Halden havn: - Næringspolitisk selvmål

Venstre og Senterpartiet i Halden reagerer kraftig på at kommunestyret sist uke gikk i mot å utbedre havna.

Halden havn, Mølen

TRENGER OPPGRADERING. Havnestyret mener brukerne av havna fortjener bedre og sikrere havefasiliteter, men får ikke gjennomslag i kommunestyret.

Foto: Rainer Prang / NRK

Flertallet i kommunestyret i Halden gikk torsdag i forrige uke inn for et forslag fra Høyres Jan Erik Erichsen om at administrasjonen må utrede lønnsomheten på kort og lang sikt før det kan brukes 1,2 millioner til å oppgradere det sikrede området på Mølen med bedre kaiområder og porter.

Halden havn har sju millioner på bok, og gikk i fjor i pluss med 2,7 millioner av en omsetning på 10 millioner, men selv om havnestyret hadde vedtatt at havna snarest skal utbedres og sikres til brukernes beste, ville det politiske flertallet i kommunestyret det annerledes.

- Havnevesenet og havnestyret oppfatter åpenbart utbedringene som nødvendige. Havnestyret disponerer også tilgjengelige midler, sier Venstres gruppeleder Geir Helge Sandsmark til NRK.

Les også:

- Næringspolitisk selvmål

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

BEVEGER SEG BORT FRA FELLES AVTALE. - Jeg registrerer at Jan-Erik Erichsen og deler av Høyre stadig oftere velger å se bort fra samarbeidsavtalen, samt den enigheten som er nedfelt i vedtaket om tilbakeføring av Mølen, sier Geir Helge Sandsmark.

Foto: Kjetil A. Berg

Da de fem partiene Høyre, Venstre, Senterpartiet, Kristlig Folkeparti og De Grønne satte seg ned sammen etter kommunestyrevalget i 2011 og lagde seg en felles samarbeidsavtale for å styre Halden kommune i årene 2011-2015, var bevaring og utvikling av havna et viktig element.

Fra den politiske plattformen mellom de fem partiene het det blant annet

"Arbeide for å sikre og utbedre farleden i Iddefjorden i nært samarbeid med norske og svenske myndigheter. Halden havn videreutvikles i tråd med næringslivets behov og økonomiske forutsetninger. Det etableres et eget havnestyre."

Høyres ordfører Thor Edquist har også understreket at forholdene skal legges til rette for næringsdrivende som bruker havna, men i kommunestyret i forrige uke gikk et politisk flertall - der blant annet Høyre inngikk, inn for å si nei til pengebruk på havna nå.

Begrunnelsen var at det var nødvendig å undersøke hva man fikk igjen for å bruke pengene tenkt til utbedring av kaia og sikring av områdene på Mølen med porter.

Det er stor aktivitet med tømmereksport på Halden havn for tiden, og Haldenvassdragets Skogeierforening (Havass) leder Thorvald Grini sa etter torsdagens vedtak om å ikke oppgradere havna, at han kunne måtte takke nei til å ta imot tømmer fra kunder, som ville bruke Halden havns område Mølen.

- Av NRKs artikkel i forrige uke går det også fram at man kan miste kunder på havna og aktivitet i Halden hvis ikke oppgraderingen foretas. Slik er oppgraderingen lønnsom i et lenger perspektiv. Kommunestyrets avslag er et næringspolitisk selvmål, sier Geir Helge Sandsmark som tilføyer

- Jeg registrerer at Jan-Erik Erichsen og deler av Høyre stadig oftere velger å se bort fra samarbeidsavtalen, samt den enigheten som er nedfelt i vedtaket om tilbakeføring av Mølen, sier han.

Tomteområder i Halden

UNDER VANN. Deler av området Mølen står under vann ved høyvann, og for å kunne leie ut områden og tilby brukerne bedre fasiliteter kreves det en million kroner.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Ingen planer om nedlegging

Halden-ordfører Thor Edquist avviser at kommunestyret har sagt et endelig nei til å utbedre havneområdet, og viser til lærdom fra ROBEK-nettverket, der skakkjørte Halden kommune er registrert.

Kommunen sliter i svært bratt økonomisk motbakke og må kutte i tjenester og si opp ansatte. Kommunestyret ser også havna som nødvendig å sette fokus på, selv om inntektene fra havna utelukkende genereres av havnas brukere. Havnakassa mottar ikke noe tilskudd fra kommunen.

Edquist sier til NRK at det kun er en liten del av næringslivet i Halden, som bruker havna, når han blir spurt om sine tidligere utttalelser om å legge forholdene til rette på havna opp mot forrige ukes vedtak i kommunestyret.

- Det er ikke slik at det er en stor del av Haldens næringsliv som benytter Mølen som havn. Norske Skog har egen havn. Tømmeret som ankommer er det ingen Halden-bedrifter involverte i.

Nexans benytter idag både arealer på Sauøya og på Mølen. Det er stort sett det. At Nexans sikres nok kaiplass er imidlertid viktig for oss, sier Høyres ordfører.

Han understreker at det ikke finnes planer per i dag for å legge ned Mølen som havn.

