Hopp til innhold

- Ordfører bør holde seg unna selskap han sponset

Halden-ordfører Thor Edquist bør holde seg unna politisk behandling av Grense Arena as, som han har sponset med egne penger, mener habilitetsekspert.

Thor Edquist (H)

DELTE MENINGER OM HABILITET. Haldens ordfører Thor Edquist (H) har foruten å sponse Grense Arena as også gitt selskapet drahjelp underveis, som gjør ordføreren inhabil, mener professor.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ordfører Thor Edquist (H) har fattet begeistring for det private aksjeselskapet Grense Arena as.

I mai i år sponset han selskapet med 20.000 kroner av egen lomme, han har "snakket opp" selskapet på egen blogg, og innrømmer også å ha lagt inn et godt ord for Grense Arena as hos rådmannen.

- Generellt vil jeg si at det er bra at en ordfører engasjerer seg i
saker som er viktige for byen som for eksempel Allsangen.

Det er deretter særdeles uheldig at ordfører engasjerer seg så personlig i en
virksomhet som Grense Arena, uansett hvor gode hensikter de har, sier Fremskrittpartiets kommunestyrerepresentant og medlem i det kommunale kontrollutvalget i Halden, Egil Lund Pettersen, til NRK.

Les også:

Egil Lund Pettersen

UHELDIG INNBLANDING. -Det er deretter særdeles uheldig at ordfører engasjerer seg så personlig i en virksomhet som Grense Arena, sier Frps Egil Lund Pettersen.

Foto: HaldenDagblad

- Ødelegger positiv stemning

I det politiske miljøet i Halden er det med få unntak ingen motstand mot det å holde Allsang på grensen i byen, og heller ikke Frp er imot at kommunen støtter arrangementet.

Allsang-arangementene har årlig trukket titusener av besøkende til byen, når TV2 har gjort sine sju opptak på Fredriksten festning hver sommer siden 2007.

TV-sendingene sees av flere hundre tusen i Norge, Sverige og Danmark, og er derfor god PR for Halden og Fredriksten.

Men fra starten av er det kommunen, som har betalt regningene. For fjoråret måtte kommunen ut med 3,7 millioner kroner. Året før var det minus 2,6 millioner og i 2011 var det minus 3,7 millioner.

Kommunen sliter økonomisk, og rådmannen har sagt at andre enn kommunen bør ta seg av Allsangen.

I den sammenhengen meldte Grense Arena seg på, for å overta arrangementet fra Halden kommune.

Dette har skapt debatt, og debatten har blant annet gått på om ordfører Edquist har favorisert Grense Arena as.

- Det kan ødelegge hele den posistive stemningen rundt saken, samt at det
fremstår som en forfordeling. Halden Byutvikling as hadde vært noe annet som arrangør av Allsangen, da dette er kommunalt eid, sier Egil Lund Pettersen til NRK.

Les også:

Delte meninger om habilitet

Da NRK i september i år tok opp forholdet med Thor Edquists sponsing av aksjeselskapet Grense Arena as mente ekspert i kommunalrett, Oddvar Overå, at Haldens ordfører var inhabil i politisk behandling i kommunale sammenheng og i partigruppa.

Overå var klar på at det å gi gaver til et privat selskap er et initiativ som bragte ordførereren i Halden over grensen for hva man kan kalle habil.

- Man kan også si, at når en person er opplagt inhabil, er det litt smakløst at vedkommende skal være med i behandlingen av saken i partigruppemøtene. Jeg synes når du begynner å sponse av egen lomme, da er du over grensen, sa Overå til NRK.

Professor Jan Frithjof Bernt ved Universitetet i Bergen og også advokat i KS, Jostein Selle, mente begge at ordførerens sponsing og begeistring ikke var nok til å erklære ham inhabil.

- Jeg er nok mer på linje med Overå enn med Bernt, for det er sannelig spesielt at en ordfører går inn med egne midler for å støtte et arrangementsselskap, når kommunen senere skal behandle saker selskapet steller med, sier Erik Magnus Boe, som er professor emeritus med spesialområde forvaltningsrett og rettskildelære ved Universitetet i Oslo.

Les også:

Allsang på grensen, Halden

BEST TIL Å LØSE ALLSANG. Ordfører Thor Edquist har på egen blogg gitt uttrykk for at private kan håndtere avviklingen av Allsang på grensen bedre enn kommunen kan.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

- Veldig spesielt å sponse slik

GrenseArena AS ble startet i februar i år, og i følge Brønnøysundregistrene skal det private aksjeselskapet blant annet tilrettelegge for kultur- og idrettsarrangementer gjennom å markedsføre Halden og grenseregionen.

Høyre-ordfører Thor Edquist mente ideen bak selskapet var så god, at han i våres ga Grense Arena as 20.000 kroner fra egen lomme.

Edquist selv har på bloggen sin sammenliknet sponsingen med å donere penger til en veldedig organisasjon, men trakk tilbake pengene da NRK satte fokus på sponsingen.

- Ordførerens engasjement og samrøre med arrangementsselskapet gjør at hans forhold til å delta i politisk behandling av saker for selskapet er noe han bør avstå fra for ikke å bli mistenkeliggjort som partisk i sakens anledning, sier Boe.

Han sier sponsingen kan indikere et forhåndsstandpunkt til den kommunale avgjørelsen, og på det viset svekke tilliten til ordførerens upartiskhet.

- Det hjelper neppe at han etterpå trakk sponsingen. Ordføreren kan uansett bli oppfattet å ha et forhåndsstandpunkt, og det kan etter omstendighetene være nok etter forvaltningsloven § 6 annet ledd, sier Boe til NRK.

Les forvaltningsloven § 6 annet ledd her

Andre forhold enn sponsingen

Haldens ordfører har foruten å ha sponset Grense Arena as, også invitert selskapet eksklusivt til å møte de politiske partienes gruppeledere i Halden kommunen for å snakke om seg selv og Allsang på grensen.

Edquist innrømmer overfor NRK at han også har lagt inn et godt ord for Grense Arena as hos rådmannen.

Thor Edquist er medlem i samme klubb som eierne av Grense Arena as, og han har sittet i styringsgruppa for Allsang på Grensen sammen med to av de som er ansatt i Grense Arena as nå.

Erik Magnus Boe mener at når ordføreren også har vært med i styringsgruppa for arrangementet som det private selskapet ønsker å ta over, blir det han oppfatter som samrøre mellom ordførerens posisjon, som representant for det offentlige og hans involvering i det private selskapet, tettere.

- Det vil være et tilleggsmoment i habilitetsvurderingen og det samme gjelder hans engasjement ved å la selskapet få presentere seg for gruppelederne i de politiske partiene. Nok et tilleggsmoment, sier Boe til NRK.

Les også:

Holder fast ved habilitet

Selv mener Thor Edquist at han ikke er inhabil etter sponsingen, og i forhold til at han selv og eierne av Grense Arena as er medlemmer i Haldens Klub.

- Nei. Der er en så stor del av Haldens næringslivsfolks medlemmer, at jeg vil være inhabil i stort sett alle saker hvis det skal telle inn. Slik er det også i noen av byens idrettsklubber.

Det kan ikke være slik at man må melde seg ut av alt sosialt liv hvis man blir ordfører. Det bør være motsatt. Hvem vil ellers ta slike verv?, spør Edquist.

Heller ikke i forhold til hans tidligere posisjon som leder i styringsgruppa for Allsang på grensen, der to av Grense Arenas ansatte også satt, mener Edquist det er noen uheldige koblinger.

- Nei. Hvem som jobber der spiller ingen rolle. Men det faktum at Berg Sparebank, Martin Grimsrud, Harald Kynningsrud, Stein Cato Ringstad og Ole Kristian Sørlie står bak, de fleste også bak Grenserittet, gjør at jeg ser at dette er et seriøst tiltak som kan bli til det beste for Halden hvis selskapet lykkes, sier han.

På forespørsel om det at han har «lagt inn et godt ord» for Grense Arena as overfor rådmannen kan ha bidratt til å gjøre ham mer eller mindre habil i folks oppfatning i forhold til politisk behandling av Grense Arena as, svarer Halden-ordføreren at han ikke tror folk oppfatter ham som mindre habil.

- Nei. Jeg tror de aller, aller fleste menneskene i Halden er fornøyd med at vi har næringslivsledere som er villige til å satse egne penger på virksomhet i Halden, som kan generere inntekter til foreningslivet. Jeg tror man kan telle på en hånd de som er misfornøyde med det, sier Edquist.

Les også:

Allsang på grensen, Halden

STORT SHOW. Rundt 40.000 tilskuere så Allsang på grensen i 2013-sesongen. Flere hundre tusen så showet på TV.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Inviterte aldri konkurrent

Da det ble kjent at Grense Arena as ønsket seg to millioner kroner i tilskudd og to millioner i underskuddsgaranti, samt at selskapet ønsket at Halden kommune skulle kjøpe seg inn på eiersiden med en tredjedel, meldte også sammenslutning Fredriksten Arena seg på, og ønsket å komme i betraktning som arrangør.

Fredriksten Arena, som består av 13 lag og foreninger og en rekke næringsdrivende med tilknytning til Fredriksten festning, har vært i et møte med Halden kommunes økonomisjef, som har hatt hånd om Allsang-spørsmålene.

Men sammenslutningen er aldri invitert av ordfører til noe møte med gruppelederne, slik Grense Arena as ble det.

- Nei. Det var en konstellasjon, ikke et firma, som oppsto i ettertid, sier Edquist.

Professor Erik Magnus Boe mener den ekslusive behandlingen Grense Arena as ser ut til å ha fått underveis, ved blant annet å få møte gruppelederne, tyder på et bevisst ønske om at selskapet skal lykkes med å ta over Allsangen.

- Politikere må kunne engasjere seg i politiske spørsmål; selvsagt må de kunne det. Men å engasjere seg til fordel for et privat foretak, som ordføreren attpå til opprinnelig sponset av egne midler, er noe mer enn å engasjere seg i politiske spørsmål, sier Boe.

Les også:

Halden ishall

ØNSKET IKKE 30 DAGER. Comet nektet tvert å godt at 30 dager i istid-sesongen skulle brukes til annet enn ishockey.

Foto: Rainer Prang / NRK

Engasjement i Halden ishall

Også for Halden ishall har Grense Arena as meldt sin interesse, og selskapet er i forhandlinger med kommunen.

Til formannskapets møte den 26. september i år foreslo Grense Arena as at kommunen tar seg av drift og vedilikehold, og at selskapet skulle ta seg av den markedsmessige utviklingen av ishallen.

Det pågår diskusjoner om de to håndballklubbene i Halden skal få spille på et mobilt banedekke, som kan tas av og på isen, dersom en eller begge klubber rykker opp i eliteserien.

I følge dokumenter til formannskapsmøtet den 26. september i år skal Grense Arena as kjøpe banedekket.

Opprinnelig var det snakk om 11 dager til håndballspill i ishallen, noe også ishockeyklubben Comet sa seg villig til å akseptere for å hjelpe håndballklubbene, som har dårlige arenaer.

Senere dukket det opp et forslag fra kommunen om at 30 dager i is-sesongen skulle avsettes til annet enn ishockey, noe som skapte stor uro i Comet.

Halden kommune har ikke annonsert offentlig at de søker samarbeidspartner til deler av ishallvirksomheten.

Les også:

- Møter opp når jeg inviteres

Det var Grense Arena as, som tok et initiativ til et møte med Norges Håndballforbund og håndballklubbene i Halden i høst, der ishockeyklubben Comet ikke var invitert, og der ordfører deltok.

Da det relativt nylig ble arrangert en ekskursjon til den svenske kommunen Skövde, for en befaring i en ishall der man hadde prøvd en ordning med å ta av og legge på et dekke for håndballspill på en isflate, var det ifølge teknisk etat Haldens ordfører som tok initiativ til turen.

Hvorfor dette engasjementet for tilrettelegging av nye aktiviteter i ishallen fra din side?

- Når jeg blir invitert til et møte kommer jeg. Ishallen er kommunens eiendom, og når man ser at et voldsomt behov for plass til hjemmekamper i håndball kan komme, fordi to lag kan rykke opp i elitedivisjonen, så må jeg forsøke å bidra til å løse det problemet.

Det betyr mye, ikke bare for håndballen og hjemmepublikum, men også for hoteller og restauranter, at hjemmekamper kan spilles i Halden, sier Edquist.

Halden ishall

HÅNDBALLARENA? Dersom en eller begge håndballklubber i 1. divisjon fra Halden rykker opp i eliteserien, kan Halden ishall bli ny arena.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tror ikke ansatte påvirkes

Thor Edquist har tidligere uttalt, både før og etter at han ble valgt som ordfører i 2011, at det har vært en «utidig sammenblanding» mellom politikere og administrasjon i Halden kommune.

Tror du at ditt engasjement kan påvirke ansatte i teknisk etat med ansvar for eiendommer - til å tilrettelegge nye aktiviteter i ishallen mer enn det man ellers ville ha gjort fra administrasjonens side, dersom ordfører ikke hadde markert engasjement i sakens anledning og for Grense Arena as?

- Nei, svarer Thor Edquist.

Med bakgrunn i ovennevnte forhold om sponsing og annet knyttet til Grense Arena as, tror du det kan oppfattes som om at du har forsøkt å skape rom for Grense Arena as i ishallen med ditt engasjement?

- Nei. Først må det undertegnes en avtale mellom Comet og kommunen om leie av hallen. Denne avtalen er ferdig og skal til politisk behandling i næringsutvalget neste uke.

Deretter må vi gå ut og undersøke om det er flere som er interessert i å finansiere gulvet og drifte det. Det må være noen som er villige til å investere og ta jobben for at prosjektet skal bli virkeliggjort, sier han.

Også i forhold til ishallens fremtidige virksomhet mener professor Erik Magnus Boe at habilitetsforholdene må holdes i fokus.

- Hvordan den kommunale ishallen skal benyttes, handler i utgangspunktet bare om anbudsspørsmål, ikke om habilitet.

Men siden bruken av hallen er av stor økonomisk betydning for arrangementsselskapet, er betydningen av å understreke hvor viktig det er at habilitetsspørsmålene tas på alvor stor, sier Boe til NRK.