Hopp til innhold

- Norges beste reiselivsmiljø

Reiselivsbedriftene i Hallingdal får trolig ekspertstatus. - De er de beste i landet, mener reiselivsekspert.

Aktørene i Hallingdal søker om Norwegian Centre of Expertice-status i konkurranse med en rekke andre næringer.

Forsker og reiselivsekspert Erik Jakobsen ved Høgskolen i Buskerud tror hallingene har gode sjanser.

- Jeg tror at reiselivsnæringen i Hallingdal, sammen med aktørene i de innerste fjordarmene i Hardanger- og Sognefjorden, er Norges største og mest kompetente reiselivsmijø.

Jakobsen, som er forsker ved Høgskulen i Buskerud, skal skrive søknaden.

NCE er et program for utvikling av sterke næringsklynger. Disse samarbeidsprosjektene skal være ledende i Norge.
Jakobsen kaller det næringslivets svar på toppidrettsmodellen.

Gir status

Det er norske eksperter som velger hvem som skal få NCE-status.

- Det er fire eksperter som skal vurdere søknadene opp mot hverandre. To reiselivseksperter og to eksperter på norsk næringsliv generellt.

Til slutt er det et råd som tar beslutningen. Og det er stor interesse for å få NCE-status blant reiselivsbedriftene i Hallingdal, sier Jakobsen.

- En slik status vil gi oppmerksomhet og ha en stor symbolsk betydning. I tillegg blir det trolig satt i gang flere langsiktige prosjekter.