Hopp til innhold

- Monopolaviser har stort ansvar

Gunnar Bodahl Johansen ved Institutt for journalistikk mener Halden Arbeiderblad står fritt til å velge sin profil.

Gunnar Bodahl Johansen ved Institutt for Journalistikk

AVISENE AVGJØR SELV SIN PROFIL. Gunnar Bodahl Johansen ved Institutt for journalistikk sier det er uproblematisk at norske aviser selv avgjør hva slags profil de skal ha.

Foto: Lotte Olsen/NRK

Opposisjonspartiene i Halden kommune mener Halden Arbeiderblads valgkampdekning er en fare for demokratiet.

Samtlige seks opposisjonspartier, fra Rødt til Frp og det nystartede partiet Vårt Valg, mener HA redaksjonelt favoriserer Arbeiderpartiet, og usynliggjør de øvrige partiene.

- En monopolavis har et særskilt ansvar for å speile lokalsamfunnet og vise bredden i det politiske liv, sier Gunnar Bodahl Johansen ved Institutt for journalistikk.

Les også:

- Har drevet slik i alle år

- Denne avisen er den eneste i Halden, og det er en trussel mot demokratiet, at avisen ikke er nøytral, sier Fremskrittspartiets ordførerkandidat - Per Egil Evensen, til nrk.no.

Han mener Halden Arbeiderblad favoriserer Arbeiderpartiet, og holder opposisjonspartiene unna spaltene.

- Halden Arbeiderblad (HA) har drevet med dette i alle år, og det ser ikke ut til å bli noen endring, hevder Evensen.

Venstres ordførerkandidat, Geir Helge Sandsmark, mener HA bruker spalteplass på å fordreie virkeligheten i lokalpolitikken.

- For de som ikke gjennomskuer Halden Arbeiderblad, så kan det være et problem.

Man får et veldig vridd og tilrettelagt bilde av hva som foregår, og hva som er de forskjellige synspunktene, sier Sandsmark til nrk.no.

Les også:

- Ikke uetisk

- Enhver avis har rett til å velge sin profil.

Valget skjer ofte ut i fra en formålsparagraf avisen har, og hvordan avisen definerer sin rolle i forhold til formålsparagrafen, sier Gunnar Bodahl Johansen.

Han understreker at dette ikke er uetisk eller på noen måte galt.

- Når man dekker saker, som involverer andre politikere eller andre politiske partier, så må man gjøre det i tråd med de etiske og metodiske krav man setter til journalistikken, sier han.

Bodahl Johansen nevner som eksempler at saker skal belyses på en tilfredsstillende måte fra alle sider, og at rent faktiske forhold fremstilles.

- Og selvfølgelig, hvis man angriper andre politikere eller partier, så må man ivareta kravet om tilsvar og samtidig imøtegåelse, sier han.

Les også:

- Redaktørens valg

Gunnar Bodahl Johansen synes det er helt ukomplisert at aviser tar slike valg ut i fra egen formålsparagraf, og det er opp til leseren å like eller ikke like det.

- Slik norsk presse alltid har fungert, sier han.

Bodahl Johansen sier at mange aviser i dag har andre idelaer enn tidligere med de tydelige partiavisene, og at avisene har tonet ned politiske preferanser, og forsøker å være upolitiske.

- Poenget her er, at dersom Halden Arbeiderblad vil bruke 25 bilder av ordføreren i ulike sammenhenger, for å promotere hans kandidatur eller Halden Arbeiderparti, så er det opp til redaktøren å avgjøre det.

På generelt grunnlag vil jeg si at man må ikke bruke sin makt på en måte, som gjør at man overser de andre partiene, sier han.

Tilbakeviser påstander

- Jeg stiller meg veldig undrende til denne kritikken fra opposisjonspartiene, sier Halden Arbeiderblads redaktør, Hans Petter Kjøge, til nrk.no.

Han forteller at avisen har hatt et møte med de politiske partiene, og hatt en gjennomgang av hvordan avisen ønsker å legge opp valgkampen.

- Det vi har gjort er å gå igjennom de viktigste temaene i Halden. Vi har dratt inn upolitiske mennesker, men fag-mennesker, som har pekt på hvordan det ligger an med de forskjellige sektorene, sier han.

Deretter har avisen sammenlignet dette materialet opp mot partipostene, og Kjøge mener dette er gjort svært balansert.

- Det man hevder fra opposisjonspartiene her er beviselig feil.

Vi har åpnet opp debattsidene våre, slik det alltid er, og pågangen er enorm, sier Kjøge og forteller at de ulike partiene i Halden har hatt en rekke innlegg på trykk i avisen.