Hopp til innhold

- Personlig vendetta mot enhetsleder

Fremskrittspartiet i Halden mener saken rundt enhetsleder Asbjørn Montelius er helt ute av proporsjoner.

Henrik Rød, Frp Halden

VENDETTA. - Det pågår en personlig vendetta mot enhetsleder Asbjørn Montelius, skriver Henrik Rød (Frp) på Halden-ordførerens blogg.

Foto: Kjetil Berg

- Det pågår en personlig vendetta mot enhetsleder Asbjørn Montelius i Halden kommunes tekniske etat, skriver Fremskrittspartiets Henrik Rød på Halden-ordfører Thor Edquists facebookside "Glad i Halden".

Rød, som er kommunestyrerepresentant i opposisjonspartiet Frp i Halden, skriver at partiet i formannskapet sist mandag stemte imot å bevilge penger til ekstern gransking av "Montelius-saken".

Årsaken er i følge Henrik Rød, at man mener det er feil å bruke kommunale midler på det han beskriver som privat etterforskning og rettsaker mot kommunens egne ansatte, basert på anonyme tips.

- Her er ting ute av proporsjon i et omfang som er nærmest sjokkerende, skriver Henrik Rød på "Glad i Halden".

Les også:

Per Egil Evensen, Frp Halden

UTE AV PROPORSJON. - Det er feil å bruke mer enn en halv million kroner på å granske noe, som burde ha vært løst internt, sier Per Egil Evensen (Frp)

Foto: Kjetil Berg

- Burde vært håndtert internt

Fremskrittspartiets gruppeleder i Halden, Per Egil Evensen, sier til NRK at saken burde ha vært løst internt.

- Fremskrittspartiet mener at dette er et lederskapsproblem i kommunen, som burde ha vært løst ved at man kalte inn den det gjaldt, og lot vedkommende uttale seg.

I stedet setter man igang en gransking til en halv million kroner pluss moms, og det mener vi er ute av proporsjoner, sier Evensen.

Asbjørn Montelius har trukket rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, kommuneadvokat Veronica Aam og tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen for Halden tingrett.

De tre er personlig saksøkt for ærekrenkelser, og Asbjørn Montelius vil renvaske seg for det han beskriver som korrupsjonsaklager fremkommet mellom ham og de aktuelle personene i lukkede samtaler, som har vært ført med ham.

Også Halden kommune ved ordfører Thor Edquist (H) er saksøkt.

Kommunen har avvist at det er fremkommet ærekrenkelser mot Asbjørn Montelius.

Les også:

Ordfører Thor Edquist (H)

KUNNE IKKE LEVE MED VARSLENE. - Det er viktig å komme til bunns i de anklagene som er fremkommet, sier Thor Edquist (H).

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

- Må komme til bunns i saken

Halden kommune har fått tips om at Asbjørn Montelius har vært involvert i saker, som han er konfrontert med i møter.

I følge ordfører Thor Edquist (H) er anklagene av en slik art, at kommunen må få klarhet i hva som har skjedd.

- Den type varsler, som er kommet mot Asbjørn Montelius, må gjennomgås av en uhildet part. Kommunen ønsker å komme til bunns i saken og vise at vi tar varslene på alvor, sier Edquist til NRK.no.

Det er advokatfirmaet Hjorth as, som skal gjennomføre granskingen og det ble mandag vedtatt å bruke inntil 500 000 kroner fra formannskapets konto til oppdraget.

- Vi tar varslene med stort alvor, og både av hensyn til ansatte og de som bor i kommunen, må saken granskes. Når saken er ferdig gransket vil vi legge den bak oss, og gå videre, sier ordføreren.

Les også:

Asbjørn Montelius

VIL RENVASKE SEG. Asbjørn Montelius vil renvaske seg mot de anklager om korrupsjon han mener seg utsatt for.

Foto: Joakim S. Enger

- Politisk innblanding

- Hva slags regime er dette?, spør Henrik Rød i sin kommentar på ordførerens facebookside.

Han viser til at det er Alexandra Bech Gjørv, som ledet "22. juli-kommisjonen" , nå skal undersøke korrupsjonspåstander i Halden i forbindelse med søksmålet fra byggesakssjefen.

- Fra 22. juli til Montelius i Halden, skriver Henrik Rød og tilføyer at det skal bli interessant å se hvilken innblanding den politiske ledelsen har hatt på denne saken.

- Jeg håper virkelig at det vil bli behørig behandlet i retten, så det blir offentlig kjent hva slags metoder den politiske ledelsen tar i bruk mot enkeltpersoner de vil ha vekk, skriver Henrik Rød.

Les også:

Avviser innblanding

Både tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen og ordfører Thor Edquist har overfor NRK avvist at det har vært noen politisk innblanding i forholdene rundt teknisk etats Asbjørn Montelius.

Fra organisasjonen NITO, der Asbjørn Montelius er medlem, og fra Helge Skaarass - som er Montelius sin advokat, hevdes det overfor Halden Arbeiderblad at de kan føre bevis for at at den politiske og administrative ledelsen i kommunen har jobbet sammen for å bli kvitt enhetsleder Asbjørn Montelius i byggesaksavdelingen.

Det er også tidligere blitt hevdet at det har pågått en "utrenskning" i teknisk etat, der to enhetsledere forsvant ut henholdvis i august i 2012 og i januar i år.

Også disse påstandene er avvist av Thor Edquist.

Etaten er av Halden-ordføreren beskrevet som en "støy-etat" med alt for mange turbulente saker gående.

Byggesaksavdelingen i teknisk etat i Halden kommune har under de siste årene vært under tungt skyts fra deler av byggebransjen og privatpersoner, som har ment at avdelingen ikke holder mål og driver forskjellsbehandling.

Bad om opprydding

- Rydd opp i teknisk etat, var budskapet fra Per Egil Evensen i desember i fjor.

Fremskrittspartiet i Halden krevde opprydding og omorganisering innen teknisk etat, etter det Frp mente var skandale-saker etaten har vært involvert i de senere årene.

Evensen var da lei av saker, som skapte mye turbulens og han omtalte blant annet Ishall-saken, Svalerødkilen-sakene, Femsjøen-saken og saken om uryddige forhold på Rokke avfallsplass, med utspring i teknisk etat, som uheldige for Halden kommune.

- Slik kan det ikke fortsette, sa Per Egil Evensen.

Han oppfordret i desember i fjor den politiske posisjonen til å iverksette tiltak, og anmodet ordfører Edquist og det politiske flertallet til å følge opp tiltakene, for å få til endringer i teknisk etat.

- Dagens posisjon, anført av Høyres Thor Edquist, har tidenes mulighet til å rette opp i dette. Vi i Frp vil støtte alle initiativ for å rydde opp i tekniske etat, og at det foretas en systemendring som synes og virker, sa Per Egil Evensen til NRK.no i desember 2012.