- Melder ikke fra om vold mot barn

Av 10 000 skader hos barn som legevakta behandlet i fjor, sendte de bare 100 bekymringsmeldinger til barnevernet.

Legevakta i Oslo

Legevakten i Oslo melder sjelden bekymring til barnevernet.

Foto: Anniken Mihle / NRK

- Vi har eksempler på at barn blir påført alvorlige helseskader. Det kan være varige helseskader, som brudd og i verste fall dødsfall, sier lederen for barnevernet på Stovner, Espen Lilleberg.

En melding på tre år

Lilleberg, som tidligere ledet barnevernvakta i Oslo, sier helsevesenet generelt, og særlig legevakta melder altfor sjelden fra om saker der barn kan ha vært utsatt for vold:

Espen Lilleberg

Espen Lilleberg

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

- De siste tre årene har legevakten meldt en bekymring til bydel Stovner, sier han.

Årlig behandler legevakta i Oslo nesten 10 000 barn under 10 år. Mange har skadd seg slik unger pleier, mens i følge anslag er så mange som 800 utsatt for vold eller annen omsorgssvikt.

Likevel får barnevernet bare 200 bekymringsmeldinger fra både legevakta, leger og sykehus til sammen - i følge tall fra Oslo kommune.

- Ofte i tvil

- Man er ofte veldig i tvil om man skal melde fra til banevernet eller ikke, sier direktør for Oslo legevakt, Endre Sandvik.

Ofte foretrekker legevakten andre hjelpere enn barnevernet:

- Det er veldig viktig at vi ikke støter familien fra oss. Så langt over halvparten av de meldingene vi sender, går til helsestasjoner i første omgang, for å få nærmere utredning av familiesituasjonen, sier Sandvik.

- For meg er det en klassisk omgåelse av plikten til å melde bekymring til barnevernet etter barnevernloven, sier Lilleberg.

Han mener det er ikke godt nok å melde fra til helsestasjonene.

- Man skal melde bekymring til barnevernet direkte dersom man er bekymret for at barn blir utsatt for vold eller omsorgssvikt. Man skal ikke undersøke selv. Det er ikke bevisene som skal foreligge, det er grunn til bekymring som er lovens uttrykk, sier Lilleberg.

Tar selvkritikk

Legevakt-direktøren sier de allerede har begynt å bruke barnevernet flittigere, men tar likevel selvkritikk:

- Jeg tror det er betydelig underrapportering, fra hele helsevesenet. Og at vi i samarbeid med barnevernet kan gjøre dette mye bedre i fremtiden, sier han.

Barnevern-leder Lilleberg på Stovner mener løsningen ligger i å gi alt helsepersonell bedre opplæring.

Legevakt-direktøren mener derimot nøkkelen ligger hos fastlegene:

- Fastlegene har et mye større grunnlag for å kunne følge familier over tid, og oppdage forhold som er til skade for barnet, sier han.