Hopp til innhold

- Nei til avgiftsbelagt biodiesel

Transportnæringen kommer til å slutte å fylle biodiesel når det blir avgift også på denne type drivstoff.

Stasjon for biodiesel av Rapsolje, BV Energi AS

Det er uaktuelt å fortsette å fylle biodiesel dersom den blir avgiftsbelagt, mener transportnæringen.

Foto: Frode Meskau / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Dersom regjeringen fjerner avgiftsfritaket på denne type diesel, blir den dyrere enn vanlig diesel.

- Velger vekk biodiesel

- Da velger transportnæringen vekk det miljøvennlige alternativet, sier Erling Sæther leder i Logistikk- og transportnæringens landsforening.

Regjeringen har gitt signaler om at avgiftsfritaket for biodiesel skal fjernes og mener at all veitransport skal betale kostnader knyttet til ulykker, støy og veislitasje.

Men etter kraftige reaksjoner har finansminister Kristin Halvorsen uttalt at planene om å fjerne avgiftsfritaket kan bli endret.

- Markedet forsvinner

Biodieselprodusent Uniol i Fredrikstad har gitt uttrykk for at markedet for biodrivstoff kommer til å forsvinne dersom fritaket fjernes, for da blir biodiesel dyrere ut til forbruker enn ordinær diesel.

Nå bekrefter transportnæringen at det ikke blir aktuelt å fortsette å bruke biodiesel dersom det blir avgift på denne type drivstoff.

- Hele lastebilnæringen i Norge har som ambisjon å redusere CO2-utslippene med 1 million tonn fra lastebilene, og når de nå innfører denne avgiften, innebærer det at vi ikke kan bruke biodrivstoff i dieselen, sier Erling Sæther.