- Liten fare for ny fugleinfluensa

Mattilsynet ber om risikovurdering etter flere utbrudd i Europa med et nytt, smittsomt fuglevirus. Men risikoen for at den skal spre seg til Norge er minimal, sier seniorrådgiver.

Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i Mattilsynet

Seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet sier de får full oversikt over situasjonen om t par dager, når Veterinærinstituttet kommer med sin rapport om H5N8.

Foto: Privat

Det nye viruset har fått navnet H5N8, og leder tankene tilbake til oppstyret rundt den tidligere versjonen av viruset, H5N1, fra 2006.

Wikipedia om H5N1

Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i på Mattilsynets hovedkontor i Oslo sier det er lite som tyder på at vi trenger å bekymre oss, men de følger situasjonen uansett.

  • Les også:

Smittsom fugleinfluensa påvist i Nederland – Mattilsynet ber om risikovurdering

– Vi følger alltid med på sykdomsutbrudd som skjer i verden, spesielt når det nærmer seg Norge, sier Tronerud.

– Det er interessant for oss å prøve å få en vurdering av risikoen for smittespredning til Norge fra de tilfellene som har vært.

Det er registrert to, kanskje tre utbrudd av H5N8 totalt. I tillegg til i Nederland er viruset påvist i Tyskland, mens det ikke er klart enda om det var H5N8, da et utbrudd ble oppdaget i Storbritannia.

Storstilt nødslakt i Nederland

I så fall må omfattende tiltak til. Allerede er det bestemt at 150.000 fugl skal nødslaktes i Nederland.

– Man prøver jo å begrense situasjonen der den er, sier Tronerud.

– Det er snakk om et stort dyrehold, da avliver man de dyrene for å hindre spredning videre.

– Kan H5N8 spre se til Norge derfra? Direkte eller indirekte, med at kjøtt eller egg derfra kommer hit i andre matprodukter?

– Sannsynligheten for det er veldig liten. Ikke minst fordi det er høst, så det er veldig lite fugl som trekker i den retningen.

– Så det måtte vært gjennom import fra området, men det er veldig lite innførsel av fugl fra denne regionen til Norge. Men vi får en fullstendig oversikt over dette når Veterinærinstituttet kommer med den risikovurderingen vi har bedt om.

– Når kommer den?

– Det skjer fort. I løpet av et par dager.

Farm med fugleinfluensa i Hekendorp Nederland

Fjørkrefarmen i Hekendorp i Utrecht-provinsen sentralt i Nederland. Ett av to, kanskje tre steder der H5N8-viruset er påvist i november.

Foto: BAS CZERWINSKI / Afp

Så lenge kjøttet er varmebehandlet er risikoen forsvinnende liten for spredning uansett, sier Tronerud. Men siden det i Nederland er snakk om en eggprodusent, har blant annet myndighetene i Danmark reagert.

Får vite mer snart

Tronerud kan ikke enda si om viruset er skadelig for mennesker, eller kan smitte fra person til person. Men vurderingen er at H5N8 kan gi sykdom også hos mennesker.

– Man anser viruset som høypatogent (veldig smittsomt og kan lett skape sykdom, journ.anm.).

- Men vi er ikke veldig bekymret, og ser ikke noen grunn til å gå ut med noe varsel til publikum. Smitten er langt unna og risikoen for nordmenn er minimal nå.

– Vi vil også få bedre viten om risikoene og hvor smittsomt dette er når vi får flere avklaringer fra landene som har utbrudd.