutvalgs-saken har noe med å gjøre at det var Høyres representant som ble skviset ut som leder.

- Nei, min reaksjon ville kommet uansett hvilket parti dette hadde dreid seg om, og dessuten bryter jo flertallet her allerede samme kveld  de har vedtatt et reglement om at opposisjonen skal ha flertallet i kontrolutvalget sitt eget vedtak, sier Engeset.

Vanligvis er det opposisjonen som styrer kontrollutvalget i kommunen, men slik blir det ikke i Halden. Gårsdagens valg endte med at Arbeiderpartiet har flertall også i kontrollorganet, oppsummerer han. 

Boikott

I kommunestyret torsdag ble det et valgteknisk samarbeid mellom Rødt, SV og Ap, og Rødt fikk flertall av SV og Ap for at Ann Kristin Grødahl skulle lede kontrollutvalget trakk opposisjonen sitt forslag til deltakelse i kontrollutvalget, og boikottet  hele konstitueringen i kommunestyret.

Kristelig Folkeparti, som er et av de tre flertallspartiene sammen med Ap og SV, stemte blankt med sine fire stemmer.

Resultatet av avstemmingen var at Grødahl (Rødt) ble valgt til leder, med John Erik Eriksen og Edna Henriksen som utvalgsmedlemmer (begge Ap). Vararepresentanter ble Bjørn Gulbrandsen (SV) og Fred Lundberg (Ap).

I neste kommunestyremøte vil ordføreren ta opp igjen reglementet for kontrollutvalget og foreslå at antall medlemmer endres fra fem til tre personer, skriver Halden Arbeiderblad.

- Halden får et kontrollutvalg som ikke er valgt etter vedtatt reglement, og som derfor ikke har hele kommunestyret bak seg. Dette kan svekke utvalgets legitimitet og uavhengighet, sier Høyres Sundling til NRK.