- Krever opprydding i teknisk etat

Fremskrittspartiet i Halden er lei av bråk og uheldige saker fra kommunens tekniske etat, og krever at posisjonen rydder opp.

Per Egil Evensen, Frp Halden

BRYTER NED KOMMUNENS OMDØMME. - Ordfører Thor Edquist og dagens posisjon er opptatt av å fjerne støysaker og bygge Haldens omdømme opp. Da nytter det ikke at tekniske etat fortløpende avleverer negative saker, sier Evensen.

Foto: Kjetil Berg

Fremskrittspartiet i Halden krever opprydding og omorganisering innen teknisk etat, etter det Frp mener er skandale-saker etaten har vært involvert i de senere årene.

I går meldte NRK om at samboerparet, som har kjempet i fem år for å få bygge en hytte ved Femsjøen, nå får erstatning av kommunen på 100 000 kroner.

- Femsjøen-saken er en av disse dårlige sakene.

Den mye omtalte ishall-saken, Svalerødkilen-sakene, saken om uheldige forhold på Rokke avfallsplass og andre betente saker har sitt utspring i teknisk etat, og slik kan det ikke fortsette, sier Frps Per Egil Evensen.

Les også:

Lars Øyvind Johannessen

HAR SETT FEMSJØEN-SAKEN FRA ORKESTERPLASS. Frps Per Egil Evensen har sett Femsjøen-saken på nært hold fra sin plass i et av kommunens tekniske utvalg. Lars Øyvind Johannessen (bildet) fikk til sist erstatning fra kommunen via rådmannen etter først å ha blitt avvist i teknisk etat.

Foto: Privat

- Har muligheter for å rydde opp

Per Egil Evensen har i perioden 2007-2011 vært innvalgt i Utvalget for bygg, plan og teknisk drift.

Han har derfra fulgt "Femsjøen-saken" på nært hold, og støttet samboerparet Lars Øyvind Johannessen og Tove Irene Hansen, i kampen for å få bygge en hytte på en tomt de var anvist av Halden kommune, men ikke fikk bygge på.

Evensen hevder at det fortsatt henger igjen mye fra det gamle politiske regimet i Halden, og at det er politikere fra Arbeiderpartiet som styrer teknisk etat, og ikke de som er satt til å gjøre det i administrasjonen.

- Dagens posisjon, anført av Høyres Thor Edquist, har tidenes mulighet til å rette opp i dette. Vi i Frp vil støtte alle initiativ for å rydde opp i tekniske etat, og at det foretas en systemendring som synes og virker.

Posisjonen må iverksette tiltak, og hvis disse følges opp, skulle det være mulig å få til en endring, sier Evensen.

Frp er i opposisjon i kommunestyret etter valget i 2011.

Les også:

Kommunal Rapport om Halden kommune

PLANEN ENDRET 15 GANGER SIDEN 2005. Roger Johansens planer om hyttefelt i Mørvika har vært en lang, vond og kostbar kamp mot kommunen.

Foto: Faksimile Kommunal Rapport

- Vil ha slutt på negative holdning og feilvurderinger

Teknisk etat i Halden kommune er blant annet kritisert av Østfold kommunerevisjon i en rapport fra 2009.

Revisjonen mener i rapporten - som tar for seg byggesaker fra 2008, at dersom du søker om byggetillatelse i Halden kommune, så er behandlingen og utfallet - om du får bygge eller ikke, ganske vilkårlig og personavhengig.

I 2010 stod bygge- og entreprenørbransjen i Halden bak et krav om endringer i teknisk etat.

I den senere tid har Ishall-saken, der teknisk etat var tungt inne i vurderingene av om hallen skulle stenges eller ei, havnet i Kontrollutvalget.

Sist fredag ble det kjent, at rådmannen tilsidesetter tidligere vedtak i teknisk etat om å nekte erstatning i den såkalte "Femsjøn-saken".

Rådmannen mener, i motsetning til teknisk etat selv, at paret ikke er gitt skikkelig behandling og har tilbudt samboerparet, som har kjempet i fem år for å få bygd sin hytte, et forlik på 100 000 kroner.

- Frp i Halden har hele tiden vært for at vår kommune skal være en "ja-kommune" og sette "ja-stempelet" på langt flere saker enn det som er tilfellet i dag, der teknisk etat er involvert.

Man har for eksempel bygningsloven, og den har jeg opplevd kan tolkes på ulike måter.

Den er det lov å tolke positivt, men det tror jeg ikke man alltid har fått med seg det her i Halden, sier Per Egil Evensen til NRK.no.

Les også:

Halden ishall

TIL KONTROLLUTVALGET. Ishall-saken tok helt av i 2009, da Halden kommune valgte å stenge ishallen for trening og spill. Den daværende eliteserieklubben Comet gikk konkurs, som følge av at hallen ble stengt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Skader Haldens omdømme

I Svalerødkilen-sakene hevder grunneier Bjørn Spernes at kommunen forskjellsbehandler ham i forhold til en annen grunneier på stedet, og at teknisk etat driver bevisst faktamanipulering.

Ishall-saken, der hallen ble stengt i 2009 og ishockeyklubben Comet gikk konkurs, har nylig havnet i Kontrollutvalget, etter at den først ble gransket av revisjonsselskapet KPMG, som leverte sin rapport tiligere i år.

I Mørvika i Halden ville Roger Johansen bygge et hyttefelt. Den opprinnelige planen lød på 78 hytter. Per januar i fjor var antallet nede i 33 hytter. Planene var ifølge Johansen per januar 2011 revidert 15 ganger siden 2005 per i fjor.

- Disse sakene fra teknisk etat er virkelig noe som vanskeliggjør den omdømmebygging dagens politiske posisjon har tatt initiativ til, og er opptatt av å gjennomføre, sier Evensen.

Han mener at det må stilles strengere krav til ansatte i kommunen, som må følges opp og etterleves på alle nivåer i organisasjonen.

- Nå har denne politiske posisjonen muligheten for å stille krav, og det synes jeg de bør gjøre, sier Frps leder i Halden.

Les også:

Thor Edquist (H)

DET ER FOR MANGE STØYSAKER. - Vi har gjort et viktig grep ved å bytte rådmann. I løpet av første halvår 2013 har vi en ny rådmann og tre nye kommunalsjefer på plass. Vi er sikre på at det vil føre til bedringer i organisasjonskulturen, sier Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Deler Frps oppfatning

Halden-ordfører Thor Edquist har tidligere sagt, at han er lei av de mange støysakene fra kommunen, og er langt på vei enig i at teknisk etat i så måte skiller seg negativt ut i kommunen.

Men ordføreren er opptatt av å følge arbeidslivets spilleregler, i forhold til de endringer Halden kommune må gjennomgå, for å få en ønsket utvikling og en bedret organisasjonskultur.

- Ja. Det har vært mange støysaker. Men vi må følge korrekt saksgang, og vi har som politikere har ikke noe med personalet i kommunen å gjøre. Den personalmessige biten går gjennom rådmannen, sier Edquist.

Han mener dagens politiske posisjon har tatt det aller viktigste grepet kommunepolitikere kan gjøre når noe går galt, da de byttet ut rådmannen tidligere i år.

Det er det største inngrepet vi kan gjøre i saken om endring av organisasjonskultur. Bytting av rådmann har blant annet ført til at det nå er tre kommunalsjef-stillinger ledige, sier Edquist.

Per Egil Pedersen ble av et enstemmig kommunestyre sagt opp som rådmann, og Eivind Hansen ble konstituert i stillingen fra 1. mars i år.

Ny rådmann Gudrun Haabeth Grindaker ble ansatt i kommunestyremøtet den 18. oktober i år og tiltrer fra 1. februar neste år.

Les også:

Optimistisk til fremtiden

Endringene i den kommunale ledelsen fører i følge Thor Edquist til at Halden kommune får en helt ny toppledelse fra og med første halvår 2013.

- Det er rådmannen som driver kommunen, og derfor må vi sørge for å ha en rådmann på plass, som driver Halden kommune slik vi ønsker oss det.

Vi vet at den nye rådmannen, som kommer den 1. februar neste år, er svært opptatt av service, og at en kommune skal være en servicebedrift overfor innbyggerne.

Jeg er derfor trygg på, at den prosessen vi er inne i nå med å bedre rutiner og service vil fortsette, sier Haldens ordfører.

Han påpeker at fleste av de sakene Halden kommune har fått negativ blest om og som fortsatt skaper mye støy, er de sakene dagens politiske flertall har arvet fra det forrige regimet - som styrte Halden i årene 2007-2011.

- Vår ambisjon er at et ikke skal bli noen slike saker etter oss.

Vi skal sørge for at det blir en reell endring, slik at det ikke blir flere av denne type saker i kommunen, sier Thor Edquist, som er valgt til ordfører i Halden for perioden 2011-2015.