- Må vise muskler

Miljøvernminister Helen Bjørnøy må straks stoppe slamdeponeringen ved Malmøykalven, mener Ap-topp.

Helen Bjørnøy
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Leder av Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, er bekymret etter at det kom fram at det har blitt dumpet stein i havoverflaten - altså at ikke alt er blitt plassert i undervannsdeponiet.

Mudringsselskapet Secora har innrømmet at de har dumpet stein i havoverflaten, og politiet etterforsker nå om det også har blitt dumpet giftslam ulovlig.

Jan Bøhler

Jan Bøhler

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Bekymret for fjorden

I et brev til miljøvernminister Helen Bjørnøy uttrykker Bøhler sterk bekymring for at prosjektet skal ødelegge Indre Oslofjord.

"Oslo Arbeiderparti er meget bekymret for utviklingen ved Malmøykalven. Vi mener Miljøverndepartementet nå må sørge for en stans i arbeidet med prosjektet, i hvert fall inntil nye fagmiljøer har gjennomgått det," heter det i brevet.

- Kan ikke ta sjanser

Bøhler mener det har gått prestisje i prosjektet.

- Jeg synes ikke måten SFT svarte på da opplysningene om at dette er sluppet rett ut i havnebassenget, var betryggende. Jeg er redd for at man her har vært så opptatt av å ha rett at man ikke er villig til å høre på dem som vil at føre-var-prinsippet skal gjelde, det vil si at man ikke kan ta noen sjanser i områder som brukes av opptil en million som friluftsområde, sier han.

Skjerping av rutiner

Men SFT avviser at det er grunn til å bekymre seg etter at opplysningene om ulovlig dumping av rengjort stein i overflaten kom fram.

- Vi mener at det er satt i verk tiltak for å hindre at dette ikke skjer i igjen, både ved skjerping av rutiner og ved oppbemanning på prosjektet. Derfor forutsetter vi at deponeringen som går gjennom røret fortsetter som forutsatt, og vi følger selvfølgelig tett opp at vår tillatelse overholdes, sier direktør i miljøoppfølgingsavdelingen i SFT, Marit Kjeldby.

Redegjør for konsekvensene

Etter avsløringen av den ulovlige dumpingen har SFT bedt Oslo Havn redegjøre for miljøkonsekvensene. Det granskes også om det har blitt dumpet ureglementert slam i overflaten. Resultatet av granskingen kommer i uke 40.

Hvis det viser seg at Secora, som på oppdrag fra Oslo Havn utfører mudringen, ikke bare har dumpet stein, men også slam i overflaten, vil SFT vurdere å anmelde Oslo Havn.

 

 

- Må vise muskler

Men dette er altså ikke nok for Jan Bøhler, som mener Helen Bjørnøy må gripe inn for å få stanset deponeringen.

- Jeg mener hun skal si at nå har det kommet fram så mange opplysninger som vi må ta hensyn til, og at man derfor iallfall må ta en pause og sette inn en uavhengig faginstans som kan gå gjennom dette.

Og Jan Bøhler får full støtte av fylkesordføreren i Akershus. Hildur Horn Øyen sier til NRK Østlandssendingen at hun mener miljøvernministeren nå må vise muskler og stoppe lagringen av slam, slik at man kan vite sikkert hva som foregår.