Hardt presset etat skaffet seg selv ekstraarbeid

Halden kommunes Byggesaksavdeling fikk mye ekstraarbeid, da kommunen selv utførte ulovlige gravearbeider.

Halden kommune graver på Billebakken

ULOVLIG OG FORSINKET. Halden kommune stoppet seg selv, da de ble oppmerksomme på sitt eget ulovlige gravearbeid på området Svalsrød der nye VA-rør legges til industri og fengsel.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune hadde lenge arbeidet med å legge fram en større vann- og avløpsledning i området Billebakken nordover i kommunen, da arbeidene ble stoppet i begynnelsen av mai i år.

Gravearbeidene var ikke formelt godkjent, heller ikke i kommunes egen Byggesaksavdeling.

Gresset gror nå høyt over diker og rør, som har blitt stående siden i våres, men byggingen kan trolig tas opp igjen i høst.

Les også:

Halden kommune graver på Billebakken

MÅNEDER I RO. Fra mai i år har gravearbeidene ligget brakk. Etatsjefen håper å komme igang i september i år.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Kostet mye ekstraarbeid

Da gravingen ble stoppet var byggeprosjektet kommet til området Svalsgård på Billebakken i Halden.

Det pågikk graving av en ledningstrasè over kornåkre på stedet, men gravingen ble utført på og nær en av de 22 lokalitetene i Halden med forurenset grunn, ført opp på Klima- og forurensningsdirektoratets (KLIF) liste for grunnforurensning.

Området er avmerket som "deponi", og har tidligere vært benyttet som fyllplass for Saugbrugs. I følge KLIF ligger det papirmasse, papir og papp i grunnen, og det er mistanke om forurensning.

- Kommunen påføres ikke ytterligere kostnader i prosjektet, men dette har selvfølgelig kostet i merarbeid og saksbehandling.

Mannskap på det aktuelle prosjektet har hatt andre prosjekter innen VA. I tillegg har det vært ferieavvikling i dette tidsrommet, sier etatssjef i Teknikk- og Kultur, Ulf Ellingsen, til NRK.

Les også:

Halden kommune graver på Billebakken

INTERN GJENNOMGANG. Halden kommune har hatt en intern gjennomgang av egne rutiner i bakkant av gravetabben på Svalsgård, men slapp unna bøter.

Foto: Rainer Prang / NRK

Godkjent av miljømyndighetene

På området Svalsgård ligger et 250 kvadratmeter stort felt, som i følge KLIFs oversikt er merket "Usikkerhet: Høy".

Ellingsen sa til NRK i mai i år at arbeidet som var gjort til da i all hovedsak var lagt utenfor tidligere fyllplass.

- Saken er nå til behandling hos Byggesak. Tiltaksplan for graving er behandlet og godkjent av miljømyndigheten.

Det avventes svar fra teknisk forvaltning etter gjennomgang av rutiner i prosjektet. Godkjenning av prosjektet vil skje etter dette, sier Ellingsen.

Les også:

Forsinket

Formålet med gravingen er å legge rør nordover i kommunen til Lundestad og riksveien, samt Halden fengsel.

Dette for å sikre vannforsyningen for hele Sørlifeltet, der et stort antall bedrifter har tilhold.

- Stans i gravearbeidene medfører at det vil ta lenger tid enn antatt å sluttføre prosjektet.

Ny oppstart av prosjektet vil forhåpentligvis skje i løpet av september, avhengig av mannskapsfordeling og andre prosjekter innen VA, sier Ulf Ellingsen.

Les også:

Hardt presset

Teknisk etat i Halden kommune har vært i fokus i mange sammenheng de senere årene.

I 2010 ble det rettet kraftig kritikk mot etaten for det byggebransjen opplevde som "rot og forskjellsbehandling".

Etaten har også fått fokus på seg fra Østfold Kommunerevisjon, som pekte på at saksbehandlere i Halden kommunes tekniske etat drev vilkårlig saksbehandling.

Tidligere i år blusset misnøyen med etaten opp igjen, da byggebransjen pekte på at saksbehandlingstiden var så lang, at entreprenører stod i fare for å måtte permittere sine ansatte mens de ventet på å kunne gå løs på nye oppdrag.

Det har gjennom en årrekke vært vanskelig å rekruttere folk til byggesaksavdleingen, og det har vært søkt etter medarbeidere i Sverige og Danmark.

At grave-tabben på "Svalsgård" i Halden påførte etaten mye ekstra, og dermed tappet ressurser fra en allerede belastet avdeling, er gjennomgått internt.

Ulf Ellingsen sier kommunen ikke er påført bøter i forbindelse med den ulovlige gravingen.

- Kommunen er ikke bøtelagt. Det har vært en gjennomgang av rutiner og svar på dette skal oversendes byggesaksavdelingen, sier han.