Hopp til innhold

- Må samkjøre byggeaktivitet over Sarpsbrua

Sarpsborgs rådmann ber Jernbaneverket bygge ny jernbanebru over Glomma samtidig med utvidelsen av Sarpsbrua.

Brua ved Sarpsfoss, Sarpsborg

NY BRU VED SIDEN AV DEN GAMLE. En rapport viser at det er plass til en ny tofelts bilbru ved siden av dagens Sarpsbru (nærmest i bildet). Øverst i bildet sees jernbanebrua.

Foto: Rainer Prang / NRK

Sarpsbrua over Glomma har gjentatte ganger de senere årene kommet i fokus på grunn av at den er i dårlig forfatning, og er en flaskehals med sine to felt.

Politikerne i Sarpsborg har kviet seg for å innføre bompengefinansiering av nye veiprosjekter, og selv om trafikkproblemene i byen er store, har Sarpsbrua ikke blitt utbedret, slik trafikkgrunnlaget tilsier.

Les også:

Trafikk

VIL HA SAMTIDIG BYGGING. - Det er viktig for byutviklingen i Sarpsborg at Sarpsbru sees i sammenheng med jernbaneutbyggingen, sier rådmann Unni Skaar.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Bør bygges samtidig

Nå kan det se ut til at det er vilje til å finne en løsning for Sarpsbrua, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Brua kan havne som et prioritert prosjekt i en eventuell bypakke for Sarpsborg, og det kan bli byggestart i 2016-2017.

Inntil Sarpsbrua ligger en jernbanebru over Glomma, og Sarpsborg kommune vil at Jernbaneverket prioriterer kryssingen av Glomma høyere, slik at man unngår forsinkelse for byggingen av bru for biler over elva.

- Dette er viktig for byutviklingen og bypakka, og for å få framdrift i våre lokale planer, sier rådmann Unni Skaar til Sarpsborg Arbeiderblad.

Til Fredrikstad først

I Sarpsborg kommune er det en utbredt oppfatning at en ny jernbanebru og en ny veibru over Glomma må sees i sammenheng med hverandre.

Men Jernbaneverket på sin side ønsker å starte utbyggingen av Østfoldbanen fra Oslo i retning Fredrikstad, og trolig vil ikke et dobbeltspor gjennom Østfold stå klart før i 2025, og tidligst i 2023.

Etter høringsrunden, som nå pågår, skal regjeringen å prioritere prosjektene før pengene bevilges.

Deretter starter planleggingen.