- Kjører kommunen utfor stupet

Fremskrittspartiet i Halden mener det politiske flertallet har mistet styringen over kommunen.

Henrik Rød, Frp Halden

BEKYMRET. - Frp er bekymret for hvor dette skal ende. Posisjonen fremstår handlingslammet, og rådmannen leverer lite på konkrete innsparinger som monner, sier Frps Henrik Rød.

Foto: Kjetil Berg

Halden kommune hadde ved årsskiftet 285 millioner kroner i akkumulert underskudd, og er dermed den kommunen i landet som har det største oppsamlede underskuddet.

I dag ble det også kjent at Fylkesmannen i Østfold nekter å godta 2014-budsjettet og økonomiplanen for årene 2014-2017.

- Situasjonen fremstår som veldig alvorlig, og det er et merkelig misforhold mellom at administrasjonen rapporterer om bedrede resultater samtidig som de ber om et historisk høyt låneopptak for utbetaling av ordinære driftskostnader som lønn.

Det er dermed vanskelig å feste lit til rapportene som viser noen bedring av kommunens drift, sier Frps gruppeleder i Halden kommunestyre Henrik Rød til NRK.

Les også:

Halden kommune rådhuset

OSTEHØVEL-PRINSIPP. Fremskrittspartiet i Halden hevder dagens posisjon viser lite handlekraft, og krever blant annet mer konkurranseutsetting.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kamp om fakta

Fra dagens posisjon (Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti) kommer glad-meldingene fra tid til annen, om at Halden kommune ser ut til å være på rett vei.

Ordfører Thor Edquist skriver blant annet på sin blogg den 13. mars i år

"Igangsatte tiltak for å få kontroll med overforbruket på 100 millioner, begynner å virke og kommuneøkonomien viser tegn til bedring. Rådmannen rapporterte etter januar et 0-resultat for 2014 , mot - 50 millioner ved samme rapportering i fjor."

I lokalavisen, på ordførerens blogg og i andre kommentarspalter på internet utveksler poisjonen og opposisjonen (Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, SV og Pensonistpartiet) kraftfulle meninger om realitetene for Haldens situasjon nå og for fremtiden.

- Så langt er det ikke dokumentert noen effekt av innsparinger, og mange prosesser har stoppet opp. Vi nevner blant annet sentrumsplan, driftsbanegård, kollektivterminal, nødvendige skoleutbygginger og idretts/allbrukshall.

Frps konklusjon er at det sittende flertallet ikke har levert i forhold til hva de har gått til valg på. Dette er dramatisk for posisjonen som nå har hatt ansvaret i snart tre år, sier Henrik Rød.

Les også:

- Uro i posisjonen

Henrik Rød peker på at det er uro i posisjonen, og han mener flere politikere i posisjonspartiene er sterkt i tvil om man med dagens håndtering av realitetene er i stand til å få skuta på rett kjøl, slik det hevdes fra ordføreren.

Nylig skiftet Høyre-politiker Ronny Nordmark til Fremskrittspartiet. Årsaken var i følge Nordmark til NRK blant annet misnøye med manglende handlekraft i Høyre.

- Stor grad av intern uro i posisjonen vitner også om at styringsdyktigheten er begrenset.

Frp er også svært skuffet og overrasket at det ikke er kommet konkrete arbeider i gang i forhold til konkurranseutsetting på et langt tidligere tidspunkt. Vi hadde forventet et langt større fokus på dette fra en Høyre-ordfører, sier Henrik Rød til NRK.

Men fungerende ordfører i Halden, Lena Karlsen (H), avviser Frps påstander og kommenter ikke påstandene utover å si, at det ikke er noen uro i posisjonen.

- Frp får stå for sine uttalelser. Posisjonen står sterkt sammen om gjennomføring av langsiktige varige tiltak, sier Karlsen til NRK.

Når det gjelder Nordmark, som bad seg fritatt fra politikken og deretter skftet til Fremskrittspartiet, sier Karlsen.

- Ronny Nordmark har fått innvilget fritakssøknad i kommunestyret som følge av arbeidsmengde, sier hun.

Vil arrangere egen politikeropplæring

Etter flere år med underskudd og Norges-rekord i oppsamlet underskudd er Halden kommune satt under statlig administrasjon, og har svært begrenset handlekraft.

Helge Njåstad (FrP), leder i kommunalkomiteen på Stortinget

DELER ERFARING. Frps Helge Njåstad kommer til Halden torsdag denne uka, for å gi innspill til hvordan en skakkjørt kommuneøkonomi kan reddes.

Foto: Stortinget

Det er Fylkesmannen i Østfold, som skal passe på at kommunen ikke gjør feilgrep og at spillereglene følges til punkt og prikke.

Som en følge av at Halden kommune er en Robek-kommune, deltar politikere og administrasjon sammen med andre kommuner i Norge på samlinger, der man får kunnskap om hvordan man best kan drifte sin kommune på forsvarlig vis for fremtiden.

Halden kommune har også samlinger for politikeropplæring i regi av der Kommunesektorens Organisasjon (KS).

Dette mener Fremskrittspartiet i Halden langt i fra er godt nok.

- Jeg har deltatt på de tre KS - opplæringene frem til nå. Det jeg savner ved disse er at det ikke har blitt diskutert de reelle problemene i Halden kommune.

Hele kursopplegget burde vært vinklet mot de dagsaktuelle problemene politikerene sliter med i Halden, sier Frps Per Egil Evensen til NRK.

Stortingspolitiker besøker Halden

Sammen med andre i partiet har Evensen jobbet med å få til et eget opplegg for politikeropplæring.

Det har lenge vært planlagt for et åpent møte på rådhuset i Halden i morgen om hvordan en kommune konkret har klart å komme seg ut av en økonomisk knipe.

Den 20.mars har Halden Frp lagt opp til et åpent møte om økonomi og konkuranseutsetting med foredragsholder Helge Andre Njåstad, tidligere ordfører i Austevold og landets yngste Frp-ordfører i sin tid.

Njåstad er nå leder for Kommunal-og forvaltningskomiteen på Stortinget.

- Denne kvelden har ikke noe å gjøre med KS-undervisningen, men er ment som et initativ overfor Halden Frp sine medlemmer. At møtet er åpent, er vår måte å gjennomføre på, sier Evensen til NRK.