- Meget alvorlig straffesak

Økokrim mener tiltalen mot den tidligere vannverkssjefen i Nedre Romerike Vannverk er meget alvorlig.

Nedre Romerike Vannverk
Foto: NRK

Den tidligere vannverkssjefen, Ivar T. Henriksen er tiltalt for økonomisk utroskap og grov korrupsjon. Til sammen skal han ha underslått minst 60 millioner kroner.

- Gitt den betrodde stillingen vannverksjefen hadde i et offentlig eid vannverk og renseanlegg, er dette en meget alvorlig straffesak, sier førstestatsadvokat Lars Stoltenberg.

Høy strafferamme

Den tidligere vannverkssjefen Ivar T. Henriksen risikerer en betydelig fengselsstraff dersom han blir kjent skyldig etter tiltalen.

- Det er viktig å understreke at dette er en helt teoretisk strafferamme, men den teoretiske strafferammen er altså 20 års fengsel, sier Lars Stoltenberg.

- Samtidig er nok dette en av de mest alvorlige tiltalen Økokrim har reist, sier han.

Ivar T. Henriksen er tiltalt etter flere ledd i Straffelovens paragraf 275 og 276, blant annet for å ha utnyttet sitt verv til å skaffe seg økonomiske fordeler.

Tiltalen, som ble klar torsdag, beskriver en utstrakt svindel med falske fakturaer med flere involverte selskap i inn- og utland og private innkjøp med penger fra det interkommunale vannverket.

Stoltenberg utelukker ikke at flere kan bli tiltalt i vannverkssaken i tiden fremover.

Kritikkverdig

Ivar T. Henriksen
Foto: NRK

Per Sandvik er styreleder i Nedre Romerike Vannverk og Renseanlegget RA2. Han mener det også ligger mange kritikkverdige forhold utenfor selve tiltalen.

- Straffesaken er bare en del av det hele. Det er mange forhold som ikke er straffbare. Det er betydelige, mulige erstatningskrav i saken. Vilkårene for å kreve erstatning er jo annerledes enn straff slik at selv om det kan bli frifinnelse på enkelte punkter kan det likevel medføre erstatningsansvar, sier Sandvik.

Han mener det er mange kritikkverdige forhold granskningen har avdekket som må rettes opp:

- Det dreier seg om forhold rundt hele styringen av selskapet, sier Sandvik.

- Ingen kommentar

Ivar T. Henriksens advokat, Else Bugge Fougner, sier til NTB at hun ennå ikke har gått inn i tiltalen.

- Jeg har fått den oversendt i dag, og vi skal gå inn i den sammen. Vi forholder oss til den slik den står. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Bugge Fougner.

Førstestatsadvokat Lars Stoltenberg varsler i tiltalen at myndighetene forbeholder seg retten til å legge ned påstand om både erstatning og inndragning av vinning.

Ansatt siden 1967

Henriksen har vært leder for Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA-2 siden 1971. Han ble ansatt i det nystartede selskapet AS Lørenskog, Rælingen og Skedsmo sentralrenseanlegg i 1967.

I tillegg til vannverkssjefen, er sønnen, Pål Henrik Henriksen, og slamkjøreren Eilert Støen tiltalt i dag.

Forholdet ansees som grovt fordi det er snakk om så store beløp, og fordi Henriksen har utnyttet den betrodde stilling han hadde i selskapene.

Saken kan ifølge Romerikes blad komme opp for retten allerede i høst, men tidspunktet er ennå ikke fastlagt.

Store erstatningskrav

Alle de tre siktede risikerer store erstatningskrav.

NRV/RA-2 mener de tre som nå er tiltalt, har tappet selskapet for penger ved hjelp av uberettigede overførsler og fiktive faktureringer.

Selskapene har fått støtte i Nedre Romerike Tingrett til å ta arrest i de tre mennenes eiendommer og eiendeler for å sikre verdier til et erstatningskrav.

Retten mener det er grunnlag for å sikre til sammen over 70 millioner kroner fordelt på de tre.

Har til livsopphold

Dermed er det nå tatt pant i hus, hytter, biler og aksjer. Men heller ikke dette skal være nok til å dekke kravet.

De tre mennene disponerer i hovedsak bare penger til nødvendig livsopphold.

Retten behandlet saken uten at de tre mennene ble varslet på forhånd, for å sikre at de ikke skulle gjemme unna verdier på forhånd.

Verdisikringen omfatter ikke Ivar T. Henriksens farm i Sør-Afrika. Det er allerede avklart at verdiene der ikke kan disponeres uten vannverkets samtykke.