- Lokalavisa truer demokratiet

Opposisjonspartiene i Halden kommune mener Halden Arbeiderblads valgkampdekning er en fare for demokratiet.

Halden Arbeiderblad

TRUER DEMOKRATIET. Opposisjonspartiene i Halden kommune mener lokalavisen ensidig favoriserer Arbeiderpartiet i sine spalter, og dermed truer demokratiet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det er fra hele opposisjonen, fra ytre venstre med Rødt til ytre høyre med Fremskrittspartiet, at kritikken mot Halden Arbeiderblads redaksjonelle linje kommer.

- Denne avisen er den eneste i Halden, og det er en trussel mot demokratiet, at avisen ikke er nøytral, sier Fremskrittspartiets ordførerkandidat - Per Egil Evensen, til nrk.no.

Han mener Halden Arbeiderblad favoriserer Arbeiderpartiet, og holder opposisjonspartiene unna spaltene.

- Halden Arbeiderblad (HA) har drevet med dette i alle år, og det ser ikke ut til å bli noen endring.

HA tegner et vakkert bilde av sittende ordfører og Arbeiderpartiet, som det ikke er reell dekning for å gjøre så vakkert, som HA gjør det, sier Evensen.

Les også:

Per Egil Evensen, Frp Halden

HAR ALLTID VÆRT AP-VENNLIG. Fremskrittspartiets ordførerkandidat, Per Egil Evensen, mener HA truer lokaldemokratiet ved å ikke være nøytral, når de er en monopolavis. - Slik har det alltid vært, sier han.

Foto: Kjetil Berg

- Slo ihjel undersøkelse

Evensen får følge av Høyres ordførerkandidat, Thor Edquist.

- Da en meningsmåling fra Høyres Hovedorganisasjon ble presentert i HA slutten av juni i år, viste denne at Høyre i Halden var større enn det lokale Arbeiderpartiet for første gang noensinne, sier Edquist.

Han peker på at dagen etter hadde Halden Arebeiderblad en ny artikkel, der redaksjonen hadde gått ut på gaten og spurt rundt ti mennesker, hva de tenkte og mente om lokalpolitikken.

- HA hadde funnet "ca ti tilfeldig valgte", som de intervjuet. De fleste av disse svarte, at de synes Ap var bra.

To av disse "tilfeldig valgte" var mangeårig kommunestyrerepresentant for Ap, Hillgund Klavestad, og dagens varaordfører fra samme parti, John Østensvik.

- Når jeg ser slikt som det, blir jeg veldig skuffet over HA, og lurer på hvor de har sin etterrettelighet og journalistiske integret, sier Edquist til nrk.no.

Han mener avisens mål tilsynelatende må ha vært å slå ihjel undersøkelsen, som viste Høyres fremgang, og det lokale Aps tilbakegang henholdvis med pluss og minus 18 prosent.

Han stiller også et stort spørsmål ved HAs troverdighet når avisa besøker bedrifter, der man spør klubbstyrets medlemmer i en industribedrift om de synes bra om Ap.

- Hvis HA virkelig hadde hatt et ønske om å presentere en bred dekning av folks oppfatning, så ville man kunne ha oppsøkt helt andre miljøer i tillegg til klubbstyret i en industribedrift, sier han.

Les også:

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

VRIDD REDAKSJON. Geir Helge Sandsmark mener de velgerne i Halden, som ikke gjennomskuer HA, får et vridd bilde av den politiske virkeligheten i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Driver med "hjemmedømming"

Heller ikke fra Venstre er kritikken mot Halden Arbeiderblad nådig.

- Jeg deler fullt ut det som blir sagt om at Halden Arbeiderblad gjør bildet av ordfører og Arbeiderpartiet "vakkert" med den redaksjonelle linjen avisen har valgt.

Det er rett og slett uheldig, sier Venstres ordførerkandidat Geir Helge Sandsmark.

Sandsmark er skeptisk ikke bare til det som skrives, men også det som ikke skrives fra avisens side.

- Det gjelder saker som blir dekket, og saker som ikke blir dekket, sier Sandsmark.

Han mener at HA i referatsaker fra politiske møter, sørger for å presentere Halden Arbeiderparti som det beste alternativet med de beste løsningene.

- For få dager siden så vi et referat fra HA etter en debatt om kultur. Det er ikke feil å si at dette var ren "hjemmedømming" i favør av Ap, sier Sandsmark.

- Vridd redaksjonell linje

Geir Helge Sandsmark mener at dersom leserne av HA, og dermed velgerne i Halden, over tid blir utsatt for en slik redaksjonell linje, har lokalsamfunnet Halden et problem.

- For de som ikek gjennomskuer Halden Arbeiderblad, så kan det være et problem.

Man får et veldig vridd og tilrettelagt bilde av hva som foregår, og hva som er de forskjellige synspunktene, sier Sandsmark til nrk.no.

Kommunestyret i Halden

HØY AKTIVITET, MEN LEGGES IKKE MERKE TIL. Flere av opposisjonspartiene sier Halden Arbeiderblads referater fra møtene i kommunestyret ikke gjengir et korrekt bilde av ordvekslingen, og at de ikke kjenner seg igjen i det som gjengis i HAs spalter.

Foto: TV Halden

- Beviselig feil

- Jeg stiller meg veldig undrende til denne kritikken, sier Halden Arbeiderblads redaktør, Hans Petter Kjøge, til nrk.no.

Han forteller at avisen har hatt et møte med de politiske partiene, og hatt en gjennomgang av hvordan avisen ønsker å legge opp valgkampen.

- Det vi har gjort er å gå igjennom de viktigste temaene i Halden. Vi har dratt inn upolitiske mennesker, men fag-mennesker, som har pekt på hvordan det ligger an med de forskjellige sektorene, sier han.

Deretter har avisen sammenlignet dette materialet opp mot partipostene, og Kjøge mener dette er gjort svært balansert.

- Det man hevder fra opposisjonspartiene her er beviselig feil.

Vi har åpnet opp debattsidene våre, slik det alltid er, og pågangen er enorm, sier Kjøge og forteller at de ulike partiene i Halden har hatt en rekke innlegg på trykk i avisen.

- Skulle bare mangle

Høyres Thor Edquist, sier at det skulle bare mangle om ikke Haldens eneste lokalavis skulle finne plass til andre partier enn Halden Arbeiderparti i leserbrevsspaltene.

- Men det er den redaksjonelel linjen, vinklingen av saker og hvordan man så ofte ender opp med at "Halden Ap er de beste til å styre", uten å stille kritiske spørsmål til partiets fanesaker, som virkelig er problemet for samfunnet vårt, sier Edquist.

Kjøge mener at avisen har en balansert og bred dekning, og at man foruten å slippe til politikerne i leserbrevsspalten, også presenterer listetoppene i alle de 12 partiene.

- Hvordan man ut fra det kan si at det er en skjevfordeling, og en favorisering av Halden Arbeiderparti, stiller jeg meg helt uforstående til, sier Kjøge.

- Bevisst usynliggjøring

Vårt Valg er et av de 12 partiene, som stiller til valg i Halden i år, og partiet er nyetablert for valget 2011.

- Vi opplever at vi ikke kommer med på bilder og i referatsaker i avisen. Vårt Valg deltar i politiske møter, men er flere ganger ikke nevnt i det hele tatt.

På meg virker det som om Vårt Valg bevisst "usynliggjøres" av Halden Arbeiderblad, sier partiets Arild Johansen til nrk.no.

Også fra partiet Rødt mener man at Arbeiderpartiet i Halden får for stor plass i HAs spalter.

- Vi har aldri opplevd å få leserinnlegg avvist eller sensurert, så slik sett er vi fornøyd.

Men i forhold til hva Halden Arbeiderblad gjengir fra kommunestyret, formmnskap og andre møter, der Rødt er ganske så aktive, så vil jeg hevde at vi er lite referert.

Om det er bevisst eller ei, fordi vi ikke sitter på vippen, vet jeg ikke, sier Rødts Jan Thore Harlyng til nrk.no.

- Må være mulig å finne andre også

Miljøpartiet De Grønnes Vibeke Julsrud deler de øvriges oppfatning av forfordeling av Halden Arbeiderparti i lokalavisens spalter.

- Når Halden Arbeiderblad går til et klubbstyre på en bedrift, der man udelt er begeistret for Halden Ap, så får jo avisen selvfølgelig lov til å velge å gjøre det slik.

Det man savner er en motvekt til dette, nemlig at man en sjeelden gang i det minste finner noen her i denne byen, som ikke deler denne nesegruse beundringen for det lokale Ap, sier Vibeke Julsrud.

Hun mener at det ikke er snev av tivil om at Halden Arbeiderblad er dreid i veldig positiv retning i forhold til Aps ordfører og partiet hans.

Ap tungt inne i spaltene

Senterpartiets Yngvar Holt sier det er dårlig likevekt i Halden Arbeiderblads spalter, både redaksjonelt og på annonseplass.

- En helsides annonse i Halden Arbeiderblad koster 33 000 kroner, har jeg fått vite.

Når du da ser nær sagt daglige slike annonser fra Halden Arbeiderparti, samt at partiet deler ut valgblader via lokalavisen, er det ikke lett for oss mindre partier å bli lagt merke til, sier Holth.

Holt mener Ap fremstår massivt i spaltene i forhold til tidligere år.

- De er veldig dominerende. Det virker som de har panikk, sier Holth til nrk.no.

Han vil ikke kritisere Halden Arbeiderparti for at de bruker store beløp på annonser og valgblader, men han mener redaksjonen i lokalavisa har et selvstendig ansvar for å bidra til balanse i spaltene.

- HA er farget, for å si det pent. Når vi sender sender inn tips eller tar opp saker, nevnes vi ikke med et eneste ord, sier han.

- Angripes fra alle hold

Redaktør Hans Petter Kjøge sier at Halden Arbeiderblad har drevet en helt journalistisk, normal valgkamp hvor alle kommer til ordre i 2011.

- Vi har også løftet opp temaer, der alle har fått presentert sitt syn. Så dette syens jeg er rart, sier han til nrk.no.

Kjøge mener avisen har rapportert om alle relevante saker, og gitt dette en fin balanse.

- Jeg opplever kritikken som urettferdig. Ikke minst fordi Halden Arbeiderparti er misfornøyd med Halden Arbeiderblad.

Det er også tydeligvis de andre partiene. Men da er vi vel egentlig der vi skal være, som en helt moderne, uhildet avis, sier Kjøge.

Odd A. Sæthre, Pensjonistpartiet Halden

LITE Å KLAGE PÅ. Pensjonistpartiets Odd A. Sæthre klager ikke. Han får leserbrev på trykk, og mener det ikke er rart at Ap, som er størst, får mer spalteplass enn de øvrige.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Ikke noe å klage på

Pensjonistpartiets Odd A Sæthre, som verken tilhører posisjonen med Ap, SV og Krf eller opposisjonen, sier til nrk.no at han ikke opplever HA som noe sensurorgan.

- De innleggene vi ber om å få på trykk, de får vi på trykk, og det går fint, sier han.

Sæthre understreker at selv om han nå representerer i dag Pensjonistpartiet, har han sosialdemokratiske røtter.

- Det er klart Arbeiderpartiet er det størte partiet, og får naturlig mye plass, sier Odd A. Sæthre.

Det han imidlertid ikke er fornøyd med i lokalavisens spalter, og fra sentralt og lokalt hold i Arbeiderpartiet, er det han mener er uheldig pressedekning knyttet til terrorhandlingene i juli i år.

- Jeg er absolutt sosialist, men jeg liker ikke at de utnytter dette. Jeg hører til på den siden, men synes de driver dette litt langt, sier han.

Også Demokratene stiller til valg i Halden kommune i år. Dermed er det 12 partier som skal kjempe om 49 plasser i kommunestyresalen.