- Politisk maktmisbruk knuste Comet

Tidligere styreleder i Comet og Høyre-politiker Roar Lund gir Halden Arbeiderparti skylda for ishockeykonkurs og ishallsproblemer. – Absurde påstander, sier Ap.

Comet-supportere

Fortvilte og frustrerte Comet-supportere ventet høsten 2009 utenfor Halden rådhus i påvente av om kommunen kom til å åpne dørene i ishallen eller ei. Skuffelsen var stor da dørene ble holdt lukket.

Foto: Rainer Prang / NRK

Lund peker på flere tilfeller der vedtak fra kommunestyret ikke ble satt ut i livet, vedtak som kunne hjulpet ishallen og reddet Comet fra konkurs.

Lund mener bakgrunnen for striden ligger i Haldens nære politiske historie:

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet styrte Halden kommune sammen i årene 2003-2007. Men det endte med brudd og bitre konflikter.

- Ap fikk etterhvert flertall sammen med SV og KrF. Da brøt de vedtak og løfter vi inngikk i perioden vi styrte sammen, sier Høyre-politiker i Halden, Roar Lund til NRK. Han er også tidligere styreleder i ishockeyklubben Comet.

Han mener Halden Ap ønsket å knuse ham og Høyre, fordi de hadde refset Arbeiderpartiet i forbindelse med sakene rundt ishallen og Asak skole.

Lund mener ishockeyklubben han var styreleder for ble ofret av Arbeiderpartiet i krangelen.

- Maktmisbruk fra Halden Arbeiderparti bidro til Halden ishalls problemer og senere ishockeyklubben Comets konkurs i 2009, sier han.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Video Krangler om ishall

Les også:

Vedtak ØKON Halden kommune april 2007

Politikerne i Halden vedtok i ØKON ( Økonomi- og næringsutvalget ) i april i 2007 at skjøtet for ishallen skulle overdras til Halden ishall eiendom as.

Foto: KOPI VEDTAK

Skjøteoverdragelsen

Comet rykket opp i eliteserien i ishockey fra sesongen 2004/2005. Klubben spilte på dispensasjon fra Norges Ishockeyforbund i gamle Halden ishall,. Forbundet krevde endringer i hallen.

Selskapet Halden ishall eiendom as ble opprettet høsten 2006. Selskapet skulle sørge for nødvendige byggearbeider i hallen for å tilfredsstille forbundets krav.

Politikerne i Halden vedtok i ØKON (Økonomi- og næringsutvalget) i april i 2007 at skjøtet for ishallen skulle overdras til Halden ishall eiendom as.

Et enstemmig vedtak om å overføre hallen til eiendomsselskapet inneholdt også en setning om at kommunen skulle garantere for et 1. prioritetslån til dekning av utbyggingskostnader.

Kommunestyrevedtak om garanti

Den 18. desember ga et enstemmig kommunestyre formannskapet fullmakt til å øke garantien fra 19,8 til 23 millioner pluss moms.

Foto: Halden kommune 18.12.2008

Garantien

I oktober 2006 fikk en byggmester i Halden oppdraget med å estimere byggekostnadene for ishallen. Disse ble estimert til 19,8 millioner kroner pluss moms.

Dette beløpet ble vedtatt av Halden kommune og det ble søkt Fylkesmannen i Østfold om godkjenning, noe som gikk i orden.

Nye tegninger forelå i mars 2007 og estimerte byggekostnader var da satt til 24,75 millioner pluss moms.

Sommeren 2007 startet byggingen.

I et enstemmig vedtak i Halden kommunestyre den 18. desember 2008 ble den kommunale garantien økt fra 19,8 til 23 millioner pluss moms.

I vedtaket fra kommunestyret heter det at formannskapet ble gitt fullmakt til å gjennomføre økningen av garantien. I sammenhengen var det også forutsatt at administrasjonen søkte Fylkesmannen i Østfold om godkjenning.

Mail om ishallens situasjon

I epost etter epost NRK har hatt tilgang til skriver ishallstyrets leder Thor-Ivar Engebretsen om forholdene i ishallen. Han etterlyser handling fra det politiske flertallet. Han ber om skjøte og garanti, han skriver hvordan hallens situasjon er og i noen av mailene beskrives hvilke byggearbeider som gjenstår. Mottakerne av mailene er Per-Kristian Dahl, Aps gruppefører Svein Olaussen, Mons Hvattum (SV) og Morten Christoffersen (Krf). Sladdet er ansatt i kommunen.

Foto: Kopi av mail 7. mai 2009.

- Ropte om hjelp

Men vedtaket fra 2007 om skjøteoverdragelse, og vedtaket i kommunestyret i desember 2008 om økning av garantien ble ikke satt ut i livet, og både Comet og ishallens styre ble urolige.

- Gang etter gang sendte vi epost, ringte og bad om møter med ordfører og politisk ledelse. Vi forklarte at det var viktig at skjøteoverdragelsen fant sted og at vi formelt sett fikk overta skjøtet.

Vi ropte egentlig om hjelp. Uten at sikkerhet i skjøtet og oppjustert garanti ville vi ikke ha noe å stille opp overfor banken der vi skulle søke byggelån, sier Roar Lund til nrk.no.

I tillegg til at skjøtet ikke ble overdratt og garantien ikke ble økt, ble også driftstilskuddet kuttet til det halve for ishallen.

- Vi var lovet 1,2 millioner i driftstilskudd til ishallen for 2008, men det kom aldri mer enn halvparten, sier Roar Lund.

Kommunen innvilget imidertid noe den selv betegnet som "ekstrabevilgninger" høsten 2008 på 320 000 kroner.

Les også:

Roar Lund

- Halden Arbeiderparti har satt seg over kommunestyrevedtak, sier Roar Lund.

Foto: Halden Dagblad

- Noen har snakket sammen

- Det finnes ingen formelle, politiske vedtak som overstyrer vedtakene om overdragelse av skjøtet til ishallstyret av 2007.

Det finnes heller ingen formelle, politiske vedtak om at ikke garantien skulle økes fra 19,8 til 23 millioner pluss moms, slik kommunens øverste politiske organ - kommunestyret - vedtok i desember 2008, sier Lund.

At ingenting av dette ble iverksatt mener han tyder på at man fra den politiske posisjonens side ventet ut situasjonen så lenge at ishallen fikk problemer at ishockeyklubben til sist gikk konkurs i 2009.

- Noen har snakket sammen. Noen har satt seg over formelle vedtak i kommunestyret og laget seg egne regler for hvordan en kommune skal drives, sier han.

I vedtaket fra 18. desember 2008 lå det en setning om at det også var forutsatt at administrasjonen søkte Fylkesmannen i Østfold om godkjenning.

- Søknaden fra administrasjonen ble aldri sendt før etter at hallen hadde stengt og klubben hadde gått konkurs høsten 2009, sier Lund.

Les også:

Ill. foto

2009 var et mareritt for Comet. Klubben mistet lisensen, hallen ble stengt for trening og kamper, og klubben ble konkurs.

Foto: www.ikcomet.no

- Ingen er større enn klubben

Etter en vanskelig sesong i 2007/2008 slet Comet økonomisk, og jakten på sponsorpenger og avtaler med kommunen tok hardt på involverte.

Roar Lund ble valgt inn som Comet-leder første gang i 2005. Han ble gjenvalgt for siste gang i 2008.

- Fra flere hold fikk jeg i 2008 innspill på at hvis jeg trakk meg fra klubben ville forhandlinger om hall, skjøte og klubbens øknomi gå i orden, sier han.

Lund forteller til nrk.no at medlemmer knyttet til klubben fortalte ham at det både i politiske kretser og i kommuneadministrasjonen var sterk motvilje mot ham, og at det derfor man ikke fikk til møter.

- Min oppfatning er at ingen er større enn klubben. Jeg valgte derfor, i håp om at klubbens situasjon skulle bedre seg på forhandlingssiden, å trekke meg den 10. oktober 2008. Jeg angrer på det i dag, sier han.

Les også:

Halden ishall

Høyre-politiker og tidligere ishockeyleder Roar Lund sier at det var maktmisbruk fra Halden Arbeiderparti som ga Halden ishall problemer, og som deretter førte til at ishockeyklubben Comet gikk overende.

Foto: Rainer Prang / NRK

Konkursen

For Comet ble oppladingen til 2009/2010-sesongen en katastrofe.

I juni 2009 mistet klubben lisensen fordi ishockeyforbundet mente klubben ikke hadde orden i økonomien.

Sponsorer og kronerulling, samt en rednings-pakke fra Halden kommune, gjorde sitt til å redde klubben.

- Det ble fra kommunens side stadig stilt nye krav til hallen. Den er jo nå landets aller sikreste hall med all sprinklingen. Comet hadde ingen skyld i disse forholdene rundt byggearbeidene i hallen, sier Lund.

Deretter slo Halden kemnerkontor klubben konkurs, og årsaken var skyldig arbeidsgiveravgift.

- Da man så høsten 2009 også nektet klubben å trene og spille i hallen, fordi det angivelig var så farlig å oppholde seg der, da var det kroken på døra, sier Roar Lund.

Les også:

Per-Kristian Dahl

– At vi driver en politikk som skulle være en hevnaksjon mot Lund og Halden Høyre, det tror jeg alle voksne oppegående mennesker forstår at bare er tull og tøys, sier Dahl til NRK Østfold.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

- Tull og tøys

Påstandene fra Lund er absurde, sier ordfører i Halden, Per Kristian Dahl (Ap).

– At vi driver en politikk som skulle være en hevnaksjon mot han og Halden Høyre, det tror jeg alle voksne oppegående mennesker forstår at bare er tull og tøys, sier Dahl til NRK Østfold.

Dahl sier at årsaken til at utbyggerne av ishallen verken fikk skjøtet eller utvidet låneramme, var at de ikke oppfyllte sin del av avtalen.

- Det er ikke vedtak fattet i Formannskapet og Kommunestyret som er problemet. Problemet er at Per-Kristian Dahl og Halden Arbeiderparti aldri fulgte opp vedtakene. Dahl har et ansvar - det er hans plikt å følge opp vedtakene, sier Roar Lund.

Dahl avviser at vedtak ikke er fulgt opp.

Gransking av saken

Etter at Comet gikk konkurs kalte Haldens ordfører saken "en tragedie og en tilnærmet skandale", og han varslet gransking fra A til Å.

I sin epost skriver Per-Kristian Dahl til NRK at granskningen i denne saken blir iverksatt når ferdigattest for utbygging/ombygging av Ishallen er sluttført.

- Jeg imøteser en gransking. Jeg forventer at en ekstern part går igjennom alle politiske og administrative handlinger i denne saken, og at absolutt alt av dokumenter blir lagt fram for granskerne, sier Roar Lund.

For tiden er det uenighet mellom entreprenør ISS og Halden kommune både om penger ISS mener kommunen ikke har gjort opp, og hvilke arbeider ISS har plikt på seg til å utføre eller ei.

Foreløpig har hallen ikke permanent brukstillatelse, mer enn et år etter at den ble stengt.

Video nsps_upload_2009_10_2_18_31_45_3115.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.