- Nå skal det hoppes!

Strikkhopp fra den gamle Svinesundbrua kan bli en realitet i nær fremtid. Nye regler fra Samferdselsdepartementet.

Strikkhopping fra den gamle Svinesundbrua

Strikkhopping fra undersiden av den gamle Svinesundbrua kan bli en turistattraksjon i nær fremtid, etter at nye regler for strikkhopping kom denne uka.

Foto: Midnight Sun Bungee Team

- Strikkhopping fra den gamle Svinesundbrua kan bli en realitet i nær fremtid, sier Petter Kvalsvik fra Bungee Team, som har jobbet for å få til strikkhopping på Svinesund i mange år.

Samferdselsdepartementet vedtok i går nye regler for strikkhopping fra norske bruer, og Kvalsvik er optimist for Svinesunds del.

- Mulighetene har aldri har vært større enn nå, sier han til nrk.

Les også:

Gamle Svinesund bru (norsk side)

Bungee Team mener den gamle Svinesundbrua er den aller beste strikkhopp-brua i hele Norge.

Foto: Rainer Prang / NRK

Åpner for hopping

- Hensynet til trafikksikkerhet og god flyt i veitrafikken, gjør at vi trenger et slikt regelverk, sier politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard (Sp) på Samferdselsdepartementets nettsider.

Retningslinjene gjelder i de tilfellene der Statens vegvesen skal ta hånd om søknader knyttet til strikkhopping fra statens vegnett - riksvegene.

Reglene åpner for at både private og næringsdrivende kan sende søknad om slik hopping til sitt regionskontor i Statens vegvesen.

- Samferdselsdepartementets vedtak om nye retningslinjer for strikkhopping fra norske bruer åpner for at det kan hoppes mange steder fra egnede bruer over hele landet, sier Petter Kvalsvik.

De nye reglene tilsier at Statens vegvesen innvilger søknad, med forbehold om at politiet ikke har innsigelse, og den som søker plikter å informere politiet på forhånd.

Petter Kvalsvik, Midnight Sun Bungee Team

- Flere tusen menensker fra inn- og utland kommer til å finne veien til strikkhoppingen ved Svinesund, både som deltakere og tilskuere, sier Petter Kvalsvik.

Foto: Midnight Sun Bungee Team

Langvarig prosjekt

Det Tromsø-baserte selskapet Bungee Team har i flere år forsøkt å få til strikkhopping fra den gamle Svinesundsbruas underside, men har møtt motstand både i Norge og Sverige.

Svenske veimyndigheter har hittil sagt blankt nei, og også Riksantikvaren har vært skeptiske til strikkhopping fra undersiden av den gamle brua.

- Når norske myndindigheter sender et så tydelig signal, så håper vi at svenskene - som eier halve Svinesundbrua - også godtar strikkhopping fra brua, sier Kvalsvik til nrk.no.

Kan bli stort

Bungee Team har allerede et svært godt besøkt prøveprosjekt for strikkhopp i Åkrafjorden med hundrevis av hoppere årlig.

Selskapet er overbevist om at den gamle Svinesundsbrua beliggenhet vil kunne trekke til seg tusener av hoppere og turister til halden og omegn.

- Svinesundbrua er den aller beste brua å hoppe fra i hele Norge, sier Petter Kvalsvik i Bungee Team til nrk.no.

Han mener det bratte terrenget ned mot Ringdalsfjorden på norsk side av gamle Svinesund også vil egne seg ypperlig for et klatreanlegg og zipline i tillegg til en strikkhopprampe på undersiden av selve brua.

Kvalsvik ser for seg at en strikkhopp-sesong fra april til september vil kunne resultere i en "adrenalinpark på Svinesund".

- Mange tusen menensker fra inn- og utland kommer til å finne veien til strikkhoppingen ved Svinesund, både som deltakere og tilskuere, sier han.