- Oppfyller ikke krav til verning

Friluftsområdene Brunkollen og Øyervann, Kolleputten og Aurevann i Bærum og Skotjernsfjell Øst i Nannestad blir likevel ikke vernet.

Områdene var på en liste med med 29 andre friluftsområder i marka som Fylkesmannen vurderer å verne etter Markaloven.

Men Fylkesmannen har nå vraket områdene fordi de mener at de ikke oppfyller lovens krav til verning.

Miljøverndepartementet skal vurdere verneforslagene fra Fylkesmannen til høsten.