Hopp til innhold

- Ofret liv for å spare E6-penger

Tidligere seksjonssjef i Statens Vegvesen Terje Olberg mener E6-utbyggingen ble kraftig forsinket fordi myndighetene i mange år overså trafikkprognosene. - Mange liv kunne vært spart.

E6, Solli

Her fra E6 ved Solli.

Foto: Lars Håkon Pedersen

- Myndighetene overså i mange år vegvesenets trafikktall og brukte bevisst feil prognoser for E6 gjennom Østfold. Derfor kom også dagens motorvei mange år for sent, sier tidligere seksjonssjef i Statens Vegvesen, Terje Olberg

- Delte på tre

Tidligere seksjonssjef i Statens Vegvesen,Terje Olberg.

Tidligere seksjonssjef i Statens Vegvesen,Terje Olberg, kaller de gale trafikkprognosene ulykkenes mor.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Fra 1970-tallet og framover beregnet Terje Olberg og Statens Vegvesen at trafikken på E6 i Østfold ville øke med tre-fire prosent i året.

Men ifølge Olberg delte myndighetene tallet med tre, og ba vegvesenet bygge for vekst på en prosent.

- Vi i Statens Vegvesen og Vegdirektoratet hadde ganske likt syn på tingene, men dette var departementale avgjørelser som den til enhver tid sittende regjering stod bak. Da mener jeg Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, sier Olberg

- Måtte følge ordre

Han mener resultatet ble en forsinket veiutbygging, med et høyt antall ulykker.

- De gale prognosene er egentlig ulykkenes mor, fastslår Olberg.


Den tidligere seksjonssjefen sier han bare måtte følge ordre.

- Det var politiske føringer. Hvert fjerde år skulle vi lage nye langtidsplaner og da lå det inne som bestemmelser der. Det måtte vi bare legge til grunn, sier Olberg til NRK Østfold.

Lite penger

Tidligere fylkesordfører i Østfold, Arne Øren, sier at Østfold i denne perioden kronisk fikk lite penger igjen i forhold til andre fylker.

- Vi var et seksprosent-fylke, men vår andel av veibevilgningene på nasjonal basis lå mellom to og tre prosent. Og veksten i biltrafikken på stamveien var jo mye høyere enn prognosene, sier Øren.

E6 gjennom Østfold har vært en vei med mange alvorlige trafikkulykker, særlig møteulykker.

Bare fra 1995 til 2005 omkom 71 personer i ulykker på E6 gjennom Østfold.

I går ble den endelige ferdigstillelsen av E6 prosjektet i Østfold behørig markert med fyrverkeri ved Eidettunnelen , med blant andre Hans Majestet Kong Harald og samferdselsminister Liv Signe Navarsete tilstede.