Hopp til innhold

- Krever kvinnelig erstatter

Likestillingsutvalgets leder i Halden kommune krever at en 20 år gammel Ap-politiker erstattes med kvinne. Har ikke stilt på et eneste møte etter 2011.

Halden kommune rådhuset

UNG POLITIKER FIKK PLASS I TO UTVALG, MEN KOMMER ALDRI TIL Å MØTE OPP. Halden Arbeiderpartis Jenny Hovland Johansson møtte aldri til utvalgsmøter i 2011 og 2012. Nå søker hun fritak ut valgperioden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Jenny Hovland Johansson var 19 år gammel, da hun takket ja til å stå på Halden Arbeiderpartis liste ved kommunevalget i 2011.

Hun ble valgt inn som varamann i Halden kommunestyre og utpekt av opposisjonen (Ap, SV, PP og Frp) til to tekniske utvalg i kommunen.

Hun dukket aldri opp i møtene i 2011 og 2012, men ble erstattet av to av Aps mannlige partiveteraner.

Nå er Hovland Johansson tilbake i Norge fra sitt opphold i Afrika, og har søkt fritak ut valgperioden fram til 2015.

Les også:

Søkte aldri om fritak

Jenny Hovland Johanson reiste til Afrika høsten 2011, og var ifølge egne uttalelser ikke i Norge, da hun fikk beskjed om at hun var plassert i to tekniske utvalg.

Hun hadde ikke søkt fritak fra vervene, og i følge henne selv hadde Halden Arbeiderparti ordnet opp i hennes fravær.

Dette skjedde ved å sette henholdsvis Svein Olaussen (Ap) i Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk (HPML) og Ulf Torben Redi (Ap) i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak (HTB).

Jenny Hovland Johanson møtte aldri opp i de to utvalgene verken i 2011 eller i 2012.

NRK.no etterlyste frammøtelister for de ulike politiske organene i Halden kommune i august 2012, og i bakkant av NRKs forespørsel søkte Hovland Johanson om fritak og fikk det fram til januar i år.

Fritak ut valgperioden

Da NRK.no for få dager siden tok kontakt med Jenny Hovland Johanson, og etterlyste hennes status som politiker, svarte hun at hun var kommet hjem, men hadde søkt om ytterligere fritak.

- Jeg har kommet hjem fra Swaziland. Jeg blir kun i Norge i en liten periode før det bærer utenlands igjen - og har derfor søkt om fritak fra alle kommunale verv ut perioden, sier hun.

På forespørsel om hun visste om at hun kom til å være helt vekk fra lokalpolitikken, da hun i 2011 takket ja til å stå på Aps liste, og om dette er et svik overfor velgerne, svarer hun benektende.

- Jeg viser til tidligere svar. Videre kan jeg tilføye at beslutningen om søknad om fritak er tatt med hensyn til velgerne. Det er for kommunens og velgernes beste at det blir kontinuitet i arbeidet som pågår i utvalgene, sier hun.

Else-Kathrine Hveding, Høyre

SKAL ERSTATTES AV KVINNE. Likestillingsutvalgets leder, Else-Kathrine Hveding, vil ha på plass en kvinnelig erstatter for Hovland Johanson.

Foto: Privat

- Krever en kvinne som erstatter

Kravene til hovedutvalgene har siden 1992 vært absolutte, og trådte i kraft ved kommunevalget i 1995. Det betyr at det skal være minimum 40 prosent av hvert kjønn i utvalgene.

Likestillingsutvalgets leder, Else-Kathrine Hveding, sa til NRK.no i august i fjor - da saken om Hovland Johansons fravær i utvalgene ble kjent, at Halden Ap burde ha rykket inn og rettledet den unge kvinnen i sammenhengen.

Halden Aps gruppeleder, Per-Kristian Dahl, sa i sammenhengen at han ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK, og at han ville gi sine kommentarer til forholdet i kommunestyret i og med at Hovland Johanson i bakkant av NRKs henvendelse til kommunen om fremmøtestatistikk hadde søkt om fritak.

I kommunestyret sa Dahl senere at saken var blåst ut av proporsjoner.

Likestillingsutvalgets leder, Else-Kathrine Hveding, sier nå at Jenny Hovland Johanson skal erstattes i utvalgene av en kvinne på permanent basis.

- Hennes grunn for å søke fritak er greit innenfor regelverket, men hun må erstattes av en kvinne, sier Hveding til NRK.no.

- Burde ha informert ordfører

Ordfører Thor Edquist (H) støtter likestillinsgutvalgets leder i at det må en kvinne inn som erstatter i de utvalgene Jenny Hovland Johanson nå har søkt fritak fra sine verv i.

- Hvis det er på grunn av skolegang eller arbeid i utlandet, er det etter min mening god nok grunn til å kunne søke fritak. Hvis søknad innvilges må hun erstattes av en annen kvinne, sier Edquist.

Han mener at han for lengst burde ha vært informert om, at Jenny Hovland Johanson ikke kom til å stille opp i et eneste utvalgsmøte for valgperioden 2011 til 2015.

- Vedkommende burde informert ordfører på et mye tidligere tidspunkt, om at hun faktisk ikke var i Norge. At hun skulle være borte så lenge burde det vært informert om umiddelbart, sier han til NRK.no.

Les også:

Bråk om fritak

Nylig har Fylkesmannen i Østfold underkjent at et enstemmig kommunestyre i Halden i desember i fjor fritok Halden Arbeiderpartis John Østensvig fra hans verv i formannskapet, fordi han skulle bli leder av kontrollutvalget.

Haldenordfører Thor Edquist (H) bad Fylkesmannen i Østfold om å se nærmere på valget av Østensvig, etter at jusprofessor Jan Frithjof Bernt hevdet at kommunen brøt loven.

Bernt pekte på at kommuneloven er klar på, at formannskapsmedlemmer ikke kan velges til kontrollutvalget, og jusprofessoren mente fylkesmannen burde gripe inn.

I Halden kommune har det vært en liberal praksis for, at de som har ønsket fritak fra sine politiske verv, har fått fritak.

Halden Arbeiderparti ønsker ifølge Kommunal Rapport nå at alle fritak etter valget i 2011 blir lagt på bordet for at man skal kunne vurdere om det kan være gjort flere fritaksfeil, slik det ble gjort i Østensvig-saken, da han ble fritatt fra sitt verv som formannskapsmedlem.

Les også: