Hopp til innhold

- Østfold-politiet må få mer penger

Den beste måten å bekjempe grensekriminalitet på er å styrke politiet i Østfold, mener Venstres Rita Sletner.

Rita Sletner

Rita Sletner mener Østfold-politiet gjør en kjempejobb, men at grensekriminaliteten er så omfattende at økte ressurser må til for å bekjempe problemet.

Foto: Anders Brekke / NRK

Sletner, som er Venstres stortingskandidat i Østfold, er uenig med Senterpartiets Per Kristian Skulberg, som mener at passkontroll må gjeninnføres på norske grenseoverganger.

Les også:
Vil ha strengere grensekontroll

Grense

- Problemet er ikke Svinesund-grensa, men det er den ytre Schengen-grensa som lekker som en sil. Politidirektoratet må ta opp i seg at Østfold er i en særstilling når det gjelder grenseproblematikk, sier Sletner.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Svaret er økte ressurser til politiet

- Det synes jeg er et tøvete utspill hvis målet er å takle grensekriminalitet. Svaret her er ikke passkontroll slik at østfoldingene må sitte i passkø for å ta seg en tur for å besøke naboen. Svaret her er faktisk økte ressurser til politiet slik at de blir satt i stand til å gjøre en enda bedre jobb en de allerede gjør, sier Sletner.

Venstre-politikeren understreker at Østfold-politiet allerede har svært gode resultater å vise til.

- Totalt har Østfold-politiet en oppklaringsprosent på 43 prosent, mens landsgjennomsnittet er på 32 prosent, så Østfold trekker snittet opp, og det skal vi være stolte av, sier Sletner.

- Enormt mye trafikk over Østfolds grenser

Riksgrense Sverige-Norge

Østfold står i en særstilling simpelthen ved sin geografiske beliggenhet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Men siden grensetrafikken har økt kraftig, mener hun det er behov for langt større ressurser i forhold til å få bukt med kriminalitet over grensen.

- Østfold-poltiiet er vanvittig gode på å bekjempe grensekriminalitet, men det de trenger er økte ressurser, og da må vi ha i tankene at 75 prosent av all godstrafikken går over våre grenser og at 40 prosent av alle tollsakene som blir opprettet, skyldes ting som skjer ved Østfolds grense, sier Sletner.

Hun mener det er på tide at politidirektoratet innser at Østfold er i en særstilling på grunn av fylkets mange innfartsårer fra utlandet.

- Mange innfartsårer

- Problemet er ikke Svinesund-grensa, men det er den ytre Schengen-grensa som lekker som en sil. Politidirektoratet må ta opp i seg at Østfold er i en særstilling når det gjelder grenseproblematikk. Jeg tenker da på Ørje, Svinesund, Rygge sivile lufthavn og dessuten alle småveiene. Dette må vi snakke veldig høyt om slik at de hører oss, og vi må øve politisk press for å få mer midler til politiet i fylket vårt, sier Sletner.

Hun mener at Østfold også står i en særstilling simpelthen ved sin geografiske beliggenhet.

- Det er slik at ethvert politidistrikt påberoper seg en særstilling, men man kommer ikke utenom at Østfold er porten inn og ut av Europa, og det i seg selv er en særstilling. Vi må bare trykke hardt på for å styrke Østfold-poltiiet. Det er svaret her - ikke passkontroll, sier Rita Sletner.