- Kommunene er naive

Blåøyde kommuner har åpnet for korrupsjon, sier riksrevisor Jørgen Kosmo etter de omfattende korrupsjonssakene i Oslo og Akershus de siste årene.

Jørgen Kosmo
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

- En slags naiv tro på at korrupsjon ikke kunne foregå i sin kommune eller i sin virksomhet, har gjort at man har redusert kontrollapparatet, og det har straffet seg, sier Kosmo.

På kort tid er det avslørt omfattende kommunekorrupsjon både på Romerike, i Oslo og nå senest i Bærum. Jørgen Kosmo refser kommunene for å ha spart bort kontrollrutinene og sier at de nå må skjerpe seg.

- Offentlig sektor handler for flere hundre milliarder kroner i løpet av et år, og det er helt åpenbart at det er et marked for korrupsjon hvis ikke kontrollrutinene er på plass, sier han.

Åpen høring

Kosmo mener det vil få store samfunnsmessige konsekvenser dersom korrupsjon får fotfeste innenfor kommuneøkonomien og den offentlige økonomien ellers.

- Får den først fotfeste og blir en mer eller mindre akspetert del av samfunnsutviklinga, kommer vi til å få store problemer, både i forhold til folks vilje til å bidra til fellesskapet gjennom skatt og i forhold til å stole på offentlig forvaltning som gode forvaltningsorganer, mener Kosmo.

- Kommunene både har vært og er for naive, slår han fast.

I dag arrangerer bystyret i Oslo en åpen høring om korrupsjonsavsløringene i kommunen. Du kan høre møtet direkte på våre nettsider.