Forsvarer kritisk til dommeravhøret

Mette Yvonne Larsen er kritisk til kvaliteten på dommeravhøret i drapssaken.

Mette Yvonne Larsen og Astrid Røkeberg

Forsvarer Mette Yvonne Larsen, her i samtale med bistandsadvokat Astrid Røkeberg.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Aktor Håvard Skallerud og dommer Liv Synnøve Taraldsrud

Aktor Håvard Skallerud og dommer Liv Synnøve Taraldsrud.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Aktor la i dag ned påstand om 13 år og seks måneders fengsel for mannen som er tiltalt for å ha drept samboeren sin i Krokstadelva i april i fjor.

– Utgangspunktet er 12 år ved et forsettlig drap, men det er to ting i denne saken som gjør den skjerpende. Det ene er at parets felles barn har kommet ned og sett deler av hendelsen. I tillegg er dette et partnerdrap. De siste årene har det vært en økning i antall partnerdrap og lagmannsretten anser det som skjerpende.

Tror ikke tiltalte var bevisstløs

Mette Yvonne Larsen

Mette Yvonne Larsen er 38-åringens forsvarer.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, hevder at mannen var bevisstløs da drapet skjedde. Hun mener derfor at mannen må frifinnes.

Aktor Håvard Skallerud mener at dette er en ordinær partnerdrapssak der motivet er sjalusi.

– Jeg er overbevist om at tiltalte ikke har vært bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Det er ingen ting som ikke tyder på at han har vært målrettet i alt han har gjort. Viser også til de sakkyndige i denne saken, sier Skallerud.

Slettet meldinger

Den tiltalte har under rettssaken i Eiker, Modum og Sigdal tingrett hevdet at han kvalte samboeren under nedsatt bevissthet. Av den grunn nektet han straffskyld etter tiltalen om forsettlig drap.

Les også: – Var bevisst da han drepte

Aktor Håvard Skallerud trakk også fram i retten at 39-åringen tok seg tid til å slette meldinger på den dreptes telefon før han meldte fra om hva som var skjedd.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen sier at det slett ikke er bevist at det var han som slettet disse meldingene.

Skeptisk til dommeravhøret

Mette Yvonne Larsen mener retten ikke kan gå ut fra at parets felles barn har vært vitne til deler av hendelsen.

Hun er kritisk til kvaliteten på dommeravhøret, og mener det ikke er egnet til å bevise at barnet kom ned fra andre etasje og var vitne til noe av det som skjedde.

Aktor anførte i retten i dag at barnets tilstedeværelse måtte være straffeskjerpende. De sakkyndige har også lagt til grunn at barnet kom ned, og at den tiltalte snakket til barnet og ba det gå opp igjen og se på TV. Dette mener de sakkyndige tyder på at mannen har vært bevisst under drapshandlingen, som han selv sier han ikke husker noe av.

Saken fortsetter under bildet.

Drapsstedet i Krokstadelva

En 38-åring er tiltalt for å ha drept samboeren sin i dette huset i Krokstadelva i fjor.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Aktor Håvard Skallerud leste i retten i dag deler av rapporten som ble skrevet etter obduksjonen av den avdøde. Der kom det fram at hun har vært utsatt for omfattende vold.

Dersom den tiltalte blir dømt, ber forsvareren om at retten behandler ham på mildest mulig måte. I sin prosedyre antydet hun at retten burde redusere en eventuell straff på grunn av nedsatt bevissthet, og at et passende nivå burde være åtte års fengsel, og ikke mer enn ti år.

Tilhørere i retten hver dag

Et varierende antall tilhørere har fulgt saken i Eiker, Modum og Sigdal tingrett denne uken. Det er familie på begge sider, venner og tidligere naboer. Mange av dem har også vitnet i saken.

Tidligere i uka påpekte rettens administrator, Liv Synnøve Taraldsrud, at det bare hadde vært vist politibilder av den drepte kvinnen slik hun ble funnet i parets felles hjem. Hun ba om at det ble skaffet til veie et bilde av henne mens hun levde. Et nært familiemedlem viste bilder for retten dagen etter.

Mette Yvonne Larsen sier den tiltalte er glad for å være ferdig i retten.

– Det har vel blitt mer og mer belastende for hver dag, tenker jeg. Han er jo klar over hva han har gjort, og synes det er vanskelig å møte folk. Men han setter også pris på den støtten han får, sier hun.

Dom i saken er klar onsdag ettermiddag, og forkynnes for den tiltalte i fengselet torsdag morgen