- Måtte granske varsler

- Alvorlige varsler og informasjon om mulige misligheter må alltid undersøkes, sier Halden-rådmann.

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

ALVORLIGE VARSLER. -Varslene som har kommet inn gjelder en av mine ansatte, og det er derfor mitt ansvar å undersøke forholdet nærmere, sier rådmannen i Halden.

Foto: Privat

- Når jeg som rådmann mottar slike henvendelser, ville det vært oppsiktsvekkende dersom jeg ikke foretok meg noe.

Alvorlige varsler og informasjon om mulige misligheter må alltid undersøkes, sier rådmann Gudrun Haabeth Grindaker på Halden kommunes nettsider i forbindelse med den såkalte "Montelius-saken".'

Halden kommune har mottatt varsler mot Montelius, og han har på sin side gått til rettsak mot tre ansatte i kommunen og Halden kommune, for å renvaske seg for det han mener er utilbørlige anklager om korrupsjon.

Les også:

Bevilget 500.000

Formannskapet vedtok den 13. mai i år å bevilge kr 500.000,- til ekstern gransking. Oppdraget gikk til Hjort A/S, og Alexandra Bech Gjørv har ansvaret for granskingen.

Haabeth Grindaker sier det er prinsipielt viktig at kommunen selv ikke undersøker slike forhold av legitimitetshensyn.

- I denne konkrete saken mener jeg det er spesielt viktig siden siste ukes medieoppslag viser til påstander om politisk innblanding, sier Haabeth Grindaker.

Det er blant annet hevdet fra Henrik Rød i opposisjonspartiet Frp, at det pågår en personlig vendetta mot Montelius.

- Hva slags regime er dette?, spør Henrik Rød i sin kommentar på ordførerens facebookside.

Rød hevder det pågår en personlig vendetta mot enhetsleder Asbjørn Montelius.

- Jeg håper virkelig at det vil bli behørig behandlet i retten, så det blir offentlig kjent hva slags metoder den politiske ledelsen tar i bruk mot enkeltpersoner de vil ha vekk, skriver Henrik Rød på ordførers facebookside "Glad i Halden".

Les også:Rådmannens avgjørelse

Asbjørn Montelius

GIKK TIL SAK. Enhetsleder i Halden kommunes tekniske etat, Asbjørn Montelius, mener seg ærekrenket og utsatt for beskyldninger om korrupsjon.

Foto: Joakim S. Enger

Grindaker tok selv beslutningen om å iverksette undersøkelser for en tid tilbake, da varslene kom til kommunen.

Varsler om samme forhold ble tipset inn til Halden kommunes kontrollutvalg også i 2009/ 2010, men disse ble lagt bort av Kontrollutvalget, da de hadde varslene på bordet i 2010, ifølge Kommunal Rapport.

- Grunnen til at saken kom til formannskapet var at oppdraget overskred den økonomiske rammen som jeg har fullmakt til.

I utgangspunktet var det ett varsel som skulle undersøkes, men da det kom inn et nytt varsel, var det ikke mulig for tilbyderen å granske varslene for under 100.000,- kroner, sier Halden-rådmannen.

Les også:


Granskning eller undersøkelser?

Advokatfirmaet Hjort AS er ifølge Halden-rådmannen tydelige på å benytte granskning som terminologi.

Grunnen er at Advokatforeningen har utarbeidet retningslinjer for granskningsoppdrag.

- Dette vil sikre berørtes rettigheter.

Rådmannen er glad for at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt på en skikkelig måte og påpeker at granskning egentlig er en grundig undersøkelse, sier Gudrun Haabeth Grindaker.

Montelius advokat Helge Skaaraas sier en ekstern gransking burde vært satt i gang for lengst.

- Hvis det er riktig at det nå vurderes en ekstern utredning av anklagene mot Montelius, så syntes jeg det er bra. Granskingen burde vært satt i gang for lenge siden, sa Skaaraas til NRK.no, da det var kjent at et flertall i formannskapet den 13. mai i år gikk inn for å bevilge penger til granskning.

Les også:


Utlevere materiale

- Halden kommunes rolle i granskningen er å utlevere det materialet som granskerne ber om, sier rådmannen i sin redegjørelse på kommunens nettsider.

I tillegg stiller de ansatte som innkalles til intervjuer.

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker sier hun er klar over at dette kan bli en vanskelig tid for ansatte i enhet plan, byggesak og geodata der Montelius er enhetsleder, og det skal være iverksatt tiltak for å ivareta den enkelte ansatte.

Samtidig er rådmannen tydelig på at en så utadrettet og viktig serviceavdeling som byggesaksavdelingen, ikke kan leve med slike beskyldninger.

- Det beste som kan skje, er at det konkluderes med at det ikke har foregått misligheter, avslutter rådmannen.