Les også:

- I tråd med lovverket

Truls Breda, Halden Venstre

HAR PENGER - MEN FÅR IKKE BRUKE DEM. Havnestyrets leder Truls Breda (V) er sterkt misfornøyd med at kommunestyret overprøver havnestyrets vedtak om å bruke penger på oppgradering av havna.

Foto: Rainer Prang / NRK

Inntektene fra havneaktiviteter er forbeholdt brukt på aktiviteter knyttet til havn, slik at brukerne får best mulig havnefasiliteter.

Derfor er også leder av havnestyret, Truls Breda fra Venstre, sterkt misfornøyd med kommunestyrets vedtak sist torsdag.

- Dette handler ikke om investering, slik kommunestyret peker på. Det handler om vedlikehold for å møte kundenes ønsker og behov og det berømmer jeg havnevesenet for å tenkte på, sier Breda til NRK.

Han er tydelig på at havnevesenet har egne penger som kan brukes til å oppgradere forholdene på Mølen.

- Havnevesenet har en egen økonomi hvor inntektene kun skal gå til havneformål. Det er helt i tråd med lovverket å bruke pengene en har på fond til å ruste opp havnen og kunne tilby de som betaler for havnevirksomheten gode fasiliteter, sier havnestyrets leder.

Han får full støtte av Senterpartiets gruppeleder Anne Kari Holm.

- Tømmertransporten og Nexans er avhengig av Mølen. Det er viktig at det legges til rette for deres behov. Det dreier seg om mange og viktige arbeidsplasser i Halden. Jeg slutter meg til Truls Bredas synspunkt om at dette er nødvendig vedlikehold, sier hun til NRK.

Les også:

Avviser "selvmål"

Jan-Erik Erichsen

UTSETTELSE?. Jan Erik Erichsen sier torsdagens nei til å bevilge penger ikke betyr at pengene aldri blir bevilget.

Foto: Privat

Jan Erik Erichsen fra Høyre, som fremmet forslaget om å utsette bruk av penger på havna sist torsdag, avviser overfor NRK at det er snakk om et "næringspolitisk selvmål".

- Vedtaket torsdag betyr ikke at vedlikehold og kjøp av porter til drøye en million aldri skal gjennomføres. Det flertallet har bedt administrasjonen i Halden kommune om, er å redegjøre for hvilken lønnsomhet på kort og lang sikt det ligger i en slik investering, sier han.

Erichsen sier at i en ROBEK-kommune som Halden, der man mangler penger til utrolig mange viktige ting, er det spesielt nødvendig at man ser på hva man bruker pengene til.

- Dette er i tråd med vanlig praksis i næringslivet, til beste for haldenserne og lang fra noe «selvmål», sier han.

- Opptatt av havna

Diskusjonene rundt området Mølen i Halden har pågått i mange år og de fem partiene H, V, Sp, Krf og MDG bestemte at området skal være havn.

Men da politikerne hadde gjort vedtak om å tilbakeføre Mølen til havn fra byutviklingsselskapet, skjedde det ikke uten det som av flere partier ble oppfattet som treneringen fra Halden Byutvikling as sin side.

I den sammenhengen ble det stilt spørsmål ved om Halden Byutvikling as hadde noen berettigelse, og om selskapet burde legges ned.

I forbindelse med kommunestyrevedtaket i forrige uke knyttet til havna har politikere sagt til NRK at det kan bidra til å dempe aktiviteten på havna, og kan se ut til å være et forløper til å bygge havna ned for fremtidig utbygging av andre aktiviteter på Mølen.

Har du noen kommentar til dette?

- Jeg og sikkert hele Halden Høyre - er meget opptatt av å sørge for at de virksomhetene som har behov for havnetjenester skal finne disse i Halden. Vi støtter helhjertet opp om Saugbrugs, Nexans, Havass med flere i deres gode innsats i kommunen vår, sier Erichsen.

Les også:

- Jager ikke industrien fra byen

Jan Erik Erichsen tillegger at kommunen heller ikke har glemt tersklene under Svinesundsbroene, og han sier at det å finne en snarlig løsning her vil være av sentral betydning fremfor alt for Nexans, og også hele havnevirksomheten i Halden.

- Hva som skjer med Mølen i fremtiden er det ingen av oss som i dag har noe sikkert svar på, sier han.

Saugbrugs har over flere år trappet ned virksomheten på Halden havn, og mer og mer av papiret skipes ut på trailer og trailer-på-tog fra Halden til utlandet.

Kritikken, som blant annet ble reist fra Havass Skog i forrige uke og fra flere politikere, om at flertallet i kommunestyret nå er i ferd med å jage industrien ut av byen, tar Erichsen avstand fra

- Nei, Halden Høyre og sikkert alle de andre politiske partiene i Halden, er sterkt engasjert i arbeidet med å bevare gode driftsforhold for alle bedrifter og gode arbeidsplasser i kommunen.

Vi er stolte av den store og gode næringsvirksomheten vi har og åpner muligheter for nye virksomheter. Av stor betydning er det å følge med i utviklingen.

Det er gledelig at en aktiv industrinæring finner nye løsninger. Jeg gleder meg over at Halden har inntatt rollen som Østfolds største industriby og klarer dette i et godt samarbeid med Høgskolen i Østfold (HIØ) og byens mange andre næringer, sier han til NRK.