Hopp til innhold

- Ni års fengsel for vannverksjefen

Aktor la i dag ned påstand om 9 års fengsel for tidligere vannverksjef Ivar T. Henriksen.

Aktoratet diskuterer

– Dette er den groveste korrupsjonssaken vi har sett i norsk rettshistorie, påpekte førstestatsadvokat Thomas Skjelbred i Økokrim i sin straffeutmålingsprosedyre tirsdag formiddag.

– Ivar T. Henriksen har hatt et sterkt forbrytersk forsett, og forbrytelsene har foregått over lang tid.

Enorme beløp

I følge Økokrim har Ivar T. Henriksen påført Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegg store faktiske tap og stor risiko for videre tap.

Les: - Tappet vannverk med viten og vilje

I følge Økokrim dreier det seg om 57 millioner kroner i utroskap og 10 millioner i korrupsjon. Beløpsmessig er dette den største saken Økokrim har sett noen sinne.

Økokrim sa tirsdag at samtlige av Henriksens eiendommer i Sør-Afrika, Camp Woodlands, må inndras. Verdien av de inndratte eiendommene skal i hovedsak brukes til å erstatte tapene til Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget.

Hovedpersonen i vannverkssaken, Ivar T. Henriksen, var selv ikke tilstede da påstanden ble lagt ned.

Etter å ha sittet på tiltalebenken hver eneste dag siden 25. januar, ankom Henriksen Eidsivating Lagmannsrett først to timer inn i Økokrims straffeutmålingsprosedyre.

I følge forsvarer Harald Stabell skyldes forsinkelsen sykdom i familien.

– Fem år for sønnen

I tillegg til 72 år gamle Henriksen selv sitter også sønnen Pål, tidligere samarbeidspartnere Eilert Støen, Hallvard Aanonli og entreprenørselskapet Peab på tiltalebenken.

Økokrim la ned påstand om 5 år i fengsel for Pål Henriksen, 4 år for Eilert Støen og 1 år og 10 måneder for Hallvard Aanonli.

– Ivar T. Henriksen har vært hovedmannen, men de medtiltalte har vært sentrale for at vannverksjefens forbrytelser kunne finne sted. Det har ikke vært lett å oppdage Henriksens forbrytelser og han har brukt mellommenn og medhjelpere for å få dette til, sa Økokrim i sin straffeutmålingsprosedyre tirsdag formiddag.

Økokrim la ned påstand om foretaksstraff på 3 millioner kroner for Peab. Ivar T. Henriksens kontaktperson i Peab, Roland Svensson, døde i Thailand under Tsunamien i 2004.

Selv om Økokrim mener Svensson var alene om handlingene, sa aktor at Peab som selskap må ilegges en streng straff for understreke ansvaret næringslivet har for å jobbe mot korrupsjon og økonomisk utroskap.

– Straffen er for streng

Harald Stabell hevdet i dag i sin prosedyre at påstandene om ni års fengselsstraff for Ivar T. Henriksen er for streng. Stabell pekte på flere faktorer han mener bør være formildende, som Henriksens høye alder og en belastende mediedekning av saken.

– Konklusjonen er at Økokrims påstand er for streng. De burde ta utgangspunkt i tingrettens dom på 8 år, sa Stabell.

Henriksen mener at Økokrims krav om inndragning av eiendommene i Sør-Afrika er rimelige, i følge Stabell.

Lang prosess

Ankebehandlingen av vannverssaken har pågått i Eidsivating Lagmannsrett siden 25.januar i år. De siste tre ukene har juryen kjent Henriksen skyldig i så godt som alle punktene i tiltalen.

Henriksen ble frikjent på noen få mindre alvorlige punkter.

LES: - Vannverksjefen må frifinnes

Henriksen ble opprinnelig dømt til åtte års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tingretten i februar 2008. Henriksen ble da også dømt til å betale 63 millioner kroner i erstatning og fikk inndratt alle sine eiendommer i Sør-Afrika.