-Frykter Østfold blir en valpekasse

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk vil ha slutt på at Østfolds kommuner langs svenskegrensen belastes med ulv. Krever svar fra Østfold-politikerne.

Ulv

FEIL AT ØSTFOLDKOMMUNENE SKAL BÆRE BYRDEN. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk inviterer til åpent møte og debatt om ulvens framtid i Østfolds kommuner.

- Ulvesonen er « demokrati» på det simpleste. For er det demokrati at noen få kommuner langs svenskegrensen skal bære belastningen med å ha ulv all den tid samtlige av kommunene ikke ønsker dette, sier leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Nils Solberg, til NRK.no.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk peker på at man i Sverige driver ulvejakt for å holde bestanden nede, og at det på vestsiden av Glomma og utenfor sonen skal ulven jaktes året rundt for der skal den ikke befinne seg.

- I en ulvesone skal ulven yngle fritt med et særdeles sterkt vern slik det er i dag. Vi vil med andre ord praktisere forskjellige lovverk i Norge avhengig av på hvilken side av bekken man står, sier Solberg.

Les også:

Samles i Halden

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk krever nå svar fra Østfold-politikerne på hva de vil gjøre med dagens rovdyrpolitikk og ulvesonen, og inviterer til møte i Halden kommende mandag.

Solberg forteller at initiativtakerne har fått klarsignal fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet på at de vil komme med Stortingsrepresentanter.

De øvrige partiene stiller med listetopper.

- Vi gleder oss til å høre stortingspolitikere og listetopper i debatt om det Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener er feilslått rovdyrpolitikk, sier Nils Solberg til NRK.no.

Les også:

- Styres fra Sverige

Nils Solberg, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

FRYKTER ØSTFOLD BLIR EN VALPEKASSE. - På den ene siden jakter svenskene ulv for å holde bestanden nede og på vestsiden av Glomma og utenfor sonen skal ulven jaktes året rundt for der skal den ikke befinne seg. Slik vil en ulvesone bli et fristed og valpekasse der ulven skal yngle fritt, sier Nils Solberg.

Foto: Privat

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk hevder norsk rovdyrpolitikk til stor del håndteres som en følge av hva som skjer i Sverige.

- Hva er det egentlig som skjer i øst? Vi er vant til at i Sverige er det «ordning och reda», men det var før ulven kom, sier Nils Solberg.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener det nå verserer minst fire forskjellige bestandsmål i Sverige, avhengig av hvem man snakker med.

- Scandulv greier seg med langt under 100 ulver, Naturvårdsverket stikker fingeren i lufta og sier 380, miljøvernminister Mona Ek støtter Svenske jegerforeningen med 180, mens Riksjegarna med sine 30.000 medlemmer kjører med «nollvisjon».

Genetikerne på Uppsala Universitet bruker 1 500-5 000 ulv, litt avhengig av dagsformen. Det er dette kaoset det norske miljøverndepartementet skal forhandle med før Stortinget i løpet av 2013 fastsetter sitt bestandsmål. Lykke til, sier Solberg.

- Urettferdigheten fortsetter

- Det er med rovdyrbelastninger som med alt annet i vårt samfunn - de fleste av oss bryr seg egentlig ikke så mye i saker som ikke direkte berører oss selv. Dette ligger i menneskets natur og får ofte katastrofale konsekvenser for enkeltgrupper, sier Solberg.

Han mener at et eksempel på dette er Ulvesoneutvalgets innstilling til Miljøverndepartementet 15. oktober i fjor.

- Kun en av politikerne i utvalget kom fra sonen, resten bor på utsiden. Utvalgets anbefaling var klar, de gikk inn for ulvesonen slik den er i dag med noen små «kosmetiske» justeringer.

Utvalgets innstilling var mot kun en stemme, gjett hvem? Eirik Milde leder i rovviltnemda i region 4, som selvfølgelig ligger innenfor dagens sone, sier Nils Solberg.

Han sier Milde (H) blir å finne på møtet på Brygga kultursal i Halden kommende mandag, der han skal redegjøre for arbeidet i Ulvesoneutvalget